Opptak av webinar: Effekter av klimaendringer på fjord- og kystøkosystemer i nord

Publisert: 23. oktober 2020

Klimaendringer kan få store virkninger på fjord- og kystøkosystemer i nord, noe som igjen har betydning for hvordan og hva vi lever av.

https://vimeo.com/471303038

Dette er et opptak fra webinar holdt i september 2020 med følgende forskere og temaer:

  • Raphaelle Descoteaux, forsker/phd UiT Norges arktiske universitet
    The quest for the pole: Are southern species already capable of invading the Barents Sea?
  • Hector Andrade, rådgiver ved Akvaplan-niva AS: Using otoliths to study the life of cod and redfish in the high north – a FRAM approach
  • Børge Moe, seniorforsker ved Norsk institutt for naturforskning: Sjøgfuglers habitatbruk og migrasjonsstrategier
  • Moderator: Helge M. Markusson, formidlingskoordinator ved sekretariatet FRAM – Nordområdesenter for klima- og miljøforskning:

Lignende saker