Fram Forum nummer 10 – veien fra forskning til politikkutforming

Publisert: 10. mars 2021

Den tiende utgaven av Fram Forum er klar. Framsenterets engelskspråklige magasin gir inngående kunnskap om forskning på klima og miljø i nord. Årets tema er veien fra forskning til politikkutforming.
Kongsfjorden på Svalbard. Innsamling av ærfuglegg til Norsk miljøprøvebank. Foto: Oddgeir Sagerup.

112 forskere og relevante fagfolk har bidratt med artikler, i tillegg kommer et imponerende antall som har levert foto og illustrasjoner.

Fra forskning til politikkutforming

-Årets Fram Forum inneholder tre artikler som handler om veien fra forskning til politikkutforming. De forteller også hvordan slike prosesser kan være irriterende langsom og at man noen ganger kommer til kort, sier Janet Holmén. Hun har som tidligere år vært redaktør for Fram Forum.

En av disse er artiklene handler om Norsk miljøprøvebank, et lager av prøver med dagens miljøtilstand. Disse tidskapslene samler forskerne fra dyr, planter, luft og jord.

Samspill

-Samspillet med politikken ligger i fremtiden: arkivering av materiale i prøvebanken gjør det mulig å se bakover i tid og kvantifisere kjemikalier som ikke var bekymringsfulle da prøvene ble samlet, eller oppdage det første kjennetegn og virkning av stoffer som tidligere var ukjente.

Prøvebankens fokus er på persistente organiske miljøgifter, men prøvene kan også tenkes brukt på uventede måter i fremtiden, og kanskje også gi kunnskap som ikke er direkte relatert til miljøgifter, skriver Holmén i magasinet.

Eldbjørg Heimstad er profil i årets Fram Forum. Foto: Ingun A. Mæhlum.

Profil

Årets profilartikkel er viet Eldbjørg Heimstad, forfattet av Christine Kristoffersen Hanssen.

Å berettige et intervju med Heimstad var en usedvanlig smal sak. Helt fra hun kom til NILU – Norsk institutt for luftforskning i 1996, har hun vært en høyt verdsatt medarbeider og involvert i utallige prosjekter og programmer.

Først som forsker, deretter som seniorforsker–og i 2010, omtrent samtidig som Polarmiljøsenteret skiftet navn til Framsenteret, ble Eldbjørg ansatt som forskningsdirektør i NILU. Her er en av hennes viktigste oppgaver å lede «Miljøgifter–effekter på økosystemer og helse», flaggskipet som de siste årene har skaffet og formidlet unik kunnskap om tilstanden i de arktiske økosystemene.

I 2019 tok Eldbjørg over sjefsansvaret for Forskningsledergruppen (FLG), Framsenterets øverste organ for forskningsledelse–og i fjor sommer ble hun også valgt som FLGs representant inn i senterets nyetablerte styringsgruppe.

Det er også mulig å lese årets profilartikkel på norsk.

Foto: Magnus Andersen, Norsk Polarinstitutt.

Coverbjørn

For andre gang i Fram Forums tiårige historie er det en isbjørn som pryder coversiden. Det er Magnus Andersen, forsker ved Norsk Polarinstitutt, som under forskningstokt en kald aprilkveld fotograferte den fullvoksne isbjørnen luntende på solfylt is. Blinkskuddet er et av mange flotte bilder i artikkelen om isbjørn, som er både til glede og besvær på Svalbard.

Antarktis

Selv om forskningssamarbeidet i Framsenteret i stor grad dreier seg om forskning på klima- og miljø i nordområdene, har institusjonene i Framsenteret forskningsaktivitet i Antarktis. Flere artikler i Fram Forum gir innsikt, og en av dem handler om forskningen på det rike sjøfugllivet på Svarthamaren. Årets retrospektive artikkel er også viet Antarktis – Harald Dag Jølle tar forteller om prosessen fram til Antarktis-traktaten ble undertegnet.

Nord

Likevel er det i stor grad forskning i nord som preger den tiende utgaven av Fram Forum.  I alt er det representert forfattere fra 27 norske og utenlandske institusjoner.

Mange av artiklene tar leserne med til områder og farvann som svært få vil få se med egne øyne. Likevel har det som skjer langt nord betyding for oss. De raske endringene i arktisk klima er en varsler for resten av verden.

God lesing!

 

Lignende saker