Torsken endrer fiskesamfunnet i Barentshavet

Publisert: 17. mars 2020

Torskebestanden kan ha større innvirkning på fiskesamfunnet enn havtemperaturen. – Vi bør derfor ikke se oss blind på effektene av klima når vi skal forstå endringer i marine økosystemer, men også betrakte interaksjoner mellom arter, sier forsker Kari Ellingsen i Norsk institutt for naturforskning.

Torskebestanden kan ha større innvirkning på fiskesamfunnet enn havtemperaturen. Det viser forskning som nylig ble publisert i fagtidsskriftet Global Change Biology.

-Etterhvert som torskebestanden økte i Barentshavet ble bunnfisksamfunnet mer homogent. Det vil si at sammensetningen av fiskearter ble mer lik fra sted til sted, sier seniorforsker Kari Ellingsen ved Norsk institutt for naturforskning som har ledet prosjektet.

Enormt havområde

Barentshavet er et enormt havområde som er cirka fire ganger større enn hele Fastlands-Norge. De siste årene har temperaturen utviklet seg forskjellig i ulike deler av Barentshavet. Samtidig har torskebestanden vært stabil eller økende, spesielt i de nordlige områdene.

-Det har gitt oss en unik mulighet til å teste hvor mye endringer i havtemperatur eller torskebestanden styrer endringer i fiskesamfunnet, sier Ellingsen.

Større innvirkning

Da torskebestandene utenfor Canada ble kraftig redusert og kollapset på grunn av overfiske, så forskerne en motsatt endring i økosystemet. Lite torsk førte til økt variasjon i resten av bunnfisksamfunnet og at flere fiskearter ble observert. Torsken er et rovdyr i havet, og den er høyt i næringskjeden. Sammen viser disse to studiene at torsken har større innvirkning på resten av fiskesamfunnet enn hva vi tidligere har vært klar over, sier Ellingsen.

Endringer i torskebestandene er i stor grad et resultat av hvor intensivt det fiskes. Det tilsier at forvaltningsvedtak på enkeltarter, og da kanskje særlig artene på toppen i næringskjeden, kan ha stor innvirkning på hele fiskesamfunnet.

-Vi bør derfor ikke se oss blind på effektene av klima når vi skal forstå endringer i marine økosystemer, men også betrakte interaksjoner mellom arter, avslutter Ellingsen.

 

 

Lignende saker