Se video: Hvalene filmer seg selv når forskerne tester ut skremmelyder

Publisert: 22. desember 2022

Målet er å hindre at hvalene blir fanget i nota under sildefisket. Så langt er resultatene svært lovende.

– Så langt er resultatene svært lovende. Vi ser en veldig tydelig fluktrespons hos spekkhoggere, og vi har sett skremselsrefleks også hos knølhval.

Det sier Martin Biuw, forsker ved Havforskningsinstituttets avdeling på Framsenteret, etter at han og forskerkollegaer fra Havforskningstituttet, UiT Norges arktiske universitet og University of St. Andrews i Skottland har testet ut ulike lyder som skal skremme hvalen bort fra sildenota.

Om vinteren blir nemlig mange spekkhoggere og knølhvaler tiltrukket av sildefisket på jakt etter «gratis mat» som flyter rundt nota og fiskebåtene. Men kampen om silda langs kysten og i fjordene i Nord-Norge kan få fatale følger for hvalen.

Les mer: 18 storhvaler fanges i norske sildenøter hvert år, men de fleste overlever

Vinn – vinn

Hvalen risikerer nemlig å vikle seg inn i ringnøtene fiskerne bruker, og kan da skade seg eller i verste fall drukne. For fiskerne kan det bety både tapt fangst og ødelagte fiskeredskap.

– Om vi finner en måte å holde hvalen unna sildefiskeriet på, er det vinn-vinn for både hval og fiskere. Lydsignalene som nå er testet ut gir en såkalt autonom refleks i hjernestammen hos hvalen som skremmer den vekk. Man kan si at hvalen får en ubevisst refleks som oppleves som ubehagelig, og dermed trekker seg unna, forklarer Biuw.

Denne nye typen skremmelyder har vist seg mer effektiv enn å forsøke å holde hvalen unna ved å bruke mer bråkete lydeffekter. Lydene som testes ut er ikke skadelige for hvalen, forskerne opplever at hvalen returnerer raskt til båtene når de slutter å spille lydene.

Hvalen filmer seg selv

Fiskeridirektoratet skjærer løs en knølhval som gikk fast i et drivanker fra en sildebåt i høst. Hvalen ble reddet og kom fra det med liv og helse i god behold. Fotograf: Audun Rikardsen/UiT

I løpet av høsten har havforskerne vært ute på havet i Kvænangsfjorden utenfor Skjervøy for å teste effekten av lydene.

Det gjør de med å feste høyteknologiske «kameramerker» på knølhvaler og spekkhoggere. I tillegg til å filme og ta opp lyd, registrerer merket alle bevegelsene til hvalen med opptil 400 målinger per sekund. Når hvalen utsettes for avskrekkingslyd fra en undervannshøyttaler følger forskerne reaksjonen nøye.

Fiskeridirektoratet skjærer løs en knølhval som er fast i et drivanker fra en sildebåt Hensikten med skremmelydene forskerne tester ut er å unngå slike hendelser, hvor hval går i sildenota. Fotograf: Audun Rikardsen/UiT

– Når vi har merket en hval, følger vi den i en liten motorbåt og spiller av avskrekkingslyden i nærheten av den flere ganger med rundt 15 minutters mellomrom. Når merkene så faller av etter noen timer så finner forskerne merket som er utstyrt med en satellittsender og kan så laste ned dataene.  Da kan vi både se og registrere selv den minste reaksjon hos hvalen når den eksponeres for lyden, forteller forsker Audun Rikardsen ved UiT.

– Vi får på en måte muligheten til å henge på ryggen» til disse hvalene og se hva de holder på med under vann, noe som er utrolig spennende og lærerikt, sier Rikardsen.

Forskerne Audun Rikardsen og Martin Biuw har gjenfunnet et av kameramerkene som har vært med på hvalsafari under vann.
Forskerne Audun Rikardsen og Martin Biuw har gjenfunnet et av kameramerkene som har vært med på hvalsafari under vann.

Fiskebåter neste steg

Forskerne har også spilt av avskrekkingslyden i nærheten av sildebåter når de drar inn nota, for å observere hvalens reaksjon når den er midt i matfatet.

I begynnelsen av 2023 skal forskerne teste utstyret direkte fra fiskefartøy for å finne praktiske måter å kunne ta lydverktøyet i bruk i fiskeriet.

– Det blir veldig spennende. Vi har ikke gjort slike forsøk under aktivt fiske før, om bord på selve fiskebåten. Nå har vi oppnådd ønsket resultat under kontrollerte forhold, og vi har store forventninger til å få svar på om det har samme effekt under «ekte» forhold, sier Biuw.

Ved hjelp av en lang stang fester forskerne kameramerket på hvalen. Fotograf: Audun Rikardsen/UiT

Pinger-påbud

Tidligere har ulike skremmelyder blitt testet ut. Noen av dem har vist seg å være svært effektive.

I 2020 kom det et påbud om bruk av akustiske sendere for å redde niser og andre sjøpattedyr fra å bli fanget i garn.

Her har forskerne merket en knølhval som dukker opp igjen like ved båten. Fotograf: Audun Rikardsen/UiT

Les mer: I snitt dør 2871 niser hvert år i norske fiskegarn

– I noen tilfeller har man sett at hval eller sel venner seg til lydene. En annen erfaring fra sel er at de over tid lærte seg at lyden betød mat, og dermed etter hvert fikk motsatt effekt og heller fungerte som en «matbjelle», forteller Biuw.

Ubevisst fluktrespons

Siden lyden som nå testes ut er av en annen type og fører til ubehag og ubevisst fluktrespons, er det ikke forventet at hvalen vil venne seg til den.

I Skottland har forskere funnet ut at sel blir mer sensitive for denne typen avskrekkingslyd jo mer de hører den, slik at skremmelyden faktisk blir mer effektiv over tid. Det samme ser de hos niser.

– Utfordringen er at frekvensene og kildenivåene er forskjellige for hver art. Derfor er det viktig å prøve ut effekten av lydsignaler på hval under kontrollerte forhold, sier forsker Vincent Janik ved University of St. Andrews.

 

Lignende saker