Lemen tar pulsen på klima

Publisert: 24. oktober 2019

Lemenet er et lite dyr med en stor gjerning, og endelig har dyret fått sin egen bok. Onsdag lanserer vi boka på Framsenteret.
Foto: Erlend Haarberg

Lemenårene har helt siden istiden vært et livgivende pulsslag i fjellnaturen hvert tredje til femte år. Når de er mange, utgjør de en veldig kraft. I fjellet former de landskapet, dyrelivet og plantelivet, og er matkilde for mange rovdyr.

Onsdag 11. desember klokken 11.00 inviterer vi til lansering i auditoriet på Framsenteret. Begge forfatterne vil være til stede. De vil presentere og lese fra boka, og svare på spørsmål om lemen. Vi serverer kakao og boller!

For barn

«Lemen» er en barnebok for barn i alderen åtte til 10 år og tar for seg de viktigste aspektene ved lemenets økologi – deriblant livshistorie, miljøtilpasninger, hva som driver lemensyklusen, lemenets rolle i økosystemet og hvordan klimaendringene påvirker disse aspektene.  Boka er godt krydret med bilder av noen av landets beste naturfotografer og en rekke «fun-facts» og myter om lemen. Boka beskriver også en del av forskninga  på lemen.

Boka er nydelig gjennomillustrert, og tekst og bilder lar oss komme nært innpå lemenets korte, hektiske og nyttige liv.

Om forfatterne

Dette er den den ellevte boka i en serie om arktiske dyr og klima som er skrevet av forfatteren Kirsti Blom og utvalgte forskere fra Framsenterets medlemsinstitusjoner.

Rolf Anker Ims.

Denne gangen er det Rolf Anker Ims som har bidratt med sin kompetanse. Ims er økolog og har siden 2001  vært professor ved Institutt for arktisk og marin biologi på UiT Norges arktiske universitet. Han har særlig forsket på økosystemer i Arktis. Ims tok doktorgraden i 1989 med en avhandling om sammenhengen mellom smågnageres arealbruk og reproduksjonsstrategier. Fra 2010 til 2019 var Ims leder for Framsenterets forskningsprogram “Klimaeffekter på terrestre økosystemer, landskap, samfunn og urfolk”.

 

Kirsti Blom.

Kirsti Blom er skjønnlitterær forfatter. Hun skriver også faktabøker for barn, der stoffet formidles i en pedagogisk og fortellende form. Sammen med forskerne dokumenterer hun hvordan klimaendringer og forsøpling påvirker fauna og flora.

Månedens bok

Boka om lemen kan bestilles på nett og  finnes også i salg i flere av landets bokhandlere. Den er kjøpt av de offentlige bibliotekene i Norge. Boka er også valgt ut som «månedens bok» i Bokklubben for februar 2020.

Lignende saker