FRAM - Nordområde­senter for klima- og miljøforskning FRAM – High North Research Centre for Climate and the Environment


21 institusjoner med felles oppgaver: Tverrfaglig forskning, rådgivning, forvaltning og formidling i nordområdene. Naturvitenskap, samfunnsvitenskap og teknologi.

Landbruk og klima
Foto: Sigridur Dalmannsdottir

Tøff test for nordnorsk timotei

Timotei er det viktigste fôrgraset i Nord-Norge, men hvilken sort egner seg best? Flere har etterlyst sorter som takler vinteren bedre, og gjennom prosjektet «Timotei for nordlige strøk» har NIBIO testet ulike timoteisorter for blant annet varighet og toleranse for isdekke. Les hele artikkelen her.

Nytt fra våre forskningsområder

Nyhetsarkiv »

Miljøgifter
Foto: Helge M. Markusson

Djevelen er i detaljene: Forbedrer vitenskapelig metode for å få til bedre regulering av miljøgifter fra sjampoen din

Miljøgiftene kjent som siloksaner er i sjampoen, hudkremen og deodoranten din. Siloksaner er luktfrie og usynlige, og kan være giftige for vannlevende dyr. De er også strengt regulert i kroppspleieprodukter som skylles av, og ytterligere innstramming er under vurdering. Men hvordan kan vi vite at regelverket fungerer? Det kan Nicholas Warner forklare deg her.

Ny rapport om Barentshavet
Foto: Helge M. Markusson/Framsenteret

Midlertidig nedkjøling av Barentshavet har gitt opptur for arktiske arter

De fem siste årene har temperaturen gått ned, og isen bredt seg utover i Barentshavet. Det har ført til oppgang for enkelte arktiske arter, fastslår ny rapport.

Hjelp forskerne
Foto: Isak Nilsen.

Etterlyser vevsprøver til forskning på pukkellaks

Årets laksefiske er i gang, men de færreste laksefiskere ønsker seg en pukkellaks på kroken. Sjansen for det er mindre i år enn i fjor, men hvis det skulle skje ber forskere nå om at vevsprøver fra denne fremmede og invaderende arten leveres inn. Les hele artikkelen her.

 

Vår forskning på miljøgifter

Vi skaffer kunnskap om transport, opptak og effekter av miljøgifter i Arktis. Forskningen benyttes til å vurdere risiko og brukes av nasjonale myndigheter og i internasjonalt arbeid. Målet er miljøforbedrende tiltak som gir bedre miljø for alle.

Vår forskning på klimaendringer

Vi bidrar til en helhetlig forståelse av den nordlige naturen og den rollen Arktis spiller  i det globale klimasystemet. Denne innsikten kan ligge grunn for for valg som gjøres i internasjonal politikkutforming.

Vår forskning på fjord og kyst

Klimaendringer kan få store virkninger på natur og miljø i fjorder og på kysten i nord. Det har betydning for hvordan og hva vi lever av. Forskningen hjelper politikerne å ta viktige og riktige valg.

Vår forskning på næring og miljø

Næringsaktivitet påvirker oss. Miljøeffekter er definert som den samlede påvirkningen på økosystemer, kulturminner og samfunn. Vår forskning er tverrfaglig, og vi søker løsninger på miljøproblemer.

Fram Forum
Photo: Allison Bailey / Norwegian Polar Institute.

Arctic marine organisms responding seasonally to ocean acidification

Spring brings vast changes to the Arctic. The sun once again illuminates the sky after a dark, cold winter; snowdrifts shrink and melt, plants push through the barren ground, and flowers emerge. In the sea, a less familiar, but equally important seasonal dance takes place. Read the full story here.

COVID-19: Tiltak i Framsenterets bygg

Grunnet COVID-19, Coronavirus, har Framsenteret iverksatt tiltak som påvirker de ansatte og besøkende på bygget. Les mer.

My Bank - English

My Bank - Norsk

Fram Forum
Photo: Mario Hoppmann / MOSAiC

Drifting with ice - From the schooner Fram to ultramodern RV Polarstern

Nansen never did reach the North Pole, but his expedition was ground-breaking and unique in the history of science. Now the MOSAiC expedition, taking a similar approach, may elevate current climate science. The technology being used in MOSAiC is light years ahead of Nansen and his team. Nevertheless, Nansen started it all. Read our retrospective story here.

COVID19: A Changing Arctic conference: postponed

Due to the impact of COVID-19, we will be postponing the A Changing Arctic conference. New dates and more detailed information to be confirmed. Read more.

Publikasjoner
Framsenteret er hvert år involvert i nærmere 100 forskningsprosjekter. Her finner du oversikten over publisert forskning.

Les mer her »

Finn en ansatt
Finn en bestemt person eller kontaktperson i en av Framsenterets institusjoner.

Ansatte på Framsenteret »

Kantine og møterom
Her finner du informasjon om vår kantine og vårt møte- og konferansetilbud, samt møtematmeny fra Mersmak.

Serviceteamet»

Framsenteret består av
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet
Øvrige institusjoner i Framsenteret
Barentswatch