FRAM - Nordområde­senter for klima- og miljøforskning


Gjennom samarbeid utøver vi tverrfaglig forskning av høy internasjonal standard og som er viktig for forvaltningen av nordområdene.

UiT Norges arktiske universitet får 37 nye millioner kroner i budsjettforliket mellom regjeringspartiene og SV. 20 av millionene sikrer miljøovervåking i nord gjennom observasjonssystemet COAT.

Over 70 forskere og kommunikasjonsansatte fra Framsenterets medlemmer har i over fire år vært delaktig i grunnlaget for en total utskifting av utstillingene på Polaria.

Store gjedder vil ha større fisk enn laksesmolt på menyen. Å fiske dem kan likevel forverre situasjonen for laksesmolten i Tanavassdraget.

Det er opprettet en ny referansegruppe for forskningssamarbeidet i Framsenteret. Alma Thuestad, NIKU, overtar som leder i forskningsledergrupppa.

Framsenterets forskningsprogrammer og prosjekter

Nyhetsarkiv »

Utført forskning i Framsenteret

Forskning utført i regi av forskningssamarbeidet i Framsenteret og/eller finansiert av Framsenteret finner du via denne lenken.

CRISTIN

Prosjekter som er finansiert av Framsenteret registrert i Cristin (Current Research Information SysTem In Norway) finner du via denne lenken.

Framsenteret Drift AS -Informasjon om Framsenterets bygg:
Møterom og kantine
Vårt møte- og konferansetilbud, kantine og møtematmeny.

Service

Finn en ansatt
Finn en bestemt person eller kontaktperson i en av Framsenterets institusjoner.

Ansatte

Framsenteret bygg
Informasjonside for ansatte i Framsenteret bygg.

Bygget

Framsenterets forskningssamarbeid består av:
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet
Andre institusjoner i Framsenterets bygg:
Barentswatch