Fredagsforedrag: plast i Arktis

Publisert: 22. februar 2019

Forsker og leder av Framsenterets forskningsprogram, «Plast i Arktis», Claudia Halsband fra Akvaplan-niva, forteller om plastproblemet, prosjektet og om planene fremover fredag 1. mars kl. 1130-1200 i auditoriet på Framsenteret.

Plastforsøpling har blitt en av de største globale miljøproblemene og er en trussel mot arktiske økosystemer. Et nytt forskningsprogram i Framsenteret, Plast i Arktis , skal etablere og formidle kunnskap om omfanget, fordeling og transport av plastforurensing mot nordområdene, og forske på hvordan det påvirker arktiske økosystemer på land, sjøis og i havet. Resultatene skal bidra til forskningsbasert tiltak for å redusere negative effekter av plast på økosystemtjenester, human helse og næringsutvikling. De første prosjektene i programmet starter opp i våren 2019.

Claudia vil snakke engelsk under foredraget, mens presentasjonene på storskjermen vil være på norsk.

Du kan lese mer om Plast i Arktis-programmet her.

Lignende saker