Nytt is- og klimalaboratorium på Framsenteret

Publisert: 8. september 2020

Norsk Polarinstitutt har tatt i bruk sitt nye is- og klimalaboratorium. Dermed kompletteres labtilbudet på Framsenteret, til glede for forskerne og samfunnet.
PhD-student Kristin Heggland er ei av de som gleder seg over nytt laboratorium i Framsenterets bygg i Tromsø. Her sammen med ingeniør Ceslav Czyz og havisforsker Mats Granskog (til høyre). Bak vinduet står forsker Allison Bailey. Alle arbeider i Norsk Polarinstitutt. Foto: Ann Kristin Balto / Norsk Polarinstitutt

Det nye laboratoriet i andre etasje på Framsenteret har fått navnet Torgny Vinjes is- og klimalaboratorium etter den avdøde polarforskaren Torgny Emil Vinje. Det ble nylig offisielt åpnet av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn.

I laboratoriet blir det opparbeidet og analysert is og snøprøver fra både Arktis og Antarktis, og det holder i snitt cirka 15-20 kuldegrader. Laboratoriet er delt inn i tre rom.

– Et rom for iskjerner og snø fra isbreer og innlandsis og et rom for iskjerner og snø fra havis, i tillegg finnes et større fryselager for is- og snøprøver, forklarer havisforsker Mats Granskog fra Norsk Polarinstitutt.

Små, men livsviktige

I tilknyting til laboratoriet er det bygd et våtrom der forskerne kan arbeide med smelta prøver fra is og snø, forberede og utføre eksperimenter og dokumentere analyser knyttet til ulike klima- og miljøstudier.

Forsker Allison Bailey studerer hoppekreps i laboratoriet. Foto: Ann Kristin Balto / Norsk Polarinstitutt

– Vi skal blant annet undersøke hvordan raudåta og ishavsåta tåler økt temperatur, havforsuring og endring av mengden salt i havet, forklarer forsker Allison Bailey fra Polarinstituttet, og viser fram eksempler av de millimeter småe hoppekrepsene, samla inn under forskingstokt i sommer i Kongsfjorden på Svalbard.

Men selv om hoppkrepser er små, så er de svært viktige.

– Hoppekreps er livsviktig føde for flere marine arter som polartorsk, atlantisk torsk, kval og sjøfugl fordi de er svært tallrike og inneholder en olje som er full av energi, opplyser PhD-student Kristin Heggland fra instituttet.

Viktig logistikk

Det nye is- og klimalaboratoriet er en del av den nødvendige og viktige logistikken som finnes i Framsenterets bygg i Tromsø. Fra før av finnes det store og tidsriktige laboratorier spesialdesignet for forskerne som vil gjøre en best mulig jobb.

Her er noen eksempler:

Seniorforsker Nicholas Warner i arbeid på laboratoriumet til NILU – Norsk institutt for luftforskning. Foto: Helge M. Markusson/Framsenteret.

NILU – Norsk institutt for luftforskning åpnet i 2018 sitt nye miljøgiftlaboratorium. Da kunne også Havforskningsinstituttet åpne sine laboratorier hovedsakelig ment for marin forskning. Resultatene som oppnås her benyttes som blant annet som grunnlag for å gi råd til blant annet forvaltere av fiskeriressurser, lovgivere og miljøet generelt.

Samme år tok Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet i bruk sitt miljø- og beredskapslaboratorium. Dette er viktig for måling av eventuell stråling i forbindelse med uhell ved atomanlegg, og annen stråling. I tillegg utføres målinger tilknyttet forskningsprosjekter.

I tredje etasje har Akvaplan-niva velutstyrte forskningslaboratorier som benyttes av egne forskere eller samarbeidspartnere til et vidt spekter av analyser, da spesielt tilknyttet marine fagdisipliner.

 

Lignende saker