FRAM - Nordområde­senter for klima- og miljøforskning


Gjennom samarbeid utøver vi tverrfaglig forskning av høy internasjonal standard og som er viktig for forvaltningen av nordområdene.

Møt oss i Tromsø på Framdagen og bli oppdatert på forskning på klima og miljø i nordområdene!

Nytt fra våre forskningsområder

Nyhetsarkiv »

I flere tiår har havisen gradvis trukket seg tilbake fra områdene rundt Svalbard. Ny forskning viser at dette har ført til tap av genetisk diversitet og en økende grad av isolering i den lokale isbjørnbestanden.

Bøndene har påpekt det lenge; gjess på enga er «no!» Nå kan forskerne med sikkerhet fastslå at det er tilfelle.

Sesonghavis har vært vanlig i Arktis i flere tusen år, frem til vår tid. Men det er likevel noen store forskjeller mellom da og nå. Dagens havis krymper i et urovekkende høyt tempo grunnet global oppvarming, mens fortidas havis fikk smelte og vokse i en uforstyrret naturgitt rytme.

Forskere sender roboter foran isbreer for å samle klimadata. Slik risikerer man ikke menneskers liv og helse, samtidig som vi gis et sjeldent innsyn i smelting og dyreliv ved isbreens front.

Liten økning til Framsenteret i forslag til statsbudsjett

I forslaget til statsbudsjett for 2022 ligger det en økning på en million kroner til FRAM – Nordområdesenter for klima- og miljøforskning. Ikke nok, mener leder i styringsgruppa i Framsenteret, Bo Andersen. Les mer her.

Den årlige globale rapporten om klimaets tilstand ble nylig publisert. For Arktis viser rapporten at tundraen har blitt betydelige grønnere fra 2019 til 2020.

Temasider: plast
Foto: Helge M. Markusson

Plast er nyttig og nødvendig, men også et alvorlig miljøproblem. Her kan du finne artikler og foredrag om hvordan plast påvirker miljøet i nord.

Havisen rundt Nordpolen smelter og gjør stadig større områder tilgjengelige for fiske. Forskerne frykter at trålingen kan komme til å renske deler av de artsrike områdene for liv.

Video

Video

I 2022 opprettes det nye forskningsområder i FRAM – Nordområdesenter for klima- og miljøforskning. Nå er det mulig å søke midler til prosjekter.

Framsenteret Drift AS
Møterom og kantine
Vårt møte- og konferansetilbud, kantine og møtematmeny.

Service

Finn en ansatt
Finn en bestemt person eller kontaktperson i en av Framsenterets institusjoner.

Ansatte

Framsenteret bygg
Informasjonside for ansatte i Framsenteret bygg.

Bygget

Framsenteret består av
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet
Øvrige institusjoner i Framsenteret
Barentswatch