Viser seg fram under Forskningsdagene

Et firkanta hull i ei steikepanne er faktisk en del av forskninga på det avanserte laboratoriet ved NILUs avdeling på Polarmiljøsentret i Tromsø. Seniorforsker Dorte Herzke kan måle mulige giftstoffer i teflonbelegget. Hvordan vil NILU demonstrere på Forskingstorget i Tromsø 24. og 25. september.  Foto: Helge M. Markusson, Polarmiljøsenteret.

Møt forskere fra Polarmiljøsenteret på Forskningstorget i Tromsø

Fredag 24. og lørdag 25. september kan du møte forskere fra Polarmiljøsenteret på forskingstorget i Tromsø.

•    Fra Norsk Polarinstitutt kommer det sel- og isbjørnforskere som demonstrerer hvordan satellittsporing fungerer.
•    NINA stiller med fugleforsker Karl-Birger Strann som skal fortelle om sitt ørneprosjekt.
•    Forskere fra Akvplan-niva skal demonstrere hvordan de henter bunnprøvene fra havbunnen og vise hva de finner.
•    Polaria tar meg seg levende planter og fisk i sine akvarier og har overraskelser på lur.
•    NILU – Norsk institutt for luftforskning  sine forskere skal demonstrere hvordan de tar prøver av miljøgifter.
•    Du kan delta i Polarmiljøsentretes quiz og barna kan være med på tegnekonkurranse og vinne flotte premier.
 

Tid og sted:  24.09.2010 fra 11:00 til 15:00, 25.09.2010 fra 11:00 til 15:00. Nerstranda, Tromsø.

Researchers night på Polarmiljøsenteret

Havets enorme rikdommer i nord gir oss inntekt, mat og spennende muligheter til næringsutvikling. Hvordan kan vi utnytte og forvalte våre ressurser på en bærekraftig måte? Hvilken betydning har et sunt hav for vår helse og velvære i nord?

Researchers’ Night på Polarmiljøsenteret gir elever fra videregående skoler i Troms mulighet til å lære om Barentshavets sårbare økosystem, sammenhengen mellom hav og helse og havets betydning for utvikling av nye helserelaterte næringer i nord.

Gjennom tre foredrag fra eksperter ved ulike institusjoner får ungdom smakebiter fra forskningsfronten innenfor temaene økosystem, miljøgifter i Arktis og marin bioprospektering. Det blir også quiz med fine premier til vinnere, ulike informasjonsstands og servering av marine skatter fra elever fra Breivika videregående skole og Eksportutvalget for fisk.

Arrangementet er et samarbeid mellom sentrale forskningsinstitusjoner i Tromsø og Troms fylkeskommune.

Tid og sted: 24.09.2010 fra 18:30 til 22:00, Polarmiljøsenteret Tromsø 2. etasje.

          Inviterer publikum ombord i forskningsbåten

Norsk Polarinstitutts forskningsfartøy RV Lance kommer rett fra tokt i Polhavet til "Åpen båt" under Forskningsdagene i Tromsø søndag 26. september.

Når RV Lance legger til kai i Tromsø og åpner båten for publikum i forbindelse med Forskningsdagene, kommer fartøyet rett fra tokt i Framstredet. Framstredet er den eneste dyphavspassasjen mellom Polhavet og havene i sør, og i dette området foregår det aller meste av utvekslingen av vann og is mellom Polhavet og resten av verdenshavene.

Under toktet som pågår nå måler forskerne temperatur, salt, havstrøm, istykkelser og isdrift.

Utviklingen over tid forteller oss hvordan Polhavet endrer seg i takt med klimaendringene generelt, og om hvordan klimaprosessene i Arktis endrer karakter når temperaturen stiger og isdekket forsvinner, sier forsker Edmond Hansen ved Norsk Polarinstitutt.

På "Åpen båt" får publikum et innblikk i forskningen og "hverdagen" ombord på et forskningsskip. Folk får møte isforskere, havforskere og marinbiologer. Forskerne vil vise alt fra iskjerner fra Polhavet til bunnfaune fra kaia i Tromsø, samt demonstrere instrumenter. Det vil også gis informasjon om forvaltning av Arktis og Antarktis, vises film fra tokt i Arktis og mulighet til å delta i konkurranser.

Jurister fra Universitetet i Tromsø supplerer det hele med å informere om havets ressurser, vern og forvaltning av havområder, fiskeriforvaltning og rettsspørsmål knyttet til Svalbard

Tid og sted: Søndag 26. september kl. 11.00-14.00 på kai 7, Prostneset (hurtigrutekaia)

Fri inngang.

Fotosafari fra 80 grader N

Polarforskning er journalistisk hett stoff – med store utfordringer. Møt NRK-journalist Sylvi Inez Liljegren med fortellinger og bilder fra flere store forskningstokt til 80 grader nord sammen med forskere fra Polarmiljøsenteret.
Tid og sted: Polarmuseet onsdag 29. september 19.00 – 21.00.

Stikkord: