Prisvekst fører til nedgang for forskningssamarbeidet i Framsenteret

Publisert: 6. oktober 2022

STATSBUDSJETTET: 54,3 millioner til forskningssamarbeidet i Framsenteret. Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2023 er identisk med 2022. Leder i styringsgruppa er litt skuffet, men takknemlighet for at nivået holdes høyt nok til å gjennomføre planene som er lagt for neste år.

Mesteparten av pengene som bevilges over statsbudsjettet til FRAM – Nordområdesenter for klima- og miljøforskning (Framsenteret) benyttes til felles forskningsprogram, som også innebærer formidlingsaktivitet og sekretariatsfunksjon.

I Framsenteret samarbeides det i dag om fem forskningsprogrammer. Til sammen er det involvert over 300 forskere, teknikere og forskningsformidlere i dette arbeidet.

Til neste år er det altså foreslått en bevilgning på til sammen 54,27 millioner kroner over budsjettet til Klima- og miljødepartementet til dette samarbeidet.

Litt både og!

Leder i styringsgruppa i forskningssamarneidet, Bo Andersen, er litt skuffet men lettet.

-For de som er avhengig av direkte støtte fra staten er alltid presentasjonen av statsbudsjettet spennende. Framsentersamarbeidet har spilt inn ønsket om en prisvekst justering av støtten til Klima og miljødepartementet. Denne forespørsel er ikke blitt fulgt i forslaget til statsbudsjett. Framsentersamarbeidet fikk samme støtte for 2023 som i 2022. Det innebærer en fortsatt nedgang i kjøpekraft for samarbeidet, sier Andersen.

-Samtidig er vi i styringsgruppa takknemlige for at, selv i tider med innstramming av statens utgifter, ser at støtten fortsatt er budsjettmessig tilstrekkelig til å gjennomføre våre pågående programmer. Dette innebærer at de fem programmene vi har startet i 2022 kan fortsette etter sine opprinnelige planer. Samarbeidet har også muligheter til å støtte inntil tre mindre prosjekter fra starten av 2023. Dette er i tråd med de vedtatte planene.

Så totalt sett er det litt både og, litt skuffelse for manglende prisjustering og takknemlighet for at nivået holdes høyt nok til å gjennomføre våre planer, avslutter Bo Andersen.

Lignende saker