Dialogmøte med flaggskip miljøgifter

Publisert: 30. september 2019

Flaggskipet "Miljøgifter – effekter på økosystemer og helse" inviterer til dialogmøte på Framsenteret 11. oktober.

Deltakere:

Flaggskipet “Miljøgifter – effekter på økosystemer og helse”, Framsenteret: Eldbjørg Heimstad (leder), Kjetil Sagerup (nestleder), Torkjel Sandanger, Geir W. Gabrielsen, Jan Ove Bustnes, Louise K. Jenssen, Anne Katrine Normann, Anita Evenset, Nicholas Warner, Ingjerd S. Krogseth, Dorte Herzke, Marianne Karlsson, Golnoush Abbasi, Lovise S. Pedersen m.fl.

Miljødirektoratet: I Tromsø; Heidi Morka (seksjonsleder), Trine-Lise Torgersen (seksjonsleder), Linn Bryn Jacobsen (forskningskoordinator) og Marit Kjeldby (avd.dir); eksternt; Marianne Kroglund (seksjon for nordområdene og bilateralt arbeid; AMAP mm) og Eivind Farmen (miljøgiftovervåking mm)

Fylkesmannen Troms og Finnmark, Miljøavdeling.: Per Kristian Krogstad

Remiks Production AS: Pål Espen Teisnes

Remiks Næring AS: Stein Åge Kaspersen

Arctic Contaminants Action Program (ACAP): Inger Johanne Wiese (eksternt)

Møteplan:

10:00  Velkommen & innledning ved E. Heimstad & K. Sagerup-   hvorfor dialogdag, intro og kort om evalueringen av flaggskipet Miljøgifter (10-15 min)
10:20 Miljødirektoratet  (20 min)
 •   Forskningsbehov knyttet til miljøgifter i Arktis
 • Hvorfor er forskningen på miljøgifter viktig for arbeidet vårt.
 • Hva pågår av relevante internasjonale arbeid/reguleringer, Nasjonalt relevant arbeid?
10:40 Remiks Produksjon A.S. v/ Pål Espen Teisnes (10 min)
 • Remiks sitt syn på miljøgifter i farlig avfall

 

10:55-11:10   Pause – kaffe/frukt
11:15 Forskningen i flaggskipet miljøgifter
 • Human miljøgiftseksponering de siste 40 år – konsekvenser for oss og kommende generasjoner (Torkjel Sandanger) 10+ 5 min
 • Case Orrefjell: – kunnskap ut til folket ved aktiv involvering i forskningsprosjekt. (Louise K. Jenssen) 10+5 min
 • Screening of emerging Arctic health risks to circumpolar human populations (Nicholas Warner) 10 + 5 min
 • Modellering som verktøy til å forstå utslipp, eksponering og bioakkumulering (Ingjerd Krogseth) 10 + 5 min
12:30-13:00       Lunsj
13:00    Forskningen i flaggskipet forts.
 • Mikroplast som opphav til kjemikalier i miljøet (Dorte Herzke) 10 + 5 min
 • Hva har forskningen på multistress effekter på sjøfugl gitt av kunnskap? (Jan Bustnes) 10 + 5 min
 • An Arctic risk governance for multiple stressors (Marianne Karlsson) 10 + 5 min
Diskusjonspunkter: 5 min under hvert innlegg
 • Har forvaltningen/brukere hatt nytte av og brukt resultatene?
 • Hvor viktig er vitenskapelige publikasjoner for implementering av reguleringer/tiltak?
Ca. 14:00- 15:30 Felles diskusjon

Hva er behovene framover for forvaltningen? Hvor mangler vi kunnskap, komponenter, metoder, prosesser, og hvordan kan flaggskipet bidra.  Hvordan samarbeider vi best mulig videre, til nytte for begge parter? Miljøgifter/Arktis, koblingen plast/mikroplast/miljøgifter, nye forskningsmetoder?
Evalueringen av flaggskipene i henhold til til målsetningen med Framsenteret peker på at samfunnsfagene ikke er tilstrekkelig integrert – vil dette kunne gi forsterket kunnskap for reguleringstiltak?

Identifisering av konkrete punkter som skal sikre god dialog videre:
 • Årlige møter tidlig høst?
 • Er det aktuelt å arrangere noe eksternt sammen?
 • Faglig påfyll ved lunsjer eller lignende i Miljødirektoratet, Fylkesmannen?

Lignende saker