Verdensledende norsk klimaforskning

Forskere fra Norsk Polarinstitutt under feltarbeid på Bjørnøya. Foto: Bjørn Strøm, Norsk Polarinstitutt.

Innen temaet ”Climate system and climate change” publiserer Norsk Polarinstitutt mest – etterfulgt av NILU – Norsk instiktutt for luftforskning og Havforskningsinstituttet.

Godt omdømme

Konklusjonene i en ny stor evaluering av norsk klimaforskning er generelt godt nytt for norske klimaforskningsmiljøer.

I evalueringen fremkommer det at norske klimaforskere publiserer mest i verden per innbygger. I Norge øker antallet forskningsartikler om klima mer enn antallet på andre områder. Norge deltar med mange forskere i forfattergruppen til FNs klimapanel (IPCC), og dobbelt så mange som Sverige, til tross for at Sverige har dobbelt så mange innbyggere.

Siteringsraten til norske klimaartikler internasjonalt er langt over gjennomsnittet. Det tyder på at norsk klimaforskning har et godt omdømme og at betydningen av norsk klimaforskning er stor internasjonalt.

– Evalueringen gir oss mange gode grunner til å være stolte av norsk klimaforskning, sier direktør i Forskningsrådet Arvid Hallén.

Klimasystemet og dens effekter

– Norge har hatt bevist satsing på forskning innen klimasystemet og dens effekter siden 1990. Det tar tid og penger å bygge opp kompetanse, men rapporten viser at Norge lykkes med satsingen. Det er viktig at denne kompetansen videreutvikles og at et nytt ambisiøst klimaprogram settes i gang i forskningsrådet, sier forskningsdirektør Nalân Koç ved Norsk Polarinstitutt.

Forskningsrådet oppnevnte våren 2011 en internasjonal fagkomite til å evaluere norsk klimaforskning. Evalueringen gir en oppdatert status av Norges posisjon i det internasjonale klimalandskapet. Evalueringen gir også anbefalinger til organisering og prioriteringer som bringer forskningen i retning av samfunnets fremtidige behov.

Stikkord: