Program Framdagen og åpning av nybygg, Framsenteret, 22. august 2018

Publisert: 22. juni 2018

Hva betyr klimaendringene for naturen i nord, og hvilke grep bør vi ta for å gjøre noe? Hvordan blir vi påvirket av miljøgifter? Hva kan forskerne gjøre for å bedre sikkerheten for skipstrafikk i arktis?  

Vi har gleden av å invitere til Framdagen 2018. I år kan vi by på et bredt faglig program med innlegg fra våre seks forskningsflaggskip, lansering av et nytt forskningsprogram, og offisiell åpning av Framsenterets nybygg.

Program

Del 1, auditorium 2. etasje:

10.00: Introduksjon til Framdagen

Anne Husebekk, leder for sentermøtet i Framsenteret/rektor ved UiT – Norges arktiske universitet.

10.10: Utdeling av Framprisene 2018
10.20: Fra vann til hval: Økosystemstudier i Kaldfjorden i Troms

Kathy Dunlop, Akvaplan-niva. Framsenterets forskningsflaggskip “Effekter av klimaendringer på fjord- og kystøkosystemer i nord.”

10.40: Raske vegetasjonsendringer i Arktis og i Nord-Norge: hvordan kan det påvirke naturforvaltningen?

Jarle W. Bjerke, NINA – Norsk institutt for naturforskning. Framsenterets forskningsflaggskip “Klimaeffekter på terrestre økosystemer, landskap, samfunn og urfolk.”

11.00: Befolkningsundersøkelser øker vår forståelse av miljøgifteksponering

Torkjel Sandanger, UiT – Norges arktiske universitet. Framsenterets forskningsflaggskip “Miljøgifter – effekter på økosystemer og helse.”

Del 2, Lysgården 3. etasje:

11.20: Poster-sesjon og kaffe

12.00: Offisiell åpning av Framsenterets nybygg

Program

12.00:

 • Assisterende byggherredirektør i Statsbygg, Kristin Fevang, overleverer nybygget til Klima- og miljødepartementet, ved klima- og miljøminister Ola Elvestuen. Departementet stiller lokalene til disposisjon for  Framsenterets leietakere, ved senterleder Anne Husebekk.
 • Tale om kunstprosjektet i Lysgården, ved seniorkurator Trude Scheldrup Iversen, Kunst i Offentlige rom.

12.15:

 • Omvisning i bygget for inviterte grupper.

13.00:

 • Enkel servering

13.15:

 • Tale, ved direktør for Havforskningsinstituttet, Sissel Rogne.
 • Hilsingstaler:
 • Ole Arve Misund, Norsk Polarinstitutt
 • Inger Buresund, Hålogaland Teater
 • Anne Husebekk, Framsenteret og UiT Norges arktiske universitet
 • Johan Marius Ly, Kystverket
 • Nina Kielland, Per Knudsen Arkitektkontor AS
 • Jarle Aarbakke, varaordfører Tromsø kommune
 • Salve Dahle, Akvaplan-niva
 • Ole Anders Bråthen, NILU
 • Harald Ellingsen, UNIS
 • Norunn Myklebust, NINA

14.00: Kulturelt innslag: Marit Sandvik, Øystein Norvoll og Ola Rokkones.

14.15: Lansering av Framsenterets nye forskningsprogram: Plast i Arktis

Framdagen fortsetter

Del 3, auditorium 2. etasje:

14.30: Sjødeponier for avgangsmasse fra gruver – Konsekvenser for marint miljø

Anita Evenset, Akvaplan-niva. Nestleder i Framsenterets forskningsflaggskip “Miljøkonsekvenser av næringsaktivitet i nord (MIKON).”

14.50: Havforsuring i arktiske havområder –  forskning og visjoner i flaggskipsprosjektet OA-DREAM

Haakon Hop, Forsker Norsk Polarinstitutt. Leder for Framsenterets forskningsflaggskip “Havforsuring og økosystemeffekter i nordlige farvann”

15.10: Forbedret sikkerhet i isen – hvordan kan tallene hjelpe?

Karl Gunnar Aarsæther, SINTEF Ocean. Framsenterets forskningsflaggskip “Havisen i Polhavet, teknologi og styringssystemer.”

Del 4, Lysgården 3. etasje:

15.35 – 17.30: Forskningsformidling, utstillinger, poster-sesjon, musikk, mat og drikke.
15.35- 15.45: “Hvordan fortelle at Arktis krymper ? -Dramatisk klimaskifte i det nordlige Barentshavet”

Sigrid Lind, Havforskningsinstituttet 

15.45- 15.55: “Living Ice” – en helt ny måte å fortelle om livet under isen i arktis

Silje Gaupseth, Polarmuseet, Tromsø Museum – Universitetsmuseet og Rolf Gradinger, UiT Norges arktiske universitet

15.55 – 16.05: Ice-9: Hvordan skaper vi kontakt og dialog mellom publikum og forskerne

Anneli Stiberg og Marina Borovaya, formidlingsprosjektet ICE-9

Moderatorer: Kathryn Donnely og Helge M. Markusson, Framsenteret

 

Lignende saker