Mennesket den største trusselen for Polhavet

Publisert: 20. juni 2023

Forurensing, søppel, mikroplast, forstyrrelser og støy. Menneskelig aktivitet er den største trusselen for Polhavet i årene fram mot 2050.
Menneskelig aktivitet er den største trusselen for Polhavet i årene fram mot 2050. Forskningsskipet Kronprins Haakon ved iskanten 2. juni 2023. I løpet av toktet blir det gjort forskning som skal danne bidrag til arbeidet i Framsenterets forskningsprogram SUDARCO. Foto: Olaf Schneider / Norsk Polarinstitutt.

Under et dialogmøte i Tromsø i april ble 50 deltakere fra 20 ulike institusjoner utfordret: hva mener de blir de viktigste menneskelige aktiviteter i Polhavet den neste generasjonen? Hvilke påvirkningsfaktorer vil bli sterkest og hvilke arter er de mest sårbare?

Deltagerne kom blant annet fra næringslivet, myndighetene, forskningsinstitusjoner og miljøvernorganisasjoner.

Flere faktorer

Det var mange som mente at de viktigste pågående og fremtidige påvirkningsfaktorer er, og vil være, forurensende stoffer, søppel og mikroplast, og forstyrrelser og støy på dyrelivet fra menneskelige aktiviteter. Kunnskap, reguleringer og internasjonalt samarbeid var de viktigste tiltakene.

Kart: Det er dette området i Polhavet som var fokusområdet for seminaret.

Ny interesse

Bakgrunnen for at spørsmålene om Polhavet kommer opp er ny interesse for området. For 10 år siden snakket de fleste om nordøstpassasjen; en seilingsrute mellom Nord-Europa og det fjerne Østen ville være lønnsom, men var avhengig av varmere klima og politisk stabilitet.

Russlands invasjon av Ukraina endret internasjonale spilleregler over natten, 24. februar 2022.  Det er rett og slett uaktuelt for de fleste land å benytte nordøstpassasjen, som i stor grad følger den nordlige kysten av Russland.

Klimaendringene gjør at isen i Polhavet smelter raskt, mye raskere enn forskere hadde beregnet.

-Og stadig mer åpent hav kan gi nye muligheter for menneskelig aktivitet i nord, sier Lis Lindal Jørgensen, seniorforsker i Havforskningsinstituttet. Hun var en av lederne av dialogmøtet.

 

Åpent hav skaper nye utfordringer

Mens isdekket før begrenset forsknings-, turisme og militær aktivitet, er dette scenarioet for Polhavet i 2050: et isfritt hav hvor skip kan krysse over polpunktet om sommeren.

Det skaper utfordringer:

  • Økt menneskelig aktivitet (transport) til/fra Polhavet som forurenser og kan forårsake ulykker med lekkasjer.
  • Større havområder gjør det mer utfordrende å føre tilsyn og håndtere katastrofer.
  • Mer nedbør i nord øker transport av forurensning fra luft til vann og dyphav.
  • Hvordan vil søppel og mikroplast oppføre seg i et fremtidig hav med mindre is?
Under et dialogmøte på Framsenteret i april 2023 ble 50 deltakere fra 20 ulike institusjoner utfordret: hva mener de blir de viktigste menneskelige aktiviteter i Polhavet den neste generasjonen? Her fra en interaktiv diskusjon ledet av Saskia Trubbach. Foto: Fabienne Mannherz.

Mulige tiltak

Deltagerne på dialogmøtet fikk også i oppgave å se på mulige tiltak for å hindre større skade enn nødvendig.
En av de viktigste tingene som kan gjøres er å etablere internasjonale regler som kan redusere spredningen av søppel og påvirke dyrelivet i Polhavet.

-Videreutvikling og strengere globalt forbud mot dumping av søppel i havet og elver, oppsyn med båttrafikk, og praktiske, lett tilgjengelige plasser langs kysten hvor skip kan slippe av med søppel, er slike tiltak. Totalfredning av områder og null-toleranse for menneskelig nærvær til is-avhengige arter, er et annet tiltak som ble foreslått, sier Lis Jørgensen.

Totalfredning av områder og null-toleranse for menneskelig nærvær til is-avhengige arter, er et annet tiltak som blir foreslått. Her ser vi en klappmyss fotografert på det pågående toktet. Foto: Olaf Schneider / Norsk Polarinstitutt.

Lignende saker