FRAM - Nordområde­senter for klima- og miljøforskning


Gjennom samarbeid utøver vi tverrfaglig forskning av høy internasjonal standard og som er viktig for forvaltningen av nordområdene.

At forskning er matnyttig, det kan bevises med en helt ny kokebok. Den er laget i samspill mellom forskere, forfattere, fotografer, jegere og ikke minst kokker. Og det handler om gåsa og fuglen som gourmetmat.

Det nye forskningsprogrammet CLEAN skal bidra til at ressursforvaltningen tilpasses klimaendringene, for å sikre at vår samlede påvirkning av økosystemene i nordområdene blir bærekraftig.

Høge utslepp gir større klimarisiko for fiskebestandar

I ein ny rapport har forskarar sett på korleis 13 nøkkelbestandar vil utvikle seg i tre ulike klimascenario. Ikkje uventa gir scenarioet med høge utslepp størst utslag – både i positiv og negativ retning, skriver Havforskningsinstituttet.

Klimagassnivåene: rekordhøy for 21. året på rad

Den norske overvåkningen av klimagassene CO2, metan og lystgass viser nye rekordnivåer også for 2021. Særlig metan bekymrer forskerne, melder Norsk institutt for luftforskning.

Mener dobbeltspor vil gi enorm miljøgevinst

Et dobbeltspor på Ofotbanen vil gi mer enn en halv milliard kroner i reduserte transport- og CO2-kostnader for næringslivet – årlig, viser ny rapport fra UiT i Narvik, skriver UiT Norges arktiske universitet.

Havområde sprer seg saktere enn ventet

Havbunnsspredningen i Framstredet mellom Svalbard og Grønland er mindre enn tidligere antatt, melder Norges geologiske undersøkelse.

FORSKNINGSPROGRAMMET C2C: Hvordan påvirker økosystemene i innlandet, på kysten, i ferskvann og i havet hverandre? Det skal et stort forskerteam undersøke de neste fem årene.

KRONIKK

Utført forskning i Framsenteret

Forskning utført i regi av forskningssamarbeidet i Framsenteret og/eller finansiert av Framsenteret finner du via denne lenken.

CRISTIN

Prosjekter som er finansiert av Framsenteret registrert i Cristin (Current Research Information SysTem In Norway) finner du via denne lenken.

Framsenteret Drift AS -Informasjon om Framsenterets bygg:
Møterom og kantine
Vårt møte- og konferansetilbud, kantine og møtematmeny.

Service

Finn en ansatt
Finn en bestemt person eller kontaktperson i en av Framsenterets institusjoner.

Ansatte

Framsenteret bygg
Informasjonside for ansatte i Framsenteret bygg.

Bygget

Framsenterets forskningssamarbeid består av:
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet
Andre institusjoner i Framsenterets bygg:
Barentswatch