FRAM - Nordområde­senter for klima- og miljøforskning


Vi  arbeider i nordområdene for fellesskapets beste. Våre oppgaver er tverrfaglig forskning, rådgivning, forvaltning og formidling innen naturvitenskap, samfunnsvitenskap og teknologi.

Sjørøya er en ferskvannsfisk som regelmessig vandrer ut til havet på næringssøk før den returnerer til ferskvann for å gyte. Arten er imidlertid ikke glad i varmt vann. Nå studerer forskerne hvordan sjørøya tilpasser seg klimaendringer og høyere temperaturer.

Nytt fra våre forskningsområder

Nyhetsarkiv »

Denne trioen utgjør årets utgave av Forskerne kommer! under forskningsdagene i september. Stikkord er matjord, snøkrabbe og junk-food!

Nytt forskningsprosjekt skal finne ut hvor mye søppel oppdrettsanleggene etterlater seg på havets bunn, og hva slags type søppel det er.

Et unikt prosjekt på tvers av landegrenser, og på tross av pandemiens begrensninger, har ført forskere og kunstnere sammen. Og da skal det blant annet handle om krykkja.

Den arktiske tundraen trues av klimaendringer – mer enn andre landområder på kloden. Temperaturøkningene forventes å gi store og uforutsigbare konsekvenser for økosystemene. Ny rapport viser at dette stiller nye krav til både overvåkning og forvaltning.

130 år med fangstdata viser at global oppvarming medvirker til bestandsnedgangen av verdens største lundekoloni.

Ny rapport på webinar: Norsk arktisk tundra trues av klimaendringer

Det går «rett vest» med mange av sjøfuglbestandene på den nordlige halvkule, med mindre vi klarer å sikre dem bedre tilgang på mat. Klimaendringer, økt fiske og mer forurensning truer tilværelsen for mange arter og varsler om større endringer i de marine økosystemene.

I FRAM – Nordområdesenter for klima- og miljøforskning stakes nå kursen for forskninga i samarbeidet de neste årene. Den nye strategien innebærer færre, men større prosjekter.

 

Video

Video

Et varmere klima fører til mindre permafrost. Det øker risikoen for stein- og jordskred.

Temasider: plast
Foto: Helge M. Markusson

Plast er nyttig og nødvendig, men også et alvorlig miljøproblem. Her kan du finne artikler og foredrag om hvordan plast påvirker miljøet i nord.

Framsenteret Drift AS
Møterom og kantine
Vårt møte- og konferansetilbud, kantine og møtematmeny.

Service

Finn en ansatt
Finn en bestemt person eller kontaktperson i en av Framsenterets institusjoner.

Ansatte

Framsenteret bygg
Informasjonside for ansatte i Framsenteret bygg.

Bygget

Framsenteret består av
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet
Øvrige institusjoner i Framsenteret
Barentswatch