Batterier av matavfall – Kan framtidens batterier være miljøvennlige?

Publisert: 21. september 2023

Vi er omgitt av batterier i våre daglige liv, fra alarmklokka om morgen til den elektriske tannbørsten om kvelden. Batterier spiller også en avgjørende rolle i det grønne skiftet av samfunnet vårt, og etterspørselen etter batterier er dermed forventet å øke framover. Det lærer elever i Finnmark om under forskningsdagene.
Fra forsøkene på Samisk videregående skole tirsdag.  I første delen av aktiviteten får elevene selv utforske hvordan ulike organiske materialer fra f.eks. matavfall kan brukes til å bygge et batteri som kan drive LED lys. Foto: Lena Seuthe.

Samtidig er batteriproduksjon forbundet med en rekke miljøproblemer, særlig knyttet til gruvedrift etter råstoffer som litium, kobber, nikkel og kobolt. Dette er en aktuell problemstilling i Finnmark hvor mulige nye gruver skaper bekymring for miljøskader og arealkonflikt med eksisterende næringer.

Det er derfor UiT Norges arktiske universitet, representert ved Institutt for kjemi og Skolelaboratoriet i realfag og teknologi, benytter årets Forskningsdager til å besøke skoler i Finnmark.

-Med søkelys på ENERGI formidler vi den nyeste forskningen på organiske batterier. Målet med formidling av denne forskningen er å øke elevenes bevissthet rundt utfordringer og muligheter for energilagring, og gi kunnskap om fremtidsrettet og miljøvennlig batteriteknologi, sier universitetslektor Lena Seuthe.

Skoleturne Finnmark

UiT Skolelaboratoriet i realfag og teknologi besøker denne og neste uken ungdoms- og videregående skoler i Kirkenes, Vardø, Vadsø, Tana, Karasjok og Kautokeino.

Foto: Lena Seuthe/UiT

Tilbudet til skolene er et 90 minutters undervisningsopplegg om organiske batterier og tilhørende kjemisk forskning ved UiT. Opplegget har tittelen ‘Batterier av matavfall – Kan framtidens batterier være miljøvennlige?’, og består av to komponenter: I første delen av aktiviteten får elevene selv utforske hvordan ulike organiske materialer fra f.eks. matavfall kan brukes til å bygge et batteri som kan drive LED lys. Her stimuleres elevenes nysgjerrighet og skapertrang.

I andre halvdelen av aktiviteten møter elevene UiT-kjemikeren Marius Myreng Haugland, som i direktesending fra laboratoriet viser hvordan forskere ved UiT jobber med å utvikle organiske molekyler til framtidens miljøvennlige batterier. Skolebesøkene gjennomføres av universitetslektor ved Skolelaboratoriet, Lena Seuthe, som har lang erfaring fra forskningsformidling og undervisning rettet mot skoleelever.

Forskning som formidles

Marius Myreng Haugland er førsteamanuensis ved Institutt for kjemi (UiT) og forsker på stabile organiske radikaler.

– Organiske radikaler har stort potensiale i miljøvennlig batteriteknologi, fordi de har evnen til å ta imot eller gi fra seg 1–2 elektroner gjennom en elektrokjemisk prosess, og dermed kan erstatte metaller i konvensjonelle batterier. Selv om organiske radikalbatterier enda er under utvikling forventes de å bli et bærekraftig og kostnadseffektivt alternativ til Li-ion-batteriet i framtiden, forteller Marius.

Hauglands forskningsgruppe har utviklet nye organiske radikaler med høyere stabilitet, noe som er viktig for bruk i kommersielle batterier med lang levetid. Denne forskningen er en del av et større miljø ved Framsenteret som setter søkelys på bærekraftig teknologi og ressursbruk.

Lignende saker