For ansatte i Framsenterets bygg


Framsenteret er arbeidsplassen til nær 500 ansatte fra 15 institusjoner og sekretariater.

Information page for employees in the Fram Centre building

NILUs lab

Praktisk informasjon

Adgangskort

For å arbeide i Framsenteret trenger du et adgangskort med bilde. For å få dette kreves signatur fra ansvarlig kontaktperson i det aktuelle området. Kontakt din institusjon for oversikt over hvem dette er. Man må være fast ansatt over 3 måneder samt ha fast kontorsted i Framsenterbygget for være berettiget til adgangskort. Dersom ansettelse av kortere periode fås “Gjestekort” hos den enkelte institusjon.

Bilde til adgangskortet blir tatt hos serviceteamet i førsteetasje.

Brannvern

Det er opp til den enkelte institusjon å informere om brannvernet.

Alle nødutganger er godt merket, men det er et stort bygg så gjør deg kjent med dine nærmeste nødutganger. I tilfelle brann er møteplassen nord for Polaria.

Hjertestarter

I Framsenteret er det plassert en hjertestarter i andre etasje mellom kantina og auditoriet samt en i “Lysgården” ved kaffemaskin som driftes av Framsenteret Drift AS. Det finnes også en ved personalinngangen v/heis (2 etg Fram 2 mot Strandvegen) som driftes av Havforskningsinstituttet. Dette er en selvforklarende hjertestarter som forteller hva du skal gjøre dersom den må benyttes. Hjertestarterene er registret i 113 sitt hjertestarterregister på nett. I et nødstilfelle vil 113/nødetaten kunne se hvilke hjertestartermodell vi har og videre kunne veilede bruker gjennom prosessen.

Resepsjon, åpningstider og adgangskontroll

Resepsjonen og hovedinngangen er åpen på alle normale arbeidsdager fra 15. mai – 14. september fra 08.00 til 15.00 og i perioden 15. september til 14. mai fra 08.00 til 15.45.  Utenom åpningstid må du benytte adgangskort for å komme inn.

Når du får besøk må de registrere seg i resepsjonen og hentes av deg der.

Innenfor normal arbeidstid kan du bevege deg i de fleste områdene så lenge du har adgangskort. Noen områder har begrenset adgang, og da må du henvende deg til særskilt leietaker.

Innbruddsalarm og kameraovervåking

Byggene har innbruddsalarm og kameraovervåking på alle dører/porter inn til bygget. Ta kontakt med din lokale leder eller Framsenteret Drift for å få en oversikt over disse.

Personalinngang og garderobe

Personalinngangen er plassert mot Strandveien og du trenger adgangskort for å benytte den. Her finner du også garderober, med dusj, tørkeskap og låsbare skap til daglig oppbevaring. Du må ta med eget hengelås.

Heis og nødutganger

Det finnes fire heiser i bygget. Framsenteret, foaje: 1. til 7. etasje i Fram 1. To heiser i Lysgården: 1. til 6. etasje. Vareheisen i Fram 1 er plassert «mot» Strandveien og kan brukes av alle som har behov og tilgang.

Avfall og kildesortering

Her i Framsenteret sorterer vi vanlig avfall i optiske poser. Det er stasjoner i alle etasjene i de små kjøkkenene. Avfallsdunkene er merket med tekst/forklaring og fargende  poser til forskjellig avfall. Ved annet avfall, som glass, pappkartonger, batterier med mere, eller spesialavfall, ta kontakt med din institusjon.

Postmottak og vareleveranser

Brev- og pakkepost mottas og sendes fra resepsjonen. Posten leveres og hentes hver dag rundt kl. 09.00. Denne blir fordelt av serviceteamet fortløpende i postkassene i resepsjonen.

Innkommende pakker og brev blir lagt på vårt postrom i 1 etg bak resepsjon. Her har institusjonene egne hyller og adgang til rommet skjer via deres nøkkelkort hver ukedag mellom kl. 0800-1600.

Vareleveranser: ta kontakt med din institusjon. Du kan også finne informasjon her: 

Kantine

Salg av mat og drikke skjer på vanlige arbeidsdager fra kl. 08.00 til 15.45. Varm mat serveres fra kl. 1100-1300. Kantina drives av ISS.

Du kan spise medbragt mat i vår kantine og her finnes også mikrobølgeovn som kan benyttes. De ansatte er selv ansvarlig for å rydde etter seg.

Meny finnes nede på siden!

Om bygget

Første byggetrinn av Framsenteret (tidligere Polarmiljøsenteret) ble oppført av Statsbygg og sto ferdig høsten 1998.

I 2018 tok vi i bruk byggetrinn 2, og til sammen disponerer vi nå 24.500 kvadratmeter fordelt på sju etasjer.

Parkering

Framsenteret tilbyr et begrenset antall parkeringsplasser til ansattpris.  Man må være fast ansatt over 3 måneder samt ha fast kontorsted i Framsenterbygget for være berettiget til ansattparkering. Her gjelder først til mølla prinsippet. Parkeringsplassene er avgiftsbelagt og administreres av Tromsø Parkering. Den betales via EasyPark app. Timespris er kr. 7,50 og maksimal pris for ansatte kr. 60,-pr dag. Tillatelse for ansatte søkes her. 

Trenger du veiledning?

Det finnes to ladeplasser for el-biler, og er merket med egne skilt.  Ladetid er maks 4 timer og koster kr. 30,- pr. time.

Sykkelparkering

Det er to sykkelgarasjer utenfor personalinngangen. For å komme inn må du benytte adgangskortet. Ellers kan du parkere sykkelen din i undergangen, Hjalmar Johansens gate. Det er ikke tillatt å parkere sykkelen inne i Framsenterets bygg. All sykkelparkering er på eget ansvar.

Biblioteket – 1. etg

Biblioteket i 1 etg eies og drives av Norsk Polarinstitutt. Her finnes en «bytte-hylle» hvor man kan sette inn og ta ut bøker til privat bruk. Her er alle velkommen! Åpent for alle på hverdager mellom 09.00 og 15.00.

Hunder

Det er ikke tillatt å ta med husdyr inn i Framsenteret.

Isbjørner

Isbjørnen i foajeen heter Sivert. Han ble skutt i selvforsvar da han forsøkte å ta seg inn i ei hytte på Svalbard, 17 år gammel. Sivert er en gave fra Sysselmannen til Norsk Polarinstitutt. Det er ikke lov å ta på han, men bilde av han kan du ta!

Trådløst nett

Trådløst gjestenett: Opplysninger om brukernavn og passord får du ved å henvende deg i resepsjonen. Er tilgjengelig i fellesarealer 1, 2, 4 og 5 etg samt bibliotek FRAM 1 og i hele FRAM 2 og Lysgården.

Møterom

Vårt konferansesenter inneholder møte- og konferansefasiliteter i flere størrelser. Utleie av lokalene er forbeholdt Framsenterets leietakere, medlemmer og samarbeidspartnere. Nærmere opplysninger finner du her.

Trening og sosiale tilbud

Squashhall og badstue (felles for menn og kvinner) finner du i første etasje, og du er velkommen til å benytte fasilitetene når du måtte ønske. Det henger lister på veggen utenfor squashhallen hvor du kan reservere plass. Badstu har ingen reservasjonsmulighet.

Kantine

Kantine følger byggets åpningstid.

English version below

Åpningstider

Sommertid (15. mai – 14. september) 08:00-15.00 (man-fre)

Vintertid (15. september – 14. mai)    08:00-15:45 (man-fre)

Konferanser

Kontakt serviceteamet

Kontaktpersoner

Ann-Kristin Ditlefsen

Teamleder, service

Framsenteret Drift AS

Hilde Folgerø

Servicemedarbeider, serviceteam

Framsenteret Drift AS

Maria Richardsen

Servicemedarbeider, serviceteam

Framsenteret Drift AS