Webinar: Få ny kunnskap om klimaendringer i nordlig landskap

Publisert: 28. oktober 2020

Skaff deg ny kunnskap knyttet til påvirkningene av klimaendringer på økosystemer og samfunn i nordlige landskap. Her kan du se opptak av webinaret som ble arrangert 28. oktober 2020.

Du kan se webinaret i opptak ved å klikke på denne lenken.

Gjennom Framsenterets forskningsprogram «Klimaeffekter på terrestre økosystemer, landskap, samfunn og urfolk» forsker vi på hvilke koblinger som finnes mellom klimaendringer, nordlige økosystemer på land inkludert ferskvann, og samfunn.
Økt forskning rundt de menneskelige ressursene i nordområdene, samt tilpasningsevnen og sårbarheten i nordlige samfunn vil bidra til styrket utforming av kunnskapsbasert forvaltning, politikk og samfunnsøkonomiske prioriteringer.

Dette webinaret er spesielt tilpasset politikere, ansatte i norske forvaltningsinstitusjoner og andre beslutningstakere. Men det vil også ha stor interesse for andre.

Program:

Jarle Bjerke, seniorforsker NINA – Norsk institutt for naturforskning:
Viktigheten av å formidle klimarelatert forskning til forvaltning: utfordringer og muligheter.

Bjerke er klimakoordinator i NINA – Norsk institutt for naturforskning og nestleder i Framsenterets forskningsprogram «Klimaeffekter på terrestre økosystemer, landskap, samfunn og urfolk».

Dorothee Ehrich, forsker UIT Norges arktiske universitet:
Grundig evaluering av forvaltningstiltak: Effekten av rødrev uttak på bakkehekkende fugl

Eherich er leder i Framsenterets forskningsprogram «Klimaeffekter på terrestre økosystemer, landskap, samfunn og urfolk».

Ingunn Tombre, seniorforsker NINA – Norsk institutt for naturforskning:
Beslutninger og implementering i forvaltningen; hva må til for å lykkes? Kan forskere bidra?

Moderator: Helge M. Markusson, Framsenterets sekretariat.

 

Lignende saker