Seminar på Framsenteret om trafikk av atomdrevne fartøy

ScanStockPhoto-GentooMultimediaLtd_650x433.jpg

Foto: ScanStockPhoto. Frontfoto: Schutterstock

Den 16. og 17. november 2015 vil Kystverket, Norsk Polarinstitutt, NORUT, Havforskningsinstituttet og Statens strålevern arrangere en 1,5 dagers seminar på Framsenteret i Tromsø.

Temaet er sjøtransport som involverer radioaktive materialer i våre nære kyst- og havområder, transport av blant annet brukt atombrensel, atomdrevne sivile eller militære fartøy, flytende kjernekraftverk. Hva gjøres om det skjer en hendelse eller ulykke? Hvilke konsekvenser kan det få for helse, miljø, lokalsamfunn og næringsinteresser? Er kunnskapsgrunnlaget for å forhindre og håndtere slike hendelser godt nok og tilstrekkelig implementert i forvaltning og planverk?

Vi skal dele kunnskap om:

  • Radioaktivitet
  • Skipstrafikk, beredskap og operasjonelle kapasiteter
  • Faglig kunnskapsgrunnlag radioaktive scenarier
  • Konsekvenser for helse og miljø
  • Sosiale forhold, lokalbefolkning og kommunikasjon

16.11.2015: Åpent seminar på Auditorium i Framsenteret – for alle interesserte. Ingen påmelding.

17.11.2015: Seminar og gruppearbeid for Framsenteraktører (kun for påmeldte)

 

NUCTRANS – Foreløpig program: 

16. November: Deling av eksisterende kunnskap

12.00 – 12.10: Velkommen

12.10 – 12.30: Lynkurs i radioaktivitet

12.30 – 12.45: Overvåking av radioaktiv forurensning i det marine miljø

12.45 – 13.00: Oversikt over maritim trafikk i våre havområder som involverer radioaktivitet.

13.00 – 13.30: Hvilke typer hendelser (scenarier) kan skje og hvilke konsekvenser kan de gi?

13.30 –13.50:  Kaffepause

13.50–14.30: Hvordan er håndtering av slike hendelser organisert innenfor den norske beredskapsorganisasjonen?

14.30 – 14.45: Tid for spørsmål og diskusjon

14.45 – 15.00: Spesielle hensyn ved utslipp av radioaktivitet i norsk arktisk miljø.

15.00–15.15: Radioaktivitet i grenseregionen Norge-Russland-Finland. Risikooppfatning og risikokommunikasjon.

15.15 – 15.30: Foredrag v sjømatrådet

15.30  – 16.00: Diskusjon/spørsmål og avsluttende ord etter workshopens dag 1 

 

17. november: Identifisering av kunnskapshull – gruppearbeid (kl 09.00-16.00)

Deltakerne fordeles i henhold til relevante arbeidsgrupper (parallelle sesjoner, ansvarlig institusjon i parentes):

  • AG1: Skipstrafikk, beredskap og operasjonelle kapasiteter
  • AG2: Faglig kunnskapsgrunnlag radioaktive scenarier
  • AG3: Konsekvenser for helse og miljø (effekter på menneske, marint og terrestrisk miljø)
  • AG4: Sosiale forhold, lokalbefolkning og kommunikasjon

 

Påmelding for 17.11 sendes til Øyvind Aas-Hansen eller andre kontaktpersoner innen 15. oktober 2015.

Workshopen er finansiert gjennom Framsenterets insentivmidler; prosjektet NUCTRANS

Kontaktpersoner:

Kystverket: Hans Petter L. Mortensholm (e-post: hans.petter.laahne.mortensholm@kystverket.no )

Norsk Polarinstitutt: John Richard Hansen (e-post: john.richard.hansen@npolar.no )

Havforskningsinstitutt: Hilde Elise Heldal (e-post: hilde.elise.heldal@imr.no )

Norut: Anne Katrine Normann (e-post: Anne.Katrine.Normann@norut.no )

Statens Strålevern: Øyvind Aas-Hansen og Anna Nalbandyan (e-post: Oyvind.Aas-Hansen@nrpa.no; Anna.Nalbandyan@nrpa.no)

Stikkord: