FRAM - Nordområde­senter for klima- og miljøforskning


Gjennom samarbeid utøver vi tverrfaglig forskning av høy internasjonal standard og som er viktig for forvaltningen av nordområdene.

På denne tiden av året er det full aktivitet blant fugleforskere i Kongsfjorden på Svalbard. To forskere er på jakt etter en av de store predatorene i fugleverdenen, nemlig polarmåken.

Urovekkande klimaendringar

Temperaturen på delar av Svalbard har stige opp mot dobbelt så raskt som tidlegare kjent. No kan forskarar ved Meteorologisk institutt dokumentere den største oppvarminga i verda.

Det melder NRK.

Norskehavet er i endring

Tilførselen av kaldt, ferskt og næringsrikt vann fra vest er avgjørende for økosystemet i Norskehavet. Det viser nye studier der forskere fra Havforskningsinstituttet har sett på utviklingen i havområdet de siste tiårene.

Les mer!

Nye funksjoner i NIBIOs Arealbarometer

NIBIOs Arealbarometer er utvidet, slik at man nå kan få visualisert verdiskapingen i jordbruket for fylker eller kommuner. Målet er å gjøre informasjonen mer tilgjengelig for publikum.

Les mer!

Polar Front prosjekt

Akvaplan-niva vil studere distribusjonen, produktiviteten og næringsnettdynamikken til det pelagiske økosystemet Barentshavets polarfront.

Les mer !

Siste nummer av tidsskriftet OTTAR fra Tromsø museum – Norges arktiske universitetsmuseum er i sin helhet viet Framsenterets satsing på forskning på land og i ferskvann i løpet av det siste tiåret.

Før opplevde man en dårlig vinter av og til i Finnmark, nå er nesten hver vinter dårlig. Fremtidens Arktis vil ikke være det Arktis vi kjenner i dag.

Utført forskning i Framsenteret

Forskning utført i regi av forskningssamarbeidet i Framsenteret og/eller finansiert av Framsenteret finner du via denne lenken.

CRISTIN

Prosjekter som er finansiert av Framsenteret registrert i Cristin (Current Research Information SysTem In Norway) finner du via denne lenken.

Framsenteret Drift AS -Informasjon om Framsenterets bygg:
Møterom og kantine
Vårt møte- og konferansetilbud, kantine og møtematmeny.

Service

Finn en ansatt
Finn en bestemt person eller kontaktperson i en av Framsenterets institusjoner.

Ansatte

Framsenteret bygg
Informasjonside for ansatte i Framsenteret bygg.

Bygget

Framsenterets forskningssamarbeid består av:
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet
Andre institusjoner i Framsenterets bygg:
Barentswatch