Merket, og avslørt

Fjelljoen merkes med en plastring utstyrt med en lyslogger. På den måten kan forskerne avdekke hvor den flyr. Foto: Kees de Jager.

Studien som nylig er publisert i tidsskriftet PLoS ONE og gjort av forskere som har benyttet ny teknologi som har gjort det mulig å studere fjelljoens migrasjon fra Svalbard og Grønland. Studien benyttet såkalte lysloggere som veier kun 1-2 gram. De måler lysintensitet gjennom hele døgnet og ved å finne tidspunktet for soloppgang og solnedgang kan både bredde- og lengdegrad beregnes. Selve lysloggeren sitter på en plastring som festes på foten når fjelljoen befinner seg i Kongsfjorden på Svalbard sommerstid.

-Det er ingen radiosender, derfor er vi avhengig av å fange fuglene når de vender tilbake til Arktis året etter, forteller Sveinn Are Hanssen.

Hanssen har sammen med kollega Børge Moe, begge NINA-forskere ved Framsenteret i Tromsø, vært sentral i gjennomføringen av studiet.

Sveinn Are Hanssen (t.v) har sammen med kollega Børge Moe, begge NINA-forskere ved Framsenteret i Tromsø, har vært sentrale i gjennomføringen av studiet. NINA

Fra Svalbard til Afrika

Ved hjelp av disse, klarte forskerne å følge fjelljoen fra hekkeplassene på Svalbard og Grønland til overvintringsområdene på den andre siden av jordkloden, Sør i Atlanterhavet og i det Indiske hav, utenfor Sør-Afrika, Namibia og Angola. Dataene fra lysloggerne viste også at fjelljoen gjør viktige stopp både på veien sørover og nordover, for eksempel Nord-Atlanteren mellom Grand Banks og Azorene og ved Vest-Afrika.

Avhengig av arktisk økosystem

Både overvintringsområdene og stoppestedene deler fjelljoen med en rekke andre sjøfugl-arter som er på trekk, men det er bare noen få arktiske sjøfugler som trekker så langt som fjelljoen. Rødnebbterne, som er kjent for å ha verdens lengste dyre-migrasjon, deler store deler av trekkruten til fjelljoen. Det samme gjør Sabinemåke som er en relativt sjelden måke-art. Studien understreker derfor at de arktiske sjøfuglene er avhengige av mer enn bare det arktiske økosystemet. De er avhengige av friske og velfungerende marine økosystemer på en global skala, fra den nordlige halvkule til den sørlige.

Viktig samarbeid

Moe og Hanssen berømmer samarbeidet med alle forsker-kollegaene, som har gjort det mulig å dekke både Grønland og Svalbard- som utgjør viktige deler av fjelljoens hekkeutbredelse i Arktis.

-Dette er en modell som det også er viktig å benytte på andre arktiske arter, understreker forskerne fra NINA.

Ved hjelp av lysloggere, klarte forskerne å følge fjelljoen fra hekkeplassene på Svalbard og Grønland til overvintringsområdene på den andre siden av jordkloden.Foto: Børge Moe, NINA

:fakta

Fjelljo Stercorarius longicaudus 

  • Den er den minste i jofamilien, som ellers består av polarjo, tyvjo og storjo.
  • Hekker på tundraen i Arktis og i fjellområder i Skandinavia. Sjelden hekkefugl på Svalbard kanskje bare rundt 20 par.
  • Legger et eller to egg (vanligvis 2), ruges ut av begge foreldrene.
  • Ungene tas også vare på av begge foreldrene fram til ca 6 uker etter klekking.
  • I hekketiden spiser fuglen lemen og andre smågnagere (men ikke på Svalbard der smågnagere ikke finnes naturlig).
  • Lever ellers av fisk og annen mat fra havet. Den stjeler også gjerne mat fra andre fugler.

Referanser: O. Gilg, B. Moe, S.A. Hanssen, N.M. Schmidt, B. Sittler, J. Hansen, J. Reneerkens, B. Sabard, O. Chastel, J. Moreau, R.A. Phillips, T. Oudman, E. Biersma, A.A. Fenstad, J. Lang & L. Bollache (2013) Trans-Equatorial Migration Routes, Staging Sites and Wintering Areas of a High-Arctic Avian Predator: The Long-tailed Skua (Stercorarius longicaudus) PLoS ONE 8(5): e64614. doi:10.1371/journal.pone.0064614.

Kontakt: Sveinn-Are Hanssen, NINA

Stikkord: