Nyhetsarkiv


Herring impacts on north Norwegian fjord ecosystems (17. april 2018)

These dramatic events were seen already during the winter of 2011-2012 in the fjords in …


Pacific water in the Arctic Ocean and Fram Strait (16. april 2018)

  Why monitor Pacific water? The Pacific inflow though the Bering Strait is a significant …


Ærfugl varsler om klimaendringer i havet (16. april 2018) www.npolar.no

Varmere hav kan gi hekkesvikt hos sjøfugl (16. april 2018) www.nina.no

Miljøgifter forringer isbjørnens helse (12. april 2018)

Isbjørner er blant de mest forurensede artene som lever på jorda. Miljøgifter som tas opp …


Mannen fra Varanger, kvinnen fra Vågå (12. april 2018)

Vi skriver 23. august 1898. Det britiske skipet «Southern Cross» forlater London med kurs mot …


Forsker på fiskesamfunn på bankene (11. april 2018)

Svalbardbanken, Sentralbanken og Storbanken er noen av de viktigste fiskebankene i Barentshavet. I slike grunne …


Havisforsker til FNs klimapanel (10. april 2018) www.npolar.no

Fate and Impact of Mine Tailings on marine Arctic ecosystems – FIMITA (10. april 2018)

The mining industry has major challenges related to the handling of vast amounts of non-processed …


Mindre skrei i år enn i fjor (9. april 2018) www.hi.no

Pollutants and energy brought from afar in Arctic geese (9. april 2018)

Our project followed the geese on their journey north, investigating their potential energy and pollutant …


Dramatisk endring i plantelivet på fjelltoppane (6. april 2018)

Dette går fram av nyleg publisert forsking i det vitskaplege tidsskriftet Nature. Artikkelen er resultat …


Sanger fra tundraen skal gi nye rypetall (4. april 2018) www.npolar.no

Havsøppel kjenner ingen landegrenser (22. mars 2018) www.npolar.no

Havforvaltning på amerikansk (22. mars 2018)

De amerikanske havområdene ligger i Stillehavet, Atlanterhavet og Polhavet, i tropiske, tempererte og polare farvann. …


Varmere vintrer på Svalbard er ikke bra for plantene (20. mars 2018)

  Klimaendringene vil føre til at Arktis blir grønnere. Satellittovervåking viser et tettere og høyere …


Will ocean acidification affect arctic zooplankton populations? (20. mars 2018)

In the ocean, zooplankton are a crucial link between energy-producing phytoplankton and fish. We have …


Mikroskopisk alge kan være dårlig nytt for Arktis (20. mars 2018)

Planteplankton under isen er viktige «karbonjegere» fordi de bidrar til å rense havet for CO2. …