– Et kraftsenter for klimaforskning

– Det foregår dramatiske endringer i begge polarområdene, og det er behov for at vi slår oss sammen på et enda sterkere nivå, sa direktør Camilla Brekke i sin tale under forskermottakelsen på Framsenteret.

Av Elin Vinje Jenssen, Norsk Polarinstitutt
Framsenteret huser en rekke forsknings- og forvaltningsinstitusjoner med tyngdepunkt på arktiske miljøspørsmål. Forskermottakelsen ble tradisjonen tro holdt i Lysgården på senteret mandag kveld under Arctic Frontiers. Direktør Camilla Brekke holdt tale for de fremmøtte. Foto: Elin Vinje Jenssen / Norsk Polarinstitutt 

Tradisjonen tro inviterte Norsk Polarinstitutt til forskermottakelse under Arctic Frontiers på Framsentreret. Det er i Framsenteret at polarinstituttet har sine lokaler i Tromsø, sammen med et tosifret antall andre institusjoner som arbeider med temaer knyttet til nordområdene, Arktis og Antarktis.

Flere titalls postere ble presentert under forskermottakelsen. Her er det havforsker Sebastian Gerland fra polarinstituttet som viser frem en poster om fjernmåling av havis som han har vært med å lage. Postere presenterer metoder og forskningsfunn. Foto: Trine Lise S. Helgerud / Norsk Polarinstitutt 

Mottakelsen samlet forskere, studenter, rådgivere, ledere, politikere, byråkrater, journalister og andre interesserte, til taler, musikk og sosial sammenkomst på kvelden under den første konferansedagen. 

Møtested om fremtidens Arktis 

Brekke understreket at å bygge for fremtiden også handler mye om å gi forskere som er tidlig i karrieren muligheten til å øke ferdighetene sine, ved å jobbe side om side med erfarne forskere på feltet. Arctic Frontiers er sitt ansvar bevisst, sa hun.

– Jeg er glad for å se Arctic Frontiers-konferansen ta ansvar for fremtiden med The Emerging Leaders-programmet, et mentorprogram for å hjelpe unge forskere til å nå sine mål.

Camilla Brekke

I år er det 17 år siden Arctic Frontiers ble arrangert for aller første gang. Ideen om å etablere konferansen ble sådd da en gruppe forskere og representanter fra næringslivet satt værfast i forskersamfunnet Ny-Ålesund på Svalbard. Med årene har konferansen utviklet seg til en viktig møteplass for utveksling av ny kunnskap og meininger om utviklingen i Arktis. Konferansen foregår i siste del av januar i Tromsø.

– Det store bildet 

Rundt 1400 representanter fra store deler av verden innen vitenskap, næringsliv og politikk, så vel som lokale og urfolkssamfunn, møtes denne uka i den arktiske hovedstaden for å diskutere problemstillinger rundt utviklingen i nordområdene. 

 Arctic Frontiers er en av vår tids viktigste konferanser for de store spørsmål om Arktis.

Camilla Brekke

Tittelen på årets konferanse er Actions & Reactions, og skal understreke de raske klimaendringene som slår ned rundt om i verden. Tilbakevendende temaer for konferansen blir i tillegg til klimaendringer, også geopolitikk, energiomstilling, næringsliv og politikk knyttet til havet. Målet er å vise «det store bildet», hvilke komplekse saker den nordlige halvkule står overfor, som krever beslutninger som er balanserte, rettferdige og basert på fakta.