FRAM - Nordområde­senter for klima- og miljøforskning


Vi  arbeider i nordområdene for fellesskapets beste. Våre oppgaver er tverrfaglig forskning, rådgivning, forvaltning og formidling innen naturvitenskap, samfunnsvitenskap og teknologi.

Den arktiske tundraen trues av klimaendringer – mer enn andre landområder på kloden. Temperaturøkningene forventes å gi store og uforutsigbare konsekvenser for økosystemene. Ny rapport viser at dette stiller nye krav til både overvåkning og forvaltning.

Nytt fra våre forskningsområder

Nyhetsarkiv »

Ny rapport på webinar: Norsk arktisk tundra trues av klimaendringer

Kjølige sommertemperaturer medfører en kort jordbærsesong i nord. Nå forsøker forskerne å finne ut hvordan sesongen kan utvides, slik at smaken av sommer kan vare litt lenger.

I FRAM – Nordområdesenter for klima- og miljøforskning stakes nå kursen for forskninga i samarbeidet de neste årene. Den nye strategien innebærer færre, men større prosjekter.

 

Foto: Tycho Anker-Nilssen/NINA.

Skrikende over oss flakser de, måkene. Mens det blir færre måker langs kysten øker antallet i byer og tettbygde strøk. Hvorfor kommer de hit?

Et varmere klima fører til mindre permafrost. Det øker risikoen for stein- og jordskred.

Regjeringen har nylig vedtatt en forskrift som skal redusere utslipp av mikroplastforurensning i form av gummigranulat fra kunstgressbaner. Forskere sier seg fornøyde, men håper på et totalforbud mot gummigranulat fra bildekk på sikt.

Video

Video

Temasider: plast
Foto: Helge M. Markusson

Plast er nyttig og nødvendig, men også et alvorlig miljøproblem. Her kan du finne artikler og foredrag om hvordan plast påvirker miljøet i nord.

Framsenteret Drift AS
Møterom og kantine
Vårt møte- og konferansetilbud, kantine og møtematmeny.

Service

Finn en ansatt
Finn en bestemt person eller kontaktperson i en av Framsenterets institusjoner.

Ansatte

Framsenteret bygg
Informasjonside for ansatte i Framsenteret bygg.

Bygget

Framsenteret består av
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet
Øvrige institusjoner i Framsenteret
Barentswatch