FRAM - Nordområde­senter for klima- og miljøforskning


Vi  arbeider i nordområdene for fellesskapets beste. Våre oppgaver er tverrfaglig forskning, rådgivning, forvaltning og formidling innen naturvitenskap, samfunnsvitenskap og teknologi.

Temasider: plast
Foto: Helge M. Markusson

Plast er nyttig og nødvendig, men også et alvorlig miljøproblem. Her kan du finne artikler og foredrag om hvordan plast påvirker miljøet i nord.

Nytt fra våre forskningsområder

Nyhetsarkiv »

Video: Arktisk kunnskap
Forskningsnytt
Foto: Bård-Jørgen Bårdsen/NINA

Vi bør lytte til folk som har levd i og av naturen hvis vi skal tilpasse oss klimaendringene, og da er antagelig de som arbeider i reindriftsnæringa som vet best.

Webinar
Foto: Helge M. Markusson/Framsenteret

Her kan du se opptak av webinaret som ble sendt fra Framsenteret 11. november.

Forskningsnytt
Foto: Audun Rikardsen/UiT

En ny database gir oversikt over instrumenter og lokaliteter som registrerer lyd under vann i Arktis. Målet er at verktøyet skal bidra til å bevare de marine økosystemene i havet.

FRAM FORUM
Photo: Geir Vie

The Arctic is greening, bird populations are declining: Is there a link?

Ecological theory predicts that increased productivity at the base of food chains may raise predation rates at intermediate levels. New research by the Climate-ecological Observatory for Arctic Tundra (COAT) finds a link between plant productivity in tundra landscapes and bird-nest predation rates. Read the full story in Fram Forum.

FRAM FORUM
Photo: Sebastian Gerland

Making sea ice a ministerial matter

From space, the Arctic sea ice cover appears as a white surface, retracting and extending with the seasons. Every year in September, it reaches its minimum area, which has been decreasing over the past decades. Yet the sea ice extent alone is an incomplete indicator of ongoing changes in the Arctic. Read the full story in Fram Forum.

Service og drift Framsenterets bygg
Infoside for ansatte
Informasjonside for ansatte i Framsenteret bygg.

Bygget

Finn en ansatt
Finn en bestemt person eller kontaktperson i en av Framsenterets institusjoner.

Ansatte

Kantine og møterom
Vårt møte- og konferansetilbud, kantine og møtematmeny.

Service

Faktura
Skal du fakturere oss for varer eller tjenester finner du informasjon her.

Faktura

Framsenteret består av
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet
Øvrige institusjoner i Framsenteret
Barentswatch