FRAM - Nordområde­senter for klima- og miljøforskning


Gjennom samarbeid utøver vi tverrfaglig forskning av høy internasjonal standard og som er viktig for forvaltningen av nordområdene.

Kort vekstsesong og spesielle lysforhold i nord gjør at bøndene i Arktis dyrker under andre forutsetninger enn bønder i resten av landet. Nå er forskere i gang med å avdekke kunnskapshull knyttet til jordhelsa i arktisk grønnsaksproduksjon.

På denne tiden av året er det full aktivitet blant fugleforskere i Kongsfjorden på Svalbard. To forskere er på jakt etter en av de store predatorene i fugleverdenen, nemlig polarmåken.

Siste nummer av tidsskriftet OTTAR fra Tromsø museum – Norges arktiske universitetsmuseum er i sin helhet viet Framsenterets satsing på forskning på land og i ferskvann i løpet av det siste tiåret.

For tiende gang skal forskere fra Framsenteret ut på veien i september for å fortelle om sin forskning. Dette er «Forskerne kommer!» 2022.

Utført forskning i Framsenteret

Forskning utført i regi av forskningssamarbeidet i Framsenteret og/eller finansiert av Framsenteret finner du via denne lenken.

CRISTIN

Prosjekter som er finansiert av Framsenteret registrert i Cristin (Current Research Information SysTem In Norway) finner du via denne lenken.

Framsenteret Drift AS -Informasjon om Framsenterets bygg:
Møterom og kantine
Vårt møte- og konferansetilbud, kantine og møtematmeny.

Service

Finn en ansatt
Finn en bestemt person eller kontaktperson i en av Framsenterets institusjoner.

Ansatte

Framsenteret bygg
Informasjonside for ansatte i Framsenteret bygg.

Bygget

Framsenterets forskningssamarbeid består av:
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet
Andre institusjoner i Framsenterets bygg:
Barentswatch