Nytt nummer av Fram Forum

Publisert: 18. mars 2018

Det engelskspråklige forskningsmagasinet Fram Forum er nå ute med en ny og rekordsstor utgave , både i digital og trykket utgave. Hovedtema i årets hovedutgave er marin forskning, men også andre fagemner er viet god plass.
Hvert år drar studenter fra UNIS – Universitetssenteret på Svalbard – på feltarbeid i forbindelse med et bachelorkurs i marin arktisk biologi. Bildet er tatt i Van Mijenfjorden og viser prøvetaking av is for å finne levende organismer. Hva de fant kan du lese om i årets utgave av Fram Forum. Foto: Janne Søreide.

Langt over hundre bidragsytere, hovedsaklig ansatte i en av Framsenterets 21 medlemsinstitusjoner, har gjort sitt til at den sjuende hovedutgaven av Fram Forum er rekordstort i omfang. Det 160 siders store magasinet inneholder i år 32 artikler, i tillegg til faste spalter.

Årets hovedtema er marin forskning, både langs norskekysten og i de høyarktiske områdene. Det innebærer et innhold som spenner over svært mye; forskning på kval, fiskeri, plastssøppel, havis, sikkerhet til sjøs, isbjørn og sel. Flere av artiklene er også rettet inn mot forvaltning og beslutningstakere. Det samme gjelder koblinga mellomm forskning og utdanning.

De fleste av artiklene tar utgangspunkt i prosjekter som foregår i et av de seks forskningsprogrammene (flaggskipene) som Framsenteret driver. De fleste av artiklene er skrevet forskere, og i mange tilfeller fra flere ulike institusjoner. Som årene før er det Janet Holmén som har vært redaktør for publikasjonen, som utgis av Framsenteret AS.

Årets retrospektive artikkel tar for seg norsk-russisk forskningssamarbeid gjennom 60 år, som i stor grad har vært retta mot ressurser i havet.

Fram Forum 2018 er ikke bare “til sjøs”, men inneholder flere artikler som tar for seg ulike aspekter rundt klimaendringer på land. Forskning på lauvmakk og rein er to stikkord her.

Også i år presenterer vi de som avlagt en doktorgrad (phd) ved en av medlemsintsitusjonene i Framsenteret, samt en komplett oversikt over alle forskningsprosjektene i Framsenteret i 2017.

Lignende saker