Forskning i Framsenteret


I Framsenteret samarbeider vi i dag om åtte fire forskningsprogrammer, med varighet fra tre til fem år.

Til sammen er det involvert over 300 forskere og teknikere i dette arbeidet.

Programmene blir hovedsakelig finansiert av midler bevilget av Klima- og miljødepartementet.

Bilde av forskere fra Norsk Polarinstitutt

Kontakt

Sekretariatet i Framsenterets forskningssamarbeid:

Formidlingskoordinator

Helge M. Markusson // helge.markusson@framsenteret.no
Telefon:  +47 480 91 373

Forskningskoordinator

Kathryn A Donnelly // kathryn.donnelly@framsenteret.no
Telefon: +47 90851867