FRAM - Nordområde­senter for klima- og miljøforskning FRAM – High North Research Centre for Climate and the Environment


Ansatte fra 21 institusjoner samlet om tverrfaglig forskning, rådgivning, forvaltning og formidling. Naturvitenskap, samfunnsvitenskap og teknologi i nordområdene.

Plast
Foto: David Jensen/Jensen Media

Sju grunner til at plast i havet påvirker deg direkte

Alle har hørt at plast er dårlig for økosystemet i havet. Men visste du at det har direkte effekter på oss mennesker? Forskere har forsøkt å få et samlet bilde over hvilke effekter plast har på det marine økosystemet og de tjenestene som produseres der og som vi mennesker er avhengige av. Her er sju grunner til hvorfor plast i havet har noe å si for deg. Les hele artikkelen.

Våre forskningsområder

Nyhetsarkiv »

Luftkvalitet
Foto: NIBIO

Overvåker lufta i grenseområdet mot Russland

Lengst øst i Finnmark, ved Svanvik i Pasvikdalen ligger NIBIO Svanhovd. Herfra overvåker tre av av Framsenterets medlemmer både radioaktivitet og luftkvalitet i grenseområdet mellom Norge og Russland. Les hele artikkelen.

Havforskning
Foto: Akvaplan-niva

Marin forskning i endring: Fjernmåling og overføring av data i sann tid

Bruk av satellittfjernmåling, glidere, droner, tauede legemer, fysiske- og biologiske modeller og overføring av data i sann tid vil revolusjonere marin forskning og overvåking. Les hele artikkelen.

Forskning i Framsenteret
Foto: Agneta Fransson

Surere hav endrer det marine livet på kloden

Havforsuringen i Arktis er i ferd med å endre det marine økosystemet. Effektene av havforsuringen er komplekse og rammer livet i havet, fiskerinæringen og lokale samfunn både i og utenfor Arktis. Les mer.

Profil 2019
Foto: Helge M. Markusson

En handlingens kvinne

«Hvis man ser på antall kjemikalier som produseres, mengdene som slippes ut i naturen, hva giftene gjør med oss og hva de gjør med miljøet, så er det innlysende at det ikke kan fortsette i tjue, tretti år til.» Miljøkjemiker Dorte Herzke har ikke tid til å lukke seg inne på et laboratorium i flere år. Hun må redde verden. Og det haster.Les hele profilartikkelen her.

Fram Forum
Photo: Geir Wing Gabrielsen

Calving of ice from the glacier front

Thunder rolls under the clear Arctic sky. Eagerly your eyes scan the face of the glacier. There! A chunk of blue ice the size of a railroad car tips with impossibly slow grandeur and plunges into the water. Waves churn towards you, threatening to swamp your boat. Watching a glacier calve is thrilling: beauty and peril combined. Read more.

Fram Forum
Photo: Håvard Eggen

Large-scale seabird movements throughout the year - SEATRACK 2014-2018

The large-scale seabird tracking programme SEATRACK has finished its first five-year phase. The project has improved and expanded what we know of the behaviour and distribution of Northeast Atlantic seabirds. One key finding is that the Barents Sea is far more important in winter than previously known. Read the full story.

Publikasjoner
I 2019 er Framsenteret involvert i nærmere 100 forskningsprosjekter. Her finner du oversikten over publisert forskning.

Les mer her »

Finn en ansatt
Leter du etter en bestemt person eller kontaktperson til en av Framsenterets institusjoner?

Ansatte på Framsenteret »

Kantine og møterom
Her finner du informasjon om vår kantine og vårt møte- og konferansetilbud, samt møtematmeny fra Mersmak.

Om litt er kaffen klar! »

Framsenteret består av
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet
Øvrige institusjoner i Framsenteret
Barentswatch
Arctic Monitoring and Assessment Programme