Nyheter


13.06.2024

Gjess, vi møtes i Tromsø!


05.06.2024

//

Framsenteret

Samme art på samme øy påvirkes ulikt av klimaendringene


04.06.2024

//

Framsenteret

Mysteriet på havets bunn


04.06.2024

//

Framsenteret

Forskningsmiljøet i nord rigger seg for økt tilstedeværelse på Svalbard


15.05.2024

//

Framsenteret

Nasjonalt grønnstrukturkart er lansert


14.05.2024

//

Framsenteret

Forskere har funnet lyder som holder spekkhoggere unna fiskenøter


13.05.2024

//

Framsenteret

Riktig valg av gressfrø kan redusere konflikten mellom gjess og bønder


12.05.2024

//

Framsenteret

Når alt påvirker alt, klarer arktisk politikk å henge med?


08.05.2024

//

Framsenteret

Har etablert møteplass for norsk Antarktis-forskning


03.05.2024

//

Framsenteret

Ny rapport om permafrost og skred i Longyearbyen


03.05.2024

//

Fram Forum

Korleis kan KI hjelpe oss å forstå jorda betre?


02.05.2024

//

Framsenteret

Milde vintre er dårlig nytt for insektene


29.04.2024

//

Framsenteret

Norsk Polarinstitutt må dempe aktiviteten i 2024


29.04.2024

//

Framsenteret

Lofoten-hai dro på sydentur


29.04.2024

//

Framsenteret

Insentivmidler fra Framsenteret


25.04.2024

//

Framsenteret

Fiskeri + seismikk = trøbbel?


25.04.2024

//

Framsenteret

Kronprinsen ble med på en «havreise» fra nord til sør


19.04.2024

//

Framsenteret

Varmere klima gir økte karbonutslipp på tundraen


18.04.2024

//

Fram Forum

Hvor kommer miljøgifter i Arktis fra?


17.04.2024

//

Fram Forum

Lovende resultater ved bruk av flytende pellets med avlusningsmiddel


11.04.2024

//

Framsenteret

Kronprinsen besøker Tromsø og Framsenteret


11.04.2024

//

Fram Forum

Towards more sustainable scientific practices


08.04.2024

//

Fram Junior

10 ting du ikke visste om plankton


08.04.2024

//

Framsenteret

Risikokjelder: Slik kan lakseoppdrett påverke vill torsk


08.04.2024

//

Fram Forum

Genetiske fremskritt: Overvåking av viktige nordlige dyrearter


05.04.2024

//

Fram Forum

Nye verktøy for å forutsi vinterstress i grasmark


04.04.2024

//

Framsenteret

Besøk av OSSE på Framsenteret


03.04.2024

//

Framsenteret

Kysttorsk: Anbefaler vern av gytefelt


21.03.2024

//

Framsenteret

Mulig forskningssamarbeid med USA og Canada


14.03.2024

//

Fram Forum

En mann midt i økosystemet i klimaendringens tid


14.03.2024

//

Framsenteret

Nytt Fram Forum: Isbreene smelter, og hva så?


09.03.2024

//

Framsenteret

Ikke i mitt nabolag


06.03.2024

//

Framsenteret

Kick-off i POMP-prosjektet


06.03.2024

//

Framsenteret

Styrker ungdom i Arktis sin stemme


05.03.2024

//

Framsenteret

POLARIN: Unikt nettverk for polare forskningsinfrastrukturer


04.03.2024

//

Framsenteret

Verdens største sushi?


16.02.2024

//

Framsenteret

Krabbetokt uten krabbe = gode nyheter?


16.02.2024

//

Framsenteret

Flertallet er fortsatt positive til store rovdyr


08.02.2024

//

Framsenteret

Havåret 2024 – travelt på Stortinget