Ulvespor er vanskelig å tyde

Ulvespor ligner veldig på hundespor. Derfor er det lett å ta feil. Her kan du lære mer om ulven.


Av: Helge Markusson // Framsenteret

Foto av ulv i morgendis
Foto: Audun Rikardsen

Ulven kan ligne på hunderasene alaska husky, stor jämthund og grønlandshund.  Fargen på pelsen varierer mellom vinter og sommer. På sommeren kan pelsen ha innslag av rødt, gult og brunt, på vinteren er pelsen tykkere og overveiende grå. Ulven har bare en fiende, og det er oss mennesker som går på jakt.

I Norge vil vi ikke ha for mange ulver. Det er fordi de er rovdyr som kan angripe sauer, katter og hunder. Derfor er det laget egne områder der ulven for lov til å være. Slike områder kaller vi ulvesoner. På Østlandet finnes en slik sone ved grensen til Sverige. Det er ganske få ulver i Norge. I Nord-Norge er ulven utryddet, men av og til kan det komme ulv inn fra Finland og Russland.

I Norge er elg og rådyr den viktigste maten, men ulven spiser også sau, rein, smågnagere og forskjellige typer småvilt. Det er ikke alle dager ulven får tak i mat, men i gjennomsnitt trenger den 4-6 kg kjøtt pr døgn.

Ulven liker å være sammen med andre ulver, og lever helst i flokk. I gjennomsnitt er det cirka 8 dyr i en flokk, men størrelsen på flokken avhenger av hvor mye mat som er tilgjengelige i leveområdet. På bildet har tre ulver først gått i samme spor, og så delt seg opp i tre egne spor. Foto: Jan Huseklepp Wilberg/Statens naturoppsyn.

Del gjerne

Det er helt i orden at du bruker denne artikkelen i for eksempel skolearbeidet, eller deler den med andre.

Mer om ulven og andre dyr som setter spor

Nettsiden SPOR tar for seg de vanligste dyreartene i nord og deres spor og sportegn. Den er også tilpasset undervisning i skolene, med oppgaver og spill.

Stikkord: