Havforskningsinstituttet feiret med lansering av nytt forskningsprogram

Publisert: 8. september 2023

I dag var det fest med kake, taler og gaver på Framsenteret. Anledningen var at Havforskningsinstituttet feiret at det er 20 år siden de ble reetablert i Tromsø.
Festlig i Lysgården på Framsenteret i dag. På bildet leder for HI-Tromsø, Maria Fossheim, og havforskningsdirektør, Nils Gunnar Kvamstø. Foto: Vibeke Lund Pettersen, HI.

Fra 2003 til 2023 har HI i Tromsø vokst fra 17 til over 100 medarbeidere. Tre faggrupper og et forskningsprogram ledes fra Tromsø, og de fleste fagmiljø innad i HI er representert.

Viktig for samarbeidet

HI har siden 2010 vært en aktiv og stor deltager i forskningssamarbeidet som Framsenteret utgjør, og leder et av de store programmene i samarbeidet, CoastShift.

I 2018 flyttet de inn i Framsenterets bygg, og tok i bruk en stor og avansert lab i Tromsø, hvor det utføres analyser av bunnprøver, vannprøver, DNA, diettprøver, samt jobbes med artsidentifisering og alderslesing.

Avdelingen i Tromsø bidrar i dag sterkt inn i arbeidet med bestandsovervåking og rådgivning på flere viktige arter for fiskeri, både krabbe, sjøpattedyr og arter som uer, blåkveite, skrei og reke. Forskning og overvåkning i forbindelse med oppdrettsnæringen, overvåkning av økosystem, til havs og langs kysten.

Lanserte ny satsing

Havforskningsinstituttet brukte festdagen til å satsningen Kyst Nord.

Bakgrunnen for initiativet er den store interessen for den nordnorske kysten.

For en rekke ulike næringer og aktører ønsker å satse på kyst- og fjordområdene lengst nord i landet, fra fiskeri og oppdrett, til turisme, havvind og gruvedrift.

–  Mer aktivitet vil påvirke økosystemene. Vi vet at klimaendringene kommer på toppen av det hele. Det er derfor viktig at vi legger til rette for god sameksistens og sikrer at utviklingen blir bærekraftig, sier HI-forsker Pål Arne Bjørn, som sammen med kollega Erik Berg er sentral i det nye initiativet.

– Det innebærer at vi som havforskere trenger mer helhetlig kunnskap om den nordnorske kysten, for at vi skal kunne gi gode råd til myndigheter, næringer og lokalsamfunn, sier Bjørn.

– Dette er helt i tråd med vår nye strategi om å jobbe mer tverrfaglig med de store, viktige problemstillingene, sier havforskningsdirektør Nils Gunnar Kvamstø.

Lignende saker