Her kan du få det nye fylkeskartet

Publisert: 8. januar 2020

Ett stort fylke, Troms og Finnmark, på hele 74 488 km² og fem færre kommuner er status per 1. januar 2020. Nå kan du få det nye fylkeskartet på Framsenteret og på Statens hus i Vadsø.

Finnmark fylke er nå slått sammen med Troms, og dermed er dette bildet historie. Foto: Helge M. Markusson/Framsenteret

Kommunesammenslåinger

Følgende kommuner er slått sammen, fått nytt navn eller blitt en del av en annen kommune:

Tranøy + Torsken + Berg + Lenvik er slått sammen til Senja kommune
Tjeldsund (tildigere kommune i Nordland fylke) + Skånland er slått sammen til Tjeldsund kommune
Hammerfest + Kvalsund er slått sammen til Hammerfest kommune
Alle kommunene har fått nytt kommunenummer.

Til oversikt over kommuner og kommunenenumre i storfylket Troms og Finnmark fra 1. januar 2020

Takk!
Kommunene har bidratt med mange nødvendige rettinger i matrikkelen som grunnlag for gjennomføringen av kommune- og regionreformen. En stor takk til alle dere i kommunene som har bidratt.

Fra årsskiftet ble Troms (25 870 km²) og Finnmark (48 618  km²) slått sammen til ett fylke.

Kartverket vil også ta med fylkeskartet på arrangement i regi av oss utover året.

Lignende saker