Nytt Ny-Ålesund-turkart viser havbunnen i hele Kongsfjorden

For første gang får Svalbard et kart der vi ser konturene og formasjonene på hele havbunnen. Det er også første kartblad som dekker hele Kongsfjorden i ett og samme kart.

Av Trine Lise Sviggum Helgerud, Norsk Polarinstitutt

Det rykende ferske turkartet er et direkte svar på et ønske fra forskere og turglade fastboende om et detaljert turkart som kan brukes både på feltarbeid og på fritida.

– Naturen her er kompleks med alt fra isbreer, morener og en røff kystlinje og detaljerte kart er grunnleggende for en trygg tur, sier Ingrid Kjerstad i Norsk Polarinstitutt (til høyre). Hun bor og jobber i Ny-Ålesund forskningsstasjon sammen med Julie Trømborg i Kings Bay (til venstre) og Hege Iren Kråkevik i Norsk Polarinstitutt (i midten).
 Foto: Trine Lise Sviggum Helgerud, Norsk Polarinstitutt

Hele Kongsfjorden i samme kart

Norsk Polarinstitutt har ansvaret for den topografiske kartlegginga på Svalbard, og er hovedprodusenten av topografiske og geologiske kart i norske polarområder, som Ny-Ålesund.

Rundt 40 personer bor og jobber i verdens nordligste bosetting på åremål. Utenfor gruppen med hus som utgjør forskersamfunnet Ny-Ålesund, er det uendelig med turmuligheter. Høye fjell, isbreer, velferdshytter, dyreliv og en fjord med yrende liv; det er naturen som lokker mange av dem som søker seg hit.

– Detaljerte, oppdaterte topografiske kart er helt nødvendig for sikker ferdsel i naturen, sier kartograf Roger Willy Hagerup. Han står bak kartet som har tatt om lag sju måneder med arbeid å ferdigstille.

Kartnyheten dekker Ny-Ålesund og Kongsfjorden-området i målestokk 1:50 000, og strekker seg fra isbreene Holtedahlfonna, Kronebreen og Kongsvegen i øst til munningen av Kongsfjorden i vest. 

– Dette er det første kartblad hvor vi ser hele fjorden i ett og samme kart. Tidligere har vi måttet bruke fire ulike kartblad i målestokk 1:100 000 for å vise de samme områdene; Kartblad A7 Kongsfjorden, A6 Krossfjorden, B6 Eidsvollfjellet og B7 Tre Kroner, sier kartograf Roger Willy Hagerup.
 Foto: Trine Lise Sviggum Helgerud, Norsk Polarinstitutt

Havbunnen i detalj

Svalbard får nå sitt første topografiske kart med konturer og formasjoner over hele havbunnen, med noen utvalgte dybdepunkter. Kartverket gir ut sjøkart med rikholdig informasjon over dybdene, dybdetall og dybdekurver, men aldri før har vi hatt en visuell framstilling med skygger og dybde slik som nå.

Den detaljerte havbunnen er framstilt av dybdedata fra Kartverket, og fyller et stort areal i hele kartet, som ellers ville vært bare blått og innholdsløst. Havisforsker Sebastian Gerland har vært på feltarbeid i Kongsfjorden i over 20 år, og ser stor nytte i kartet.

– Med kartet og framstillinga av den detaljerte havbunnen kan vi gi nye forskere som kommer for å jobbe i Kongsfjorden, en god oversikt over området.

Havisforsker Sebastian Gerland er på feltarbeid på havisen i Kongsfjorden hver vår.
 Foto: Trine Lise Sviggum Helgerud, Norsk Polarinstitutt

– Den nye målestokken gjør at området vises i betydelig mer detalj enn før, og det nye kartutsnittet passer bedre for arbeid i Kongsfjorden-området enn tidligere kartutsnitt. Dette er vesentlige fordeler for oss i forbindelse med planlegging og formidling av feltarbeidet, sier Gerland.

Innerst i Kongsfjorden strekker mektige isbreer seg ut i fjorden. Ved brefrontene tegnet inn på kartet, kan man tydelig se på havbunnen hvilke endringer som har skjedd i naturen de siste tiårene.

– Man får en indikasjon på breenes tidligere storhetstider fordi man ser hvor langt ut breene har ligget på havbunnen, før de har trukket seg tilbake, sier Hagerup.Nye navn og opplysninger

Nye navn og opplysninger

Kartograf Hagerup har samarbeidet med kollega Anders Skoglund som har skyggelagt havbunnen. Skoglund har også laget det prisvinnende kartet ‘Kongsfjorden i 3D’ som trykkes på baksida av turkartet. I tillegg har arkeolog Per Kyrre Reymert, Kings Bays kulturminnerådgiver, Ingrid Rekkavik og fugleforsker Geir Wing Gabrielsen bidratt med detaljer om bygninger, nedlagte gruver, historisk infrastruktur, fuglekolonier, hytter og lokale navn.

Nye og oppdaterte stedsnavn og hytter brukes ofte som orienteringspunkt for forskere som jobber på fjorden.

 – Det er veldig hjelpsomt at de er tegnet inn nå. Det gjør kommunikasjonen på feltarbeid lettere, samt at det øker sikkerheten ved orientering i en nødsituasjon, sier Gerland.

Kartet inneholder en rekke nye stedsnavn og opplysninger. Alle norske stedsnavn i Arktis og Antarktis er samla i en åpen database. Med mange av navna ligger det også opplysninger og historie og opphavet til navnet.
 Foto: Trine Lise Sviggum Helgerud, Norsk Polarinstitutt

Kan kjøpes nå

Lukta av trykksverte har så vidt lagt seg, og det rykende ferske turkart er på vei ut til utsalgssteder. Allerede nå kan ‘Ny-Ålesund og omegn turkart 1:50 000’ kjøpes i Norsk Polarinstitutt sin nettbutikk.

Turkart: Ny-Ålesund og omegn 1:50 000

Det kommer også for salg i butikker som fører Norsk Polarinstitutts kart, inkludert Svalbard Museum som er vår største forhandler. Kongsfjordbutikken i Ny-Ålesund forskningsstasjon selger også kartet.