FRAM - Nordområde­senter for klima- og miljøforskning


Gjennom samarbeid utøver vi tverrfaglig forskning av høy internasjonal standard og som er viktig for forvaltningen av nordområdene.

Det nye forskningsprogrammet CLEAN skal bidra til at ressursforvaltningen tilpasses klimaendringene, for å sikre at vår samlede påvirkning av økosystemene i nordområdene blir bærekraftig.

FORSKNINGSPROGRAMMET C2C: Hvordan påvirker økosystemene i innlandet, på kysten, i ferskvann og i havet hverandre? Det skal et stort forskerteam undersøke de neste fem årene.

KRONIKK

FORSKNINGSPROGRAMMET SUDARCO: Med minkende havis er Polhavet er i ferd med å bli mer tilgjengelig for menneskelig aktivitet.
Instrumentriggene satt ut på Polhavstoktet 2022 er begynnelsen på en lang tidsserie som er viktig for best mulig forvaltning av området.

Store mengder trålspor nord for Svalbard

Før toktstart forventet de å finne store områder med uberørt havbunn – og ett og annet trålspor fra fiskeriaktivitet. Fasiten viser et helt annet resultat, skriver Havforskningsinstituttet.

Laks blir ikke immun mot lakselus

At laks får lus og reagerer på den er kjent. Nå har forskerne sett nærmere på hva som skjer når samme fisk får gjentatte luseangrep, melder Havforskningsinstituttet.

Mener dobbeltspor vil gi enorm miljøgevinst

Et dobbeltspor på Ofotbanen vil gi mer enn en halv milliard kroner i reduserte transport- og CO2-kostnader for næringslivet – årlig, viser ny rapport fra UiT i Narvik, skriver UiT Norges arktiske universitet.

Havområde sprer seg saktere enn ventet

Havbunnsspredningen i Framstredet mellom Svalbard og Grønland er mindre enn tidligere antatt, melder Norges geologiske undersøkelse.

Utført forskning i Framsenteret

Forskning utført i regi av forskningssamarbeidet i Framsenteret og/eller finansiert av Framsenteret finner du via denne lenken.

CRISTIN

Prosjekter som er finansiert av Framsenteret registrert i Cristin (Current Research Information SysTem In Norway) finner du via denne lenken.

Framsenteret Drift AS -Informasjon om Framsenterets bygg:
Møterom og kantine
Vårt møte- og konferansetilbud, kantine og møtematmeny.

Service

Finn en ansatt
Finn en bestemt person eller kontaktperson i en av Framsenterets institusjoner.

Ansatte

Framsenteret bygg
Informasjonside for ansatte i Framsenteret bygg.

Bygget

Framsenterets forskningssamarbeid består av:
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet
Andre institusjoner i Framsenterets bygg:
Barentswatch