Nye råd om støy: Fraråder seismikk nær gyteområder for torsk

Publisert: 28. januar 2021

Den årlige rapporten om støy i havet er oppdatert med ny kunnskap og nye råd, blant annet med hensyn til den pressede kysttorsken.

Lignende saker