Millioner av mikrofibre havner i havet når vi vasker klær

Hver gang vi vasker klær løsner tusenvis av bittesmå tråder fra plagget. Ett par med jeans slipper fra seg rundt 56 000 slike tråder, som også kalles mikrofibre, per vask. Svært mange av mikrofibrene havner i havet.


Av: Christine F. Solbakken // NILU

Bilde av fleecejakker
Millioner av mikrofibre havner i havet når vi vasker klær. Foto: Christine F. Solbakken NILU
Longyearbyen på Svalbard

Avløpsvannet går rett i fjorden

– Det er ikke fordi innbyggerne på Svalbard vasker klærne sine annerledes enn andre steder, forklarer forsker og miljøkjemiker Dorte Herzke fra NILU – Norsk institutt for luftforskning.
– Det er fordi avløpsvannet i deler av Norge, særlig i nord og på Svalbard, slippes mer eller mindre urenset ut i havet.

Sammen med forskerne Claudia Halsband fra Akvaplan-niva og Jan Sundet fra Havforskningsinstituttet i Tromsø har Dorte studert avløpsvannet fra Longyearbyen. Dette vannet, som kommer fra boligene som ligger i byen, fører med seg både matavfall, kloakk og vann fra vaskemaskiner. Med vannet følger også mikrofibre.

Jan forteller at mikrofibre er bittesmå, mindre enn 5 millimeter lange. De kan komme fra klær laget av kunststoffer som akryl og polyester, eller av naturfibre som ull og bomull.

Figur som viser kart
Dette oversiktskartet over Adventfjorden på Svalbard viser utslippspunktet for Longyearbyens avløpsvann (rød prikk) og kontrollpunktene forskerne benyttet i modelleringen av mikrofibrenes bevegelser.

Hvordan beveger mikrofibre seg i vannet?

Forskerne ønsket å finne ut nøyaktig hvordan mikrofibre beveger seg når de slippes ut i havet om sommeren.

– Vi trengte heldigvis ikke å helle kilovis med mikrofibre ut i fjorden, sier Claudia. – I stedet la vi data om mikrofibre samt om hvor ulike vann- og bunnlevende organismer lever inn i en matematisk modell som simulerer havstrømmer.

I modellen kunne forskerne «se» hvordan de ulike typene mikrofibre beveget seg fra avløpsrøret og videre ut i fjorden og havet.

– De letteste mikrofibrene, som stort sett er laget av polyetylen, fløt lenger enn de tunge ullfibrene, sier Dorte. – Vi kunne også se at mesteparten av fibrene beveger seg opp langs vestsiden av fjorden.

Forskerne så også at lettere mikrofibre føres ut av Adventfjorden ganske raskt. Det tar bare timer eller dager. Tyngre fibre, som mange av våre klær slipper ut, blir igjen i fjorden og samler seg nær sjøbunnen.

Pumpehus for avløp i Longyearbyen

Pumpehuset der forskerne hentet prøver av avløpsvann i Longyearbyen.

Foto: Dorte Herzke Nilu, NILU

Blir mikrofibrene spist?

I Longyearbyen jobber de nå med å få på plass et renseanlegg som kan fjerne mer av både avfall og mikrofibre fra avløpsvannet.

Fram til det skjer slippes alt ut Adventfjorden, der det bor hoppekreps, plankton, fisk og andre skapninger. Forskerne er bekymret for om de spiser mikrofibrene.

– Vi ser på modellen at mikrofibrene havner på steder der vi vet bunnlevende skapninger holder til. Men foreløpig er det lite forskning som undersøker om mikrofibrene blir spist av organismene som lever i vannet og på havbunnen, sier Claudia.

Hva kan vi gjøre med dette?

– Vi slipper ut færre mikrofibre om vi vasker klær sjeldnere. Vi kan også lufte ullplagg i stedet for å vaske dem, sier Dorte. – Men det viktigste er bedre rensing av avløpsvannet.

Mer avansert vannrenseteknologi som også kan fjerne mye av mikrofibrene finnes, og brukes i mange av de større byene i Norge. Men på Svalbard, og i mange andre små og mellomstore byer rundt om i landet, har de foreløpig ikke slik renseteknologi.

– Vi håper at forskningen vår på mikrofibre kan bidra til å vise at også små samfunn som Longyearbyen trenger god rensing av avløpsvannet, avslutter Claudia. – Ellers kan vi gjøre stor skade på det arktiske miljøet.

Bilde av avløpsrør i Adventfjorden

Her forsvinner avløpsvannledningen ut i Adventfjorden.

Foto: Dorte Herzke Nilu, NILU

Les også

Tekst:

Denne artikkelen er skrevet av Christine F. Solbakken. Hun arbeider ved NILU – Norsk institutt for luftforskning.

Det er helt i orden at du bruker denne artikkelen i for eksempel skolearbeidet, eller deler den med andre.

Kilder og finansiering:

Artikkelen du har lest er basert på den vitenskapelige studien Microplastic Fiber Emissions From Wastewater Effluents: Abundance, Transport Behavior and Exposure Risk for Biota in an Arctic Fjord. Den er fritt tilgjengelig via tidsskriftet Frontiers in Environmental Science.

Forskninga er blant annet finansiert av Svalbard miljøfond og Framsenteret.

Stikkord: