FRAM - Nordområde­senter for klima- og miljøforskning FRAM – High North Research Centre for Climate and the Environment


21 institusjoner med felles oppgaver: Tverrfaglig forskning, rådgivning, forvaltning og formidling i nordområdene. Naturvitenskap, samfunnsvitenskap og teknologi.

Conference
Photo: Bård Løken

A Changing Arctic - Conference in Tromsø 2020

The FRAM Centre, Nature Climate Change, and Nature Reviews Earth and Environment are pleased to present the Nature Conference «A Changing Arctic». Don’t miss your chance to join us in Tromsø, June 2-5, 2020. Registrants are invited to submit an abstract for consideration for poster and oral presentation. The abstract submission deadline is Monday, February 24. Read more.

Våre forskningsområder

Nyhetsarkiv »

SEAPOP
Foto: Harald Steen, Norsk Polarinstitutt.

Akutte hendelser en alvorlig trussel mot sjøfugl

Skipsforlis kan få katastrofale følger for sjøfugl. Godsskipet Petrozavodsk forliste ved Bjørnøya i starten av hekkesesongen 2009, men skadeomfanget var heldigvis begrenset. En ny forskningsrapport melder at akutte hendelser, som oljesøl, vil ha betydelige negative konsekvenser for sjøfugl i nord. Flere av bestandene er allerede under stort press på grunn av den pågående klimautviklingen. Les mer her.

Plastavfall

Kan vi resirkulere plast uten å samtidig resirkulere miljøgifter?

Produksjonen av plast har økt med tjuegangen i løpet av de siste 50 årene. Den forventes å dobles igjen innen 2035 – og firedobles innen 2050. Mye av denne plasten inneholder farlige kjemikalier og kan ikke gjenbrukes i nye produkter. Det nye NFR-prosjektet PLASTCYC utforsker mulighetene for å resirkulere plast uten å samtidig resirkulere miljøgifter.

Polarnatta
Foto: Geir Johnsen

Forskere i polarnatta: overraskelser i mørket

Hvor «mørkt» eller «lyst» er det egentlig er i polarnatten. Forskerne vet at organismer der ute er i stand til å respondere på lys de ikke kan se, og de vet at polarnatten ikke bare er et sammenhengende mørke. Men det er utrolig mye mer vanskelig å måle lys i mørket enn hva man skulle tro.

 

Konferanse
Foto: Helge M. Markusson

Årets viktigste konferanse: Arktis i endring

2. – 5. juni arrangeres konferansen «A Changing Arctic» i Tromsø. Konferansen er et samarbeid mellom Framsenteret, Nature Conferences, Nature Climate Changes og Nature Reviews Earth and Environment. Les mer her.

Climate changes
Photo: Helge M. Markusson

Carbon emissions have made the world a greener place, which has a cooling effect – but it’s not enough

The very same carbon emissions responsible for harmful changes to climate are also fertilizing plant growth, which in turn is somewhat moderating global warming. This affect also remote places, like the High Arctic. 

Mindre havis
Foto: Erling Svensen

Klimaknipe for nøkkelart i nord

Polartorsken slit med rekrutteringa på grunn av varmare hav og mindre isdekke i Barentshavet. Det er hovudkonklusjonen i ein prislønt forskingsartikkel signert fire forskarar frå Havforskningsinstituttet. Les meir.

A Changing Arctic

Tromsø June 2-5, 2020

 

My Bank - English

My Bank - Norsk

Fram Forum
Photo: Kit Kovacs and Christian Lydersen/Norwegian Polar Institute.

Where seals dare

Glacier fronts along Svalbard’s coast are dangerous places. Huge blocks of ice detach and crash into the ocean below, making data collection all but impossible. Now, researchers have found a solution: attaching sensors to ringed seals that dare to go where humans cannot. Seals make brave research assistants!

Publikasjoner
Framsenteret er hvert år involvert i nærmere 100 forskningsprosjekter. Her finner du oversikten over publisert forskning.

Les mer her »

Finn en ansatt
Finn en bestemt person eller kontaktperson i en av Framsenterets institusjoner.

Ansatte på Framsenteret »

Kantine og møterom
Her finner du informasjon om vår kantine og vårt møte- og konferansetilbud, samt møtematmeny fra Mersmak.

Serviceteamet»

Framsenteret består av
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet
Øvrige institusjoner i Framsenteret
Barentswatch