FRAM - Nordområde­senter for klima- og miljøforskning


21 institusjoner med felles oppgaver  innenfor naturvitenskap, samfunnsvitenskap og teknologi. Vi driver med tverrfaglig forskning, rådgivning, forvaltning og formidling i nordområdene.

Webinar 28. oktober 13.00 – 14.30: Skaff deg ny kunnskap knyttet til påvirkningene av klimaendringer på økosystemer og samfunn i nordlige landskap.

Nytt fra våre forskningsområder

Nyhetsarkiv »

Frammøte

Webinar 28. oktober 13.00 – 14.30: Skaff deg ny kunnskap knyttet til påvirkningene av klimaendringer på økosystemer og samfunn i nordlige landskap. Les mer.

Frammøte

Wbinar 11. november klokken 10.00 – 11.30: Miljøgifter – hvordan bruke forskningsresultatene? Les mer

Frammøte

Webinar 17. november klokken 19.00 – 20.30: Velkommen til en kveld om arealbruk! Hvordan skal vi bruke plassen og hva går det på bekostning av? Les mer.

Plastsøppel i havet er et enormt problem, og det er ingen tvil om at noe må gjøres. I oktober 2020 samlet vi en rekke eksperter på fagfeltet for å gi noen svar på spørsmålene: Hvor stort er problemet, hvor farlig er det og hva kan vi gjøre med det? Nå kan du se opptak av hele webinaret her.

En skoleklasse fra NTG, fikk undervisning om plast av 4 forskere.

Det var én av tingene ungdomsskoleelevene lurte på da de fikk møte forskere fra UiT og Framsenteret for å lære om forskning på plastforsøpling av havet.

Regjeringa opprettholder finansieringa av FRAM – Nordområdesenter for klima- og miljøforskning. Det viser forslag til statsbudsjett som ble lagt fram 7. oktober. Vi håper på en økning i 2022, sier faglig leder Bo Andersen.

 

Hva er miljøkjemi, og hvordan forsker man på miljøgifter? Bli med Linda Hanssen på Norsk institutt for luftforskning sin lab på Framsenteret og lær mer.

Klimaendringer kan få store virkninger på fjord- og kystøkosystemer i nord, noe som igjen har betydning for hvordan og hva vi lever av.

FRAM FORUM
Photo: Geir Vie

The Arctic is greening, bird populations are declining: Is there a link?

Ecological theory predicts that increased productivity at the base of food chains may raise predation rates at intermediate levels. New research by the Climate-ecological Observatory for Arctic Tundra (COAT) finds a link between plant productivity in tundra landscapes and bird-nest predation rates. Read the full story in Fram Forum.

FRAM FORUM
Photo: Sebastian Gerland

Making sea ice a ministerial matter

From space, the Arctic sea ice cover appears as a white surface, retracting and extending with the seasons. Every year in September, it reaches its minimum area, which has been decreasing over the past decades. Yet the sea ice extent alone is an incomplete indicator of ongoing changes in the Arctic. Read the full story in Fram Forum.

Publikasjoner
Framsenteret er hvert år involvert i nærmere 100 forskningsprosjekter. Her finner du oversikten over publisert forskning.

Les mer her »

Finn en ansatt
Finn en bestemt person eller kontaktperson i en av Framsenterets institusjoner.

Ansatte på Framsenteret »

Kantine og møterom
Her finner du informasjon om vår kantine og vårt møte- og konferansetilbud, samt møtematmeny fra Mersmak.

Serviceteamet»

Framsenteret består av
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet
Øvrige institusjoner i Framsenteret
Barentswatch