Fram Forum 2019 er klar

Publisert: 14. mars 2019

Framsenterets engelskspråklige forskningsmagasin Fram Forum er nå klar med årets hovedutgave. Over hundre fagfolk har bidratt for å kunne gi et best mulig bilde av forskning på klima- og miljø i nordområdene.
Hilde Hansen og Mikkel Christensen, forskere ved UiT Norges arktiske universitet, er to av flere som forsker på ulike aspekter rundt plast, og som du kan lese om i den siste utgaven av Fram Forum. Foto: Vibeke Os.

Dette er den åttende årgangen av magasinet, og i år har redaksjonen valgt forskning på plast som tema. Dette innebærer blant annet artikler som tar for seg problematikken rundt plastsøppel og fisk, i betydning av maten vi spiser.

Et eksempel: Forskere fra UiT Norges arktiske universitet har gjort funn som viser at det er mer plast i fisk fanget i nordlige farvann enn fisk fanget på sørligere farvann.

Det er særlig polyester, som brukes i klær og utstyr til fiskeri som er funnet fisken.

Tilbakeblikk

Johan Hjort.

Fram Forum tar også historiske tilbakeblikk. Årets retrospektive artikkel handler om Johan Hjort, som det i år er ekstra mye oppmerksomhet rundt på grunn av at det i år er 150 år siden han ble født. Hjort var mannen som blant annet bygde opp Fiskeridirektoratet, og en markant skikkelse i skjæringspunktet mellom forskning og næring.

Over hundre bidragsytere

Over 100 fagfolk har vært med på å levere innhold til publikasjonen. De fleste av artiklene har forfattere fra to eller flere institusjoner. Dette er helt i tråd med formålet til Framsenteret, nemlig å drive tverrfaglig forskning på klima- og miljø i nordområdene.

Som årene før er det Janet Holmén som har vært faglig redaktør for Fram Forum.

Ny nettutgave

Nytt av året er at Fram Forum, i tillegg til den tradisjonelle papirutgaven og digital versjon nå utgis i en ny nettutgave. 

På denne måten tilpasser vi oss nye digitale medievaner, samt erkjenner at det er stadig færre som ønsker å få et fysisk magasin tilsendt i posten.

Lignende saker