FRAM - Nordområde­senter for klima- og miljøforskning


Gjennom samarbeid utøver vi tverrfaglig forskning av høy internasjonal standard og som er viktig for forvaltningen av nordområdene.

FORSKNINGSDAGENE 2021: Hvordan skal man bruke arealer og hva går det på bekostning av? Det skal vi snakke om under Forskernatt i Narvik 24. september. Arrangementet vil bli strømmet.

FORSKNINGSDAGENE 2021: Denne trioen utgjør årets utgave av Forskerne kommer! under forskningsdagene i september. Stikkord er matjord, snøkrabbe og junk-food!

FORSKNINGSDAGENE 2021: Fritt fram for deg som ønsker å lære mer om klima og miljø! Kom på Polaria i Tromsø 2. oktober og lær mer om forskning på plastsøppel, havbunnen, krykkjer og mye mer.

Nytt fra våre forskningsområder

Nyhetsarkiv »

Forskere sender roboter foran isbreer for å samle klimadata. Slik risikerer man ikke menneskers liv og helse, samtidig som vi gis et sjeldent innsyn i smelting og dyreliv ved isbreens front.

Bøndene har påpekt det lenge; gjess på enga er «no!» Nå kan forskerne med sikkerhet fastslå at det er tilfelle.

Den årlige globale rapporten om klimaets tilstand ble nylig publisert. For Arktis viser rapporten at tundraen har blitt betydelige grønnere fra 2019 til 2020.

Gjennom å analysere blodprøver fra polarmåker kan forskerne finne flere svar på hvordan miljøgifter spres seg i Arktis. Bli med på feltarbeid på Svalbard!

Temasider: plast
Foto: Helge M. Markusson

Plast er nyttig og nødvendig, men også et alvorlig miljøproblem. Her kan du finne artikler og foredrag om hvordan plast påvirker miljøet i nord.

Havisen rundt Nordpolen smelter og gjør stadig større områder tilgjengelige for fiske. Forskerne frykter at trålingen kan komme til å renske deler av de artsrike områdene for liv.

Video

Video

I 2022 opprettes det nye forskningsområder i FRAM – Nordområdesenter for klima- og miljøforskning. Nå er det mulig å søke midler til prosjekter.

Framsenteret Drift AS
Møterom og kantine
Vårt møte- og konferansetilbud, kantine og møtematmeny.

Service

Finn en ansatt
Finn en bestemt person eller kontaktperson i en av Framsenterets institusjoner.

Ansatte

Framsenteret bygg
Informasjonside for ansatte i Framsenteret bygg.

Bygget

Framsenteret består av
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet
Øvrige institusjoner i Framsenteret
Barentswatch