FRAM - Nordområde­senter for klima- og miljøforskning


Gjennom samarbeid utøver vi tverrfaglig forskning av høy internasjonal standard og som er viktig for forvaltningen av nordområdene.

I 2014 slo flere aviser opp nyheten om at «nordmenn er giftigst i verden». Nyheten var basert på en forskningsstudie som viste at på 60 år hadde nordmenn gått fra å ha seks-sju miljøgifter i kroppen til å ha 200-300.

Seminar på Framsenteret 24. – 25. april: Bærekraftig forvaltning av økt menneskelig aktivitet i Polhavet: Drivere, barrierer og aktivitetstrender. Påmelding er åpnet, og endelig program klart.

Med hjemmesnekrede gps-plastbokser i bagasjen la forskerne ut på tokt for å måle hvordan isfjell i Arktis beveger seg. Målet var å få bedre varsler i et område der trafikken øker i takt med at sjøisen smelter.

Et klima i endring vil gi nye muligheter for landbruk i nordområdene. Dette er innholdet i en av mange artiklene som i dag er publisert i den 12. utgaven av Fram Forum. Det engelskspråklige magasinet er tilgjengelig digitalt og på papir.

På 1940- og 50-tallet ble det plantet mye ny granskog i Nord-Norge. Nå begynner skogen å bli hogstmoden, og spørsmålet er om grantømmeret egner seg som trelast til bruk i bærende konstruksjoner.

Krykkja trekker mot folk som en respons på de store miljøendringene ved kysten. Kanskje kan byene bli redningen for en art som står i fare for å forsvinne? Forskere ved NINAs avdeling på Framsenteret går vitenskapelig til verks for å finne løsninger for sameksistens mellom krykkjer og mennesker.

Utført forskning i Framsenteret

Forskning utført i regi av forskningssamarbeidet i Framsenteret og/eller finansiert av Framsenteret finner du via denne lenken.

CRISTIN

Prosjekter som er finansiert av Framsenteret registrert i Cristin (Current Research Information SysTem In Norway) finner du via denne lenken.

Framsenteret Drift AS -Informasjon om Framsenterets bygg:
Møterom og kantine
Vårt møte- og konferansetilbud, kantine og møtematmeny.

Service

Finn en ansatt
Finn en bestemt person eller kontaktperson i en av Framsenterets institusjoner.

Ansatte

Framsenteret bygg
Informasjonside for ansatte i Framsenteret bygg.

Bygget

Framsenterets forskningssamarbeid består av:
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet
Andre institusjoner i Framsenterets bygg:
Barentswatch