Loppemarked på Framsenteret

Regnskogfondet arbeider internasjonalt for blant annet å bevare skog som suger opp CO2 og som slik bremser klimaendringer. Bevarer man regnskogen tar man også vare på landjordas rikeste skattkammer av dyre- og planteliv og man trygger skogfolks levevilkår.

Det er ansatte fra ulike bedrifter og institusjoner på Framsenteret som arrangerer loppemarkedet. På senteret jobber vi mye med klimautfordringer og formidling av dette – havis som smelter, isbre som minker, konsekvenser for isavhengige arter – knyttet til polarområder i Arktis og Antarktis. Den geografiske avstanden fra oss i nord til tropiske skoger er stor, men endringer i regnskogen får utvilsomt også konsekvenser for klimaet og livet her – og motsatt. 

Fra hver våre steder på kloden står vi ovenfor store miljøutfordringer som påvirker det globale systemet. Når du som forbruker går for gjenbruk er du direkte med på å forlenge livet til disse produktene. Slik kan din innsats lokalt, bidra til bedre klima globalt.

I år arrangeres klima-loppemarkedet lørdag 21. mai kl. 10:00 til 15:00.

På klima-loppemarkedet blir det:

  • Utlodning av fine ting
  • Klima-kafe
  • Barnehjørne med ansiktmaling
  • Posesalg hele dagen
  • Etter kl. 14:00: Alt er gratis eller du betaler det du vil…

Velkommen!  

Stikkord: