FRAM - Nordområde­senter for klima- og miljøforskning


21 institusjoner med felles oppgaver  innenfor naturvitenskap, samfunnsvitenskap og teknologi. Vi driver med tverrfaglig forskning, rådgivning, forvaltning og formidling i nordområdene.

– Satellitthalsbånd forteller oss hvor isbjørnen oppholder seg på ulike tider av året. Jon Aars arbeider i Norsk Polarinstitutt og er en av verdens ledende isbjørnforskere. Her forteller han om det fantastiske dyret.

Nytt fra våre forskningsområder

Nyhetsarkiv »

Foto: Framsenteret.

Forskningssamarbeidet i FRAM – Nordområdesenter for klima- og miljøforskning har fått ny ledelsesstruktur. Bo Andersen er oppnevnt som leder av den nye styringsgruppa.

Det er ren sommeridyll mange steder i landet, og sol og varme medfører at mange trekker mot sjøen. Samtidig er vi midt i den mest sårbare tiden for mange sjøfugler, og forskerne ber oss vise hensyn.

Undersøkelser av industrimineralet grafitt i fylkene Troms og Finnmark, og Nordland, har gitt gode resultater. Norges geologiske undersøkelse (NGU) mener at den undersøkte grafitten både på Senja og i Vesterålen lett kan oppredes med god kvalitet. Mer enn ti forekomster kan ha nasjonal eller internasjonal betydning.

Hvordan påvirkes livet i Polhavet av den økende smeltingen av havis? Dette kan du lære med om på utstillinga Living Ice på Polaria.

Hva kan vi lære av rotter om hjernen vår? Lær mer om isbjørnen, og om miljøgifter som spres i havet. Under Forskningsdagene 2020 i september er Framsenteret på plass med «Forskerne kommer!» – levende og digitalt.

Josefine Bergs fra NIBIO med pukkellaks fanget i 2019. Foto: Isak Nilsen.

Årets laksefiske er i gang, men de færreste laksefiskere ønsker seg en pukkellaks på kroken. Sjansen for det er mindre i år enn i fjor, men hvis det skulle skje ber forskere nå om at vevsprøver fra denne fremmede og invaderende arten leveres inn.

 

Vår forskning på miljøgifter

Vi skaffer kunnskap om transport, opptak og effekter av miljøgifter i Arktis. Forskningen benyttes til å vurdere risiko og brukes av nasjonale myndigheter og i internasjonalt arbeid. Målet er miljøforbedrende tiltak som gir bedre miljø for alle.

Vår forskning på klimaendringer

Vi bidrar til en helhetlig forståelse av den nordlige naturen og den rollen Arktis spiller  i det globale klimasystemet. Denne innsikten kan ligge grunn for for valg som gjøres i internasjonal politikkutforming.

Vår forskning på fjord og kyst

Klimaendringer kan få store virkninger på natur og miljø i fjorder og på kysten i nord. Det har betydning for hvordan og hva vi lever av. Forskningen hjelper politikerne å ta viktige og riktige valg.

Vår forskning på næring og miljø

Næringsaktivitet påvirker oss. Miljøeffekter er definert som den samlede påvirkningen på økosystemer, kulturminner og samfunn. Vår forskning er tverrfaglig, og vi søker løsninger på miljøproblemer.

Fram Forum
Photo: Erling Svensen @Creative Commons

A feisty shark in Norwegian waters – the tale of the spurdog

Marine predators are key species in many ecosystems and can function as indicators of food web health. The spurdog (Squalus acanthias) is a small coastal shark that can be found in temperate and boreal waters around the world. This shark, also known as spiny dogfish, has an interesting tale to tell. Read the full story

Grunnet COVID-19, Coronavirus, har Framsenteret iverksatt tiltak som påvirker de ansatte og besøkende på bygget.

Due to the COVID-19 coronavirus, the Fram Centre has implemented measures that affect the employees and visitors of the companies located within our building.

Due to the impact of COVID-19, we will be postponing the A Changing Arctic conference. New dates and more detailed information to be confirmed.

Publikasjoner
Framsenteret er hvert år involvert i nærmere 100 forskningsprosjekter. Her finner du oversikten over publisert forskning.

Les mer her »

Finn en ansatt
Finn en bestemt person eller kontaktperson i en av Framsenterets institusjoner.

Ansatte på Framsenteret »

Kantine og møterom
Her finner du informasjon om vår kantine og vårt møte- og konferansetilbud, samt møtematmeny fra Mersmak.

Serviceteamet»

Framsenteret består av
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet
Øvrige institusjoner i Framsenteret
Barentswatch