VIDEO: Deres motstander er kråkebollene, møt tarevokterne!

De er dykkere, og de prøver å ta vare på tareskogen som vokser på havbunnen. Deres motstander er kråkebollene. Møt tarevokterne!


Av: Helge M. Markusson // Framsenteret

Tang og tare omfatter i dagligtale alle større havalger. Tang er arter som særlig er knyttet til fjæresonen, mens tare vokser dypere.

Tare er oppvekstområdet for fisk. Det er også en ressurs. Av tare kan det lages nye produkter som fôr til dyr og mat til mennesker. Taredyrking kan for eksempel bidra til å bytte ut soya med marine alger og petroleumsbasert plast med bioplast.

En av de største truslene for taren er kråkeboller. Kråkeboller lever av å spise tare.

Kråkeboller er sjøpiggsvin med bolleformet kalkskall tett besatt med pigger. I mange land er kråkeboller en delikatesse, og mange er villig til å betale svært mye for dem.

I denne filmen møter du forskere fra NIVA, Akvaplan-niva, Nofima, Tarevoktere og REV Ocean. Tarevokterne er en frivillig organisasjon med dykkere som har som mål å bygge opp tareskogen i Nord-Norge, og da må de løse konfliktene mellom taren og kråkebollene.

Video, foto og tekst:

Undervannsbildene i videoen er filmet av David Gonzalez. Videoen er laget av TJA.

Teksten er skrevet av Helge M. Markusson. Han arbeider på Framsenteret. Bildet øverst er tatt utenfor Senja, og fotograf er Pernilla Carlsson. Hun arbeider som forsker i Norsk institutt for vannforskning.

Det er helt i orden at du bruker denne artikkelen i for eksempel skolearbeidet, eller deler den med andre.

Stikkord: