Nordområdenes natur sårbar for olje

Trenyken i Lofoten er et av de sårbare områdene. Bildet er tatt i mars 2009 under NINAs fugletelling. Foto: Geir Systad, NINA.

Rapporten diskuterer blant annet sannsynlige generelle og artsspesifikke forskjeller i sårbarhet mellom de nordlige og sørlige norske områdene, melder NINA på sine nettsider

Mengden arter er en av faktorene som ser ut til å være viktig mht til økosystemets robusthet overfor oljesøl. Videre har Lofoten og Barentshavet mange spesielt verdifulle og sårbare arter. Blant annet er store sjøfuglkolonier og yngleområder for flere viktige fiskearter med på å gjøre systemet spesielt utsatt dersom store oljeforurensinger skulle inntreffe.

Et annet aspekt som diskuteres i rapporten er at opprydningsarbeid etter oljesøl er mye mer krevende i nord enn lenger sør. Temperatur, is og lysforhold er faktorer som påvirker naturens og menneskenes muligheter til nedbrytning og opprydning.

Rapporten er levert på oppdrag fra Direktoratet for naturforvaltning.

Stikkord: