Velkommen til Framdagen 24.mars – oppdatert program

Publisert: 25. februar 2022

Velkommen til Framdagen, Tromsø 24. mars 2022. Vi oppsummerer deler av forskninga gjort i flaggskipene og forteller om de nye forskningsprogrammene som starter opp i år.

Møt oss i Tromsø på Framdagen og bli oppdatert på forskning på klima og miljø i nordområdene! Framdagen henvender seg til medlemmer i Framsenteret, brukere av forskningen, samarbeidspartnere og media. Vi har satt sammen et program som skal bidra til ny kunnskap og økt tverrfaglig samarbeid.

Program

Programledere: Kathryn Donnelly og Helge M. Markusson, Framsenterets sekretariat, Framsenteret Drift AS.

Forskning til folket:

 • 11.02: Anne Grete Johansen, direktør ved Polaria: Presentasjon av den planlagte utstillinga på Polaria som er utarbeidet i samarbeid med institusjoner i Framsenteret.

Resultater fra utført forskning:

 • 11.15: Status COAT – utviklingen av et prosjekt med lange linjer i Framsenteret: Kari Anne Bråthen UiT Norges arktiske universitet.
 • 11.26: CoastChange – Hvordan inkluderes klimaendringer i kommunal kystsoneplanlegging: Patrick Berg Sørdahl, NOFIMA.
 • 11.37: FreshFate – Hva skjer når ferskvann møter saltvann langs kysten av Svalbard: Amanda Poste, NIVA – Norsk institutt for vannforskning.
 • 11.48: Havisen i Polhavet, teknologi og styringssystemer – oppsummering fra forskningen i flaggskipet: Paul Dodd, Norsk Polarinstitutt.

12.00 – 12.15: Kaffepause

 • 12.15: Merverdi av samarbeidet i flaggskipet Miljøgifter – How to COPE? Ingjerd Sunde Krogseth, NILU – Norsk institutt for luftforskning
 • 12.26: På jakt etter plastsøppel i arktiske farvann: Ingeborg Hallanger, Norsk Polarinstitutt
 • 12.37: Fordeling av fiske-arter langs kysten av Nord-Norge: Ulf Lindstrøm, Havforskningsinstituttet, og Raul Primicerio, UIT Norges arktiske universitet.
 • 12.48: Forskning og politikkutforming – studier av Minamata- og Stockholmkonvensjonen: Trude Borch, Akvaplan-niva.

13.00 – 13.30: Kaffepause

Forskning i og for nordområdene – veien videre:

I løpet av 2022 er det oppstart av fem større forskningsområder der medlemsinstitusjonene i FRAM – Nordområdesenter for klima- og miljøforskning samarbeider. Forskningen, som skal være relevant for forvaltningen av nordområdene, blir hovedsakelig finansiert av midler bevilget av Klima- og miljødepartementet, og til sammen vil det bli brukt cirka 250 millioner kroner over fem år. Dette er den nye forskningssatsinga i Framsenteret.

 • 13.30: Innledning ved leder i styringsgruppa, Bo Andersen og leder i forskningsledergruppa, Eldbjørg Heimstad.
 • 13.40: Hvordan påvirkes nordlige økosystemer: CLEAN. Raul Primicerio, UIT Norges arktiske universitet.
 • 14.00: Bærekraftig matproduksjon på kysten: CoastShift. Lis Lindahl Jørgensen, Havforskningsinstituttet.
 • 14.20: Fra fjell til fjord: Catchment to Coast C2C. Andre Franiér, Norsk institutt for naturforskning og Amanda Poste, Norsk institutt for vannforskning.

14.40 – 15.00: Kaffepause

 • 15.00: Forskning for bærekraftig forvaltning av Polhavet: SUDARCO. Paul Dodd, Norsk Polarinstitutt.
 • 15: 20 Vitenskapelig og samisk tradisjonell økologisk kunnskap for å sikre bærekraften til Tana-laksen: Tana River v/Martin Svenning, Norsk institutt for naturforskning

Framsnakk!

 • 15.40: MARCIS er et nytt norsk-engelsk forskningsprosjekt med ei ramme på 38 millioner kroner, ledet av Norsk institutt for naturforskning på Framsenteret. Prosjektet er sterkt koblet til næringsaktører. Målet å utvikle et beslutnings-verktøy som skal hjelpe oss til å sikre bærekraftig forvaltning av kysten. Prosjektleder Tone Kristine Reiertsen forteller mer.
 • 15. 55: Fram Junior: ny satsing rettet mot barn og unge. Leder i Framsenterets formidlingsgruppe, Helge M. Markusson forteller.

16.10 – 17.30: Mat og drikke.

18.00: åpent debattmøte: Klimaendringer og norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk

Velkommen til åpent debattmøte i Lysgården på Framsenteret

Arrangementet strømmes også på Nordlys og på Facebook

Verden og Norge står overfor store utfordringer i årene som kommer.
Russlands angrep på nabolandet Ukraina og den brutale krigføringen vi er vitne til midt i Europa har satt forsvars- og sikkerhetspolitikk på dagsorden verden over.
28. februar slo FNs generalsekretær fast at nesten halve menneskeheten er i fare som følge av klimaendringene. I Arktis skjer endringene tre ganger raskere enn i resten av verden.

Vi spør:
Hvordan vil klimaendringene påvirke norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk i årene som kommer?

I panelet:
 • Knut Storberget, leder av forsvarskommisjonen
 • Ole Arve Misund, direktør i Norsk Polarinstitutt
 • Maja Sojtaric, kommentator i avisa Nordlys
 • Oliver Berdal, kystvaktsjef
 • Hedda Langemyr, daglig leder i Utsyn (forum for utenriks og sikkerhet)
Debatten arrangeres av Norsk Polarinstitutt i samarbeid med forsvarskommisjonen.

 

Lignende saker