Status Quo for Framsenteret

10 A Mel sensor at ice edge_650x488.jpg

Forskningsaktiviteten i Framsenteret videreføres i regjeringas forslag til statsbudsjett for 2015. Foto: Norsk Polarinstitutt. Frontfoto: Ronald Johansen.

Forslaget betyr at den aktiviteten innenfor Framsenterets seks forskningsflaggskip vil videreføres, en beskjed som blir godt mottatt blant forskere og forvaltere.

-De foreslåtte midlene til Framsenteret skal gå til å styrke og skaffe fremragende ny kunnskap om klima og miljø og om miljøkonsekvenser av ny næringsvirksomhet i nord. Kunnskapen skal sette oss i stand til å forvalte hav- og landområdene våre i nord, og de ressursene som finnes der, på en enda bedre måte, og sikre at ny næringsverksemd på dette området skjer innenfor miljøforsvarlige rammer, skrives det i forslaget til statsbudsjett.

Framsenteret fikk i 2014 en kraftig økning i midler til forskning, først og fremst grunnet oppstart av et nytt forskningsflaggskip, Miljøkonsekvenser av næringsvirksomhet i nord. Denne aktiviteten opprettholdes i 2015.

Senterleder Jan-Gunnar Winther kommenterer statsbudsjettet for 2015 slik:

-Regjeringen har videreført sin støtte på totalt 52 millioner kroner til faglig aktivitet på Framsenteret. Det er veldig gledelig og en bekreftelse på myndighetenes vilje til å fremme kunnskap om miljø og klima i nordområdene, inklusiv hva som er bærekraftig næringsutvikling, sier Winther.

Winther er, i likhet med det øvrige miljøet i Framsenteret, skuffet over at det helle ikke denne gang er satt av midler til byggetrinn 2 av Framsenteret. Siden 2010 har det foreligget konkrete planer om en kraftig utvidelse av Framsenterets bygg i Tromsø. I dag er kapasiteten sprengt.

-Vi er skuffet over at statsbudsjettet ikke inneholder en oppstartsbevilgning for nybygg. Allikevel merker vi oss med forventing at Regjeringen vil komme tilbake til spørsmålet om et nybygg i 1. halvår 2015, etter at det er gjort en ny gjennomgang av kostnadene og behovene, sier Winther.

Forslag til statsbudsjett for 2015. Nord- og polarområdene

 

Stikkord: