Friske penger til miljøovervåking i nord

Publisert: 5. desember 2023

UiT Norges arktiske universitet får 37 nye millioner kroner i budsjettforliket mellom regjeringspartiene og SV. 20 av millionene sikrer miljøovervåking i nord gjennom observasjonssystemet COAT.
UiT får 20 millioner kroner til å sikre miljøovervåking i nord gjennom observasjonssystemet COAT etter budsjettforliket mellom regjeringspartiene og SV. FOTO: EEVA SOININEN

UiT Norges arktiske universitet får 37 nye millioner kroner i budsjettforliket mellom regjeringspartiene og SV. 20 av millionene sikrer miljøovervåking i nord gjennom observasjonssystemet COAT.

Miljøovervåking i nord

I forliket om neste års statsbudsjett får miljøovervåkingsystemet Climate-ecological Observatory Arctic Tundra (COAT) 20 millioner kroner. Systemet består blant annet av værstasjoner, kameraer, mikrofoner og en rekke andre sensorer som overvåker klima- og natur i Øst-Finnmark og på Spitsbergen.

COAT er rigget for å gi rask dokumentasjon og gode prognoser om klimaendringene og klimaendringenes effekter i nordområdene. Slik kan Norge og det internasjonale samfunnet håndtere situasjonen gjennom beredskap og tilpasninger.

COAT ble startet og utviklet som et prosjekt i Framsenterets forskningssamarbeid, gjennom forskningsflaggskipet “Klimaeffekter på terrestre økosystemer, landskap, samfunn og urfolk”, før det ble integrert i UiTs portefølje.

– COAT er både et kompetansemiljø og en infrastruktur som er bygget opp over tid og som er viktig langt utenfor Norges grenser. Ved å sikre driftsmidler til dette systemet viser vi internasjonalt ansvar for klimaendringene og klimaendringenes konsekvenser, sier SVs stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes fra Troms.

Viktig for Arktisk råd

Rektor Dag Rune Olsen ved UiT Norges arktiske universitet legger også vekt på det internasjonale klimasamarbeidet når han jubler over at COAT er sikret midler over statsbudsjettet.

– Norge har nå lederskapet i Arktisk råd, og det er et veldig godt signal at UiT ikke trenger å trappe ned driften og leveransene fra dette systemet, som vi fryktet. COAT gir et viktig kunnskapsgrunnlag for klimautredningene under Arktisk råd, sier Olsen.

 

Lignende saker