Gjennom et tverrfaglig forskningsprogram dedikert til plastproblematikken skal «Plast i Arktis» kartlegge plast og mikroplast forsøpling i Arktis, og skaffe ny kunnskap om miljøeffekter av plast. Resultatene skal bidra til forskningsbaserte tiltak for å redusere negative effekter av plast på økosystemtjenester, human helse og næringsutvikling.

Plastforsøpling er et alt omgripende miljøproblem på tvers av alle økosystemer og hele samfunnet. De spesielle miljøforhold i Arktis og den store betydning intakte naturressurser har for noen av de viktigste norske økonomier (fiskeri, akvakultur, turisme) gjør at vi ha et spesiell forskningsbehov for plast i Arktis.

Framsenteret har stor tverrfaglig kompetanse og flere års samarbeid innen plastforskning som skal samles i et dedikert program. Det er sterk relevant kompetanse innenfor natur- og samfunnsvitenskap som oseanografi, modellering, kjemi, biologi, økotoksikologi, psykologi, økonomi og juss.

Plastforsøpling er et globalt problem. Tiltak for å redusere plastutslipp krever internasjonalt samarbeid og nye veier til en bærekraftig sirkulær økonomi. Deltakerne fra ulike institusjoner i Framsenteret er godt integrert i internasjonale forskningsnettverk og samarbeider med forskere fra nordiske og europeiske land og enda lenger unna. I tillegg har Norge en banebrytende rolle når det gjelder den internasjonale diskusjonen om tiltak og reguleringer mot plastforsøpling.

Nyheter innen Plast i Arktis
Øvrige forskningsområder