UiT-professorer fikk begge Framprisene

DSC_9810[1].JPG

Forskningskoordinator ved Framsenteret Jo Jorem Aarseth (f.v) som satt i juryen, administrerende direktør ved Framsenteret Are Johnsen som delte ut prisene, og professor Jørgen Berge, professor Nigel Gilles Yoccoz og professor Rolf Anker Ims som mottok prisene. Foto: Helge M. Markusson.

Av Randi Merete Solhaug 

UiTNorges arktiske universitet, og i særdeleshet Institutt for arktisk og marin biologi ved BFE-fakultetet, gjorde storeslem under utdelinga av Framsenterets priser for 2015.

Ikke bare fikk professor Rolf Anker Ims og professor Nigel Gilles Yoccoz Framsenterets forskningspris for 2015, men professor Jørgen Berge ble i tildelt Framsenterets formidlingspris for 2015. Alle tre tilhører det samme instituttet ved UiT.

Juryen roste Ims og Yoccoz for å ha tilført sitt fagfelt betydelige mengder ny kunnskap, en kunnskap som ofte justerer retningen innen fagfeltet. Prisvinnerne er også svært aktive i Framsenteret, noe som i stor grad bidrar til tverrfaglig samarbeid.

Ifølge juryen var det heller ingen tvil om at Jørgen Berge var en verdig vinner av formidlingsprisen, etter at han i flere år har markert seg som en dedikert og god formidler av sitt forskningsområde. Han er også ofte selv initiativtaker til formidling.

Alle forskere og formidlere av forskning som arbeider på Framsenteret og i Framsenterets medlemsinstitusjoner, samt andre nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere kan tildeles Framsenterets to priser. Kandidatenes forsknings- og eller formidlingsfelt må kunne relateres til de vitenskapelige programmene i senterets seks flaggskip.

Over 150 deltok på femte Framdagen. Dette er et årlig arrangement som skal bidra til tverrfaglig samarbeid, økt profesjonell og sosial kontakt samt inspirere til bedre og bredere formidling. Målgruppen er Framsenterets medlemmer, samarbeidspartnere og media. 

Stikkord: