Eierskapsovertakelsen av Norges isgående forskningsskip «Kronprins Haakon»: Tromsø er offisiell hjemmehavn

Publisert: 24. august 2021

Lignende saker