FRAM - Nordområde­senter for klima- og miljøforskning FRAM – High North Research Centre for Climate and the Environment


21 institusjoner med felles oppgaver: Tverrfaglig forskning, rådgivning, forvaltning og formidling i nordområdene. Naturvitenskap, samfunnsvitenskap og teknologi.

Akvakultur
Foto: Helge M. Markusson/Framsenteret

Norge er «storebror» i nord på lakseoppdrett; har vi noe å lære av de mindre og nye i næringen?

Lakseoppdrett. En forholdsvis ny næring i nord som gir mat, arbeidsplasser og velstand, men også miljøpåvirkning – protester og irritasjon. Hvordan skal man forvalte en slik næring for å sikre en bærekraftig utvikling? Det er forskere i fire land i gang med å prøve å finne svar på. Les mer.

Våre forskningsområder

Nyhetsarkiv »

Ressurser
Foto: Ynge Vogt.

Torskelarvens eventyrlige tidevannsreise

Eli Børve forsker på hvordan tidevannsstrømmene påvirker ruten til torskeyngelen. Det hun finner ut kan bety mye for å finne ut hvilke havområder som bør vernes mot mulig, fremtidig oljeutvinning. Les mer her.

 

Arrangement: Kampen om iskanten

Hva er greia med iskanten? Hva ER iskanten? Hvem lever der? Og hvorfor angår iskanten oss?
Hav- og polarforskerne gir publikum innsikt og bakteppe for å forstå en av årets største politiske debatter. Arrangører: Havforskningsinstituttet,  Norsk Polarinstitutt og Framsenteret

28. januar 2020 19:00 – 20:30: Verdensteatret i Tromsø

Movie screening and panel discussion

The Arctic Council is pleased to invite you to a screening of the movie THE GRIZZLIES, which was shown as part of this year’s Tromsø International Film Festival. Read more.

29 January 2020, 17:30-20:00. Fram Centre, Tromsø

Konferanse
Foto: Helge M. Markusson

Årets viktigste konferanse: Arktis i endring

2. – 5. juni arrangeres konferansen «A Changing Arctic» i Tromsø. Konferansen er et samarbeid mellom Framsenteret, Nature Conferences, Nature Climate Changes og Nature Reviews Earth and Environment. Les mer her.

Klimaendringer
Foto: Helge M. Markusson/Framsenteret

Klimafotavtrykket vårt vises i været på kloden hver eneste dag

Svalbard er det stedet der klimaendringene skjer raskest. Målinger ved Longyearbyen lufthavn (til venstre i bildet) viser at gjennomsnitttemperaturen har økt med 5,6 grader i perioden 1961 – 2019. Til sammenligning har snittemperaturen mål på Blindern i Oslo økt med 1 grad i samme periode. En ny metode basert på globale målinger av temperatur og fuktighet gjør det mulig å påvise klimaendringer hver eneste dag siden 2012. Les mer her.

Over oss
Foto: Kjetil Tørseth/NILU

Perlemorskyene på himmelen kan bidra til hull i ozonlaget

Den siste tiden har vi kunnet se noen fantastisk flotte skyer på himmelen – såkalte perlemorskyer. Disse vakre, fargerike skyene befinner seg høyt oppe i atmosfæren – men visste du at de ofte bidrar til kraftig ozonnedbrytning? Les mer om perlemorskyer.

Mindre havis
Foto: Erling Svensen

Klimaknipe for nøkkelart i nord

Polartorsken slit med rekrutteringa på grunn av varmare hav og mindre isdekke i Barentshavet. Det er hovudkonklusjonen i ein prislønt forskingsartikkel signert fire forskarar frå Havforskningsinstituttet. Les meir.

Conference
Photo: Helge M. Markusson

A Changing Arctic - Conference in Tromsø 2020

FRAM – High North Research Centre for Climate and the Environment, Nature Climate Change, and Nature Reviews Earth and Environment are pleased to present A Changing Arctic, June 2-5, 2020 in Tromsø. Registrants are invited to submit an abstract for consideration for poster and oral presentation. Read more.

Arctic Frontiers

Tromsø, January 26 – 30 2020

 

A Changing Arctic

Tromsø June 2-5, 2020

 

My Bank - English

My Bank - Norsk

Plastic litter
Photo: Bo Eide

The Arctic at risk from plastic

A new research report shows that the Arctic is under threat and may suffer negative impact if plastic enters the food chain. Read the full story.

Publikasjoner
Framsenteret er hvert år involvert i nærmere 100 forskningsprosjekter. Her finner du oversikten over publisert forskning.

Les mer her »

Finn en ansatt
Finn en bestemt person eller kontaktperson i en av Framsenterets institusjoner.

Ansatte på Framsenteret »

Kantine og møterom
Her finner du informasjon om vår kantine og vårt møte- og konferansetilbud, samt møtematmeny fra Mersmak.

Serviceteamet»

Framsenteret består av
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet
Øvrige institusjoner i Framsenteret
Barentswatch