Webinar 11. november: Miljøgifter – hvordan bruke forskningsresultatene

Publisert: 16. oktober 2020

Gjennom forskningsprogrammet «Miljøgifter – effekter på økosystemer og helse» har Framsenteret i ti år skaffet og formidlet kunnskap om transport, opptak og effekter av miljøgifter i arktiske økosystemer, inkludert mennesker. Noe av det vi har lært kan du få vite mer om på webinar 11. november.

Tilstedeværelse i Arktis, med etablert forsknings- og målestasjoner, gir Norge unike muligheter som internasjonal bidragsyter på miljøgiftfeltet. Dette betyr at miljøgiftforskningen i Arktis skaffer til veie viktige data som norske miljømyndigheter benytter som viktige forhandlingskort i arbeidet med internasjonale konvensjoner som regulerer miljøgifter.

Dette webinaret, som arrangeres 11. november, er spesielt tilpasset politikere, ansatte i norske forvaltningsinstitusjoner og andre beslutningstakere. Men det vil også ha stor interesse for andre.

Program

Torkjel Sandanger, professor UiT Norges arktiske universitet:
Miljøgifter i mennesker de de siste 50 årene – endringer i nivåer og sammensetning og konsekvenser. Råd om hva politikere og andre beslutningstakere kan og bør gjøre
Heli Routti, forsker Norsk Polarinstitutt:
Hvordan kan forskning på hval og isbjørn bidra til regulering av miljøgifter?
Marianne Karlsson, forsker NIVA – Norsk institutt for vannforskning:
Fra arktisk forskning til global miljøpolitikk. Prosessen med å inkludere multi-stress i Stockholm konvensjonen.

Moderator: Helge M. Markusson, Framsenterets sekretariat.

Lignende saker