Tiltak i Framsenterets bygg i forbindelse med COVID19

Publisert: 29. oktober 2020

Grunnet COVID-19, Coronavirus, har Framsenteret iverksatt tiltak som påvirker de ansatte og besøkende på bygget. Due to the COVID-19 coronavirus, the Fram Centre has implemented measures that affect the employees and visitors of the companies located within our building.

English translation further down

 1. Hovedinngangen vil være stengt for besøkende fra og med tirsdag 10. november og inntil videre. For de av institusjonene som mottar besøk må disse registreres av hver enkelt institusjon.
 2. Resepsjonen vil ikke være betjent men det vil være en vaktordning mellom 0800-1545.  Denne personen treffes på telefon  77 75 02 00 eller ved å benytte ringeklokken i resepsjonen.
 3. Squashhallen er nå åpen for Squash, ved sirkeltrening må man følge råd om avstand.
 4. Badstu er stengt.
 5. Møte og konferansetjenestene som leveres av Framsenteret AS er i drift men med redusert kapasitet på antall deltakere i møte gr. 1 meters regel. Pr. nå er det maksimalt 50 personer som gjelder.
 6. Kantina vil være åpen med redusert utvalgt samt fokus på smittevernregler.
 7. Vi oppfordrer til minst mulig “vandring” mellom institusjonene i arbeidstiden.
 8. Det er nå kun tillatt med 20 personer i private arrangement på Framsenteret. For Tromsø Kommune gjelder råd om at alle arr. som er rettet mot målgruppen 15-20 år kanselleres.

 

English:

For your information.

Due to the COVID-19 coronavirus, the Fram Centre has implemented measures that affect the employees of the companies located within our building.

 1. The main entrance at the Fram Centre building will be closed to visitors from Tuesday 10th of November until further notice. For those of the institutions that receive visits, these must be registered by each institution.
 2. The front desk will not be serviced. You can get in contact with the staff at Framsenteret AS from 0800 to1545. This person can be reached on telephone 77 75 02 00 or by using the bell at the reception.
 3. The squash hall is open for squash, for circle training you must follow distance advice.
 4. The sauna is closed.
 5. The meeting and conference services provided by Framsenteret AS are in operation but with a reduced capacity for the number of participants in meetings due to the 1-meter rule. The maximum capacity is 50 persons.
 6. The canteen will be open with a reduced selection.
 7. We encourage the least possible “migration” between the institutions during working hours.
 8. It is only allowed with 20 people in private gatherings when you “borrow” our premises/canteen and the like. For Tromsø Municipality, advice applies that all events aimed at the target group 15-20 years of age are canceled.

 

 

 

 

Lignende saker