Statsbudsjettet: Skuffelse og glede

Framsenteret oktober 2011 063_600x402.jpg

Skuffelse over at det ikke blir igangsatt byggetrinn to av Framsenteret i 2014. Foto: Helge M. Markusson, Framsenteret.

Statssekretær Lars Andreas Lunde hadde en god nyhet da han holdt sitt innlegg på Framdagen fredag 8. november på Framsenteret. Miljøverndepartementet øker sin bevilgning til Framsenteret fra 37 til 52 millioner kroner i 2014.

Det betyr oppstart av den nye forskingsprogrammet MIKON (Miljøkonsekvenser av ny og ekspanderende næringsvirksomhet i nord) 

-Framsenteret er med sine forskningsflaggskip midt i smørøyet for god nordområdeforskning. Nøkkelen til større forståelse ligger her, sa Lunde.

Utsatte byggeplaner

Men Lunde hadde ikke noen melding om den planlagte utvidelsen av Framsenteret.  Det betyr at den nye regjeringa har kuttet de 25 millionene, som var satt av i forslag til statsbudsjettet, til startbevilgning for et byggetrinn to av Framsenterets bygg.

Senterleder Jan-Gunnar Winther kommenterer statsbudsjettet 2014 slik:

-Vi hadde forventet grønt lys for byggestart i 2014 og er derfor skuffet. Behovet for en utvidelse er stort og blir stadig mer prekært. Men den gode nyheten er allikevel at Regjeringen vil behandle saken videre. At den nylig påtroppede Regjeringen ønsker å forsikre seg om at utvidelse av Framsenteret er klok nordområdepolitikk, har jeg forståelse for. Min klare forventning og anbefaling er at byggeplanene realiseres. Det motsatte vil bremse kunnskapsutviklingen, som er Norges fremste fortrinn i nordområdesammenheng. Det vil ikke bare få konsekvenser for norsk forvaltning og næringsliv i nord, men også ha utenrikspolitiske ringvirkninger. At Regjeringen har bevilget 15 millioner til satsingen Miljøkonsekvenser av næringsvirksomhet i nord er veldig gledelig, sier Winther.

 

Stikkord: