Unge krefter skaper ny energi

AV MATIAS MADSEN OG VICTORIA BRAATHEN (ARCTIC FRONTIERS OG AKVAPLAN-NIVA), UTE VOGEL (TROMSØ HIGH NORTH CLUSTER/ UNIVERSITETET I TROMSØ) OG JENNY BAESEMAN, (ASSOCIATION OF POLAR EARLY CAREER SCIENTISTS)  

Unge forskere og studenter deler sine perspektiver om handling og forvaltning i nordområdene med dagens beslutningstakere og utviklingsaktører under Arctic Frontiers i januar hvert år. De samles under Young Scientist Forum (YSF) som er en integrert del av konferansen. I 2011 deltok et hundretalls unge forskere, studenter og elever fra Arktis og andre land i YSF. Gjennom flere kurs og arrangementer skapes det rom for kunnskapsutveksling og relasjonsbygging. Utgangspunktet er de unges perspektiver og prioriteringer for Arktis. Seniorforskere og næringsaktører støtter YSF ved å dele sin kunnskap med regionens fremtidige ledere. De ønsker den inspirerende dialogen med den unge generasjonen velkommen. Arctic Frontiers er med å sette Tromsø på kartet som verdens polarhovedstad, både blant beslutningstagere og forskere. Vi får også neste generasjon med gjennom målrettet satsing på unge nordområdeaktører.

I Lomonosovs og Nansens fotspor

Unge forskere fra Russland og Norge kommer sammen for å diskutere koblingen mellom fremragende forskning og samfunnsengasjement. Deres konklusjoner blir presentert direkte til nasjonale og internasjonale beslutningstakere på høyt nivå. På denne måten bringer de arven fra Nansen og Lomonosov videre. Blant tiltakene som foreslås er etableringen av “Arctic Lavvo Dialogue”, hvor unge delegater møter etablerte forskere, politikere, næringsaktører og urbefolkningsrepresentanter for dialog, og ikke minst ansvarsfordeling i saker som angår Arktis. Ideen fikk sin umiddelbare oppslutning, og 24. – 26. mars 2011 inviterte Universitetet i Arktis (UArctic) til en Lavvo-dialog under åpningen av Reinforskningsinstituttet i Kautokeino. Lomonosov og Nansen, disse to betydelige vitenskapsmenn og polareventyrere, feires i år med henholdsvis 300 – og 150-års jubileer. Arctic Frontiers var den selvsagte vert for markeringen av dette dobbeltjubileet.

Formidlingskunst

Unge forskere ønsker å formidle sin kunnskap om Arktis til beslutningstakere og folk utenfor akademia. Film er et godt medium for forskningsformidlig. Hollywood-filmskaper og professor i marin biologi Randy Olson (USA) utfordret 25 unge nordområdeforskere i å lage humoristiske kortfilmer om et eget forskningstema for distribusjon gjennom YouTube og andre sosiale medier. Det intense teamarbeidet under filmproduksjonen førte til nye vennskap over landegrensene. Deltakerne presenterte sin kreative erfaring og de produserte filmklipp til resten av konferansen og media. I etterkant av YSF ble det etablert en arbeidsgruppe for forskningskommunikasjon blant doktorgradsstudentene ved Universitetet i Tromsø.

Unge kunstnere deltar på forskningstokt til Arktis for å skape kunstverk. I flere år har Kunstforeningen i Tromsø, Nordlysfestivalen, ARCTOS forskningsnettverket og Arctic Frontiers gjennomført kunstprosjektet PolART. En egen utstilling arrangeres i Kunstforeningens lokaler som en del av Arctic Frontiers. PolART gir både forskere og kunstnere mulighet for å reflektere over hvilken rolle de har i samfunnet og hvordan de formidler sin kunnskap til et publikum innenfor og utenfor deres fagområde.

Globalt perspektiv

Utviklingen i Arktis er et globalt anliggende. Vi trenger internasjonal dialog, samarbeid og vennskap på tvers av landegrenser for å skape et bærekraftig samfunn i nord. De unge forskere som deltok på Lomonosov – Nansen Heritage seminaret var klar i sin tale: For å sikre en bærekraftig utvikling må vi evne og dra veksler på lokale ressurser samtidig som vi anerkjenner betydningen av å se utover våre egne behov og utfordringer.

Energi i nord

Neste års Arctic Frontiers vil sette søkelys på den globale energisituasjonen og hvilke betydning dette kan og vil få for nordområdene (“Energies of the High North”). Vi må inkludere de unge stemmene i nordområdedebatten. Arctic Frontiers skal videreføre satsingen mot regionens framtidige ledere, og tar sikte på å skape nye synergier og energier blant generasjonene.

fakta: Young Scientist Forum ble etablert av forskernettverket ARCTOS i 2006, og inkluderer følgende samarbeidsparter: Universitetet i Tromsø (Fakultet for Biovitenskap, Fiskeri og Økonomi), Association of Polar Early Career Scientists (APECS), Tromsø High North Cluster (THiNC), Universitetet i Arktis (UArctic), Arctic Frontiers og Akvaplan-niva.

Stikkord: