FRAM - Nordområde­senter for klima- og miljøforskning


Gjennom samarbeid utøver vi tverrfaglig forskning av høy internasjonal standard og som er viktig for forvaltningen av nordområdene.

Tilrettelagte plasser for sjekking, hekking og klekking kan redde krykkja fra å dø ut. Den sterkt truete måkefuglen ser ut til å trives når den kan ta inn på egne hotell i byer og tettsteder.

Det er nå utgitt en ny rapport fra NIVA og Framsenteret. Den er nyttig for alle som ønsker å sette seg inn i hva norsk vannforvaltning går ut på.

Fram Talks

Upcoming event: Thursday: 13. June: 09.00 – 09.45: Ina Nygård Mossin, Senior Arctic Official of Norway: Norway’s priorities for its Arctic Council Chairship

Read more about Fram Talks!

Guidet fugletur

Norges arktiske universitetsmuseum og BirdLife Tromsø inviterer til sin årlige fugletur til Tisnes 24. mai. Det er gratis å delta, og alle er velkommen. Les mer!

Blått kompass

UiT Norges arktiske universitet arrangerer den første utgaven av Blått kompass, en årlig nasjonal havkonferanse i anledning FNs internasjonale dag for verdens hav, 7.–8. juni 2023. Les mer!

Økte temperaturer gir nye muligheter for mat- og grovfôrproduksjon i nord.

Stadig mindre is i Polhavet øker tilgjengeligheten av havet rundt Svalbard og opp mot polpunktet. Dette kan skape nye muligheter for menneskelig aktivitet. Samtidig er disse havområdene kjennetegnet av utfordrende vær- og isforhold, store avstander til infrastruktur, og et særlig sårbart miljø under stort klimatisk stress. Dermed vil økt aktivitet kunne føre til økt risiko, både for mennesker og miljøet.

Utført forskning i Framsenteret

Forskning utført i regi av forskningssamarbeidet i Framsenteret og/eller finansiert av Framsenteret finner du via denne lenken.

CRISTIN

Prosjekter som er finansiert av Framsenteret registrert i Cristin (Current Research Information SysTem In Norway) finner du via denne lenken.

Framsenteret Drift AS -Informasjon om Framsenterets bygg:
Møterom og kantine
Vårt møte- og konferansetilbud, kantine og møtematmeny.

Service

Finn en ansatt
Finn en bestemt person eller kontaktperson i en av Framsenterets institusjoner.

Ansatte

Framsenteret bygg
Informasjonside for ansatte i Framsenteret bygg.

Bygget

Framsenterets forskningssamarbeid består av:
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet
Andre institusjoner i Framsenterets bygg:
Barentswatch