FRAM - Nordområde­senter for klima- og miljøforskning


Gjennom samarbeid utøver vi tverrfaglig forskning av høy internasjonal standard og som er viktig for forvaltningen av nordområdene.

Beitende gjess på innmark er et økende problem i hele landet. Gjessene spiser opp grovfôr- og såkornavlinger og forringer kvaliteten på avlingen med alle ekskrementene. Nå har forskere undersøkt om laserstråler kan benyttes til å skremme dem vekk.

 

Nytt fra våre forskningsområder

Nyhetsarkiv »

Økt kunnskap om klima og miljø til folk flest, og ikke bare de som deltar på COP-26. Det er målet som et nasjonalt nettverk publikumsaktører har satt seg. Planen er å lage utstillinger som skal sendes rundt i landet.

På grunn av lokale tiltak i forbindelse med Covid-19 er Framdagen utsatt til januar 2022.

«Nu er alt forbi», tenkte Per Savio, mens han satt bom fast, med hodet nedover mot bunnen av breen. Men han overlevde, på mirakuløst vis. Les historien om samegutten som fikk en nøkkelrolle på ekspedisjonen til Antarktis.

FNs naturpanel har slått fast at kombinasjonen av  klima­oppvarming og andre na­turinngrep kan føre til endringer i økosystemenes funksjoner og biologiske mangfold. Dette fordrer nye løsninger som kan gi samfunnet raskere oppdatert kunnskap som grunnlag for forvaltning og tilpasninger.

I flere tiår har havisen gradvis trukket seg tilbake fra områdene rundt Svalbard. Ny forskning viser at dette har ført til tap av genetisk diversitet og en økende grad av isolering i den lokale isbjørnbestanden.

Den årlige globale rapporten om klimaets tilstand ble nylig publisert. For Arktis viser rapporten at tundraen har blitt betydelige grønnere fra 2019 til 2020.

Temasider: plast
Foto: Helge M. Markusson

Plast er nyttig og nødvendig, men også et alvorlig miljøproblem. Her kan du finne artikler og foredrag om hvordan plast påvirker miljøet i nord.

Havisen rundt Nordpolen smelter og gjør stadig større områder tilgjengelige for fiske. Forskerne frykter at trålingen kan komme til å renske deler av de artsrike områdene for liv.

Video

Video

Framsenteret Drift AS
Møterom og kantine
Vårt møte- og konferansetilbud, kantine og møtematmeny.

Service

Finn en ansatt
Finn en bestemt person eller kontaktperson i en av Framsenterets institusjoner.

Ansatte

Framsenteret bygg
Informasjonside for ansatte i Framsenteret bygg.

Bygget

Framsenteret består av
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet
Øvrige institusjoner i Framsenteret
Barentswatch