Kunstnere i polarforskernes rike

FOTO: Thomas Østbye: "Tarzan – The self dies not when the body is slain." , 2009. Skulptur i epoxy med lydinstallasjon og lukket økosystem i glasskule. Laget i samarbeid med Janne Hoem. Fotograf: Frank Ludvigsen

Toktene legger til rette for interessante møter mellom forskere og kunstnere, og ikke minst sjeldne erfaringer og naturopplevelser. Kunstnere som deltar på ekspedisjoner representerer en lang tradisjon. De fleste tidlige skildringene av Nord-Norge stammer nettopp fra slike ekspedisjoner, som ble hyppigere utover siste del av 1700-tallet.

Kunstnerne deltok primært for å dokumentere landskap og vitenskapelige funn gjennom skisser og tegninger. I dag opplever vi at svært mange kunstnere på en eller annen måte er opptatt av vitenskap i sin kunstneriske praksis, og derfor gjerne ønsker å delta i prosjektet. Med et endret kunstbegrep kan man si at også kunstnerne har forskningen som tilnærming, metode og interessefelt.

De fire kunstnerne som i 2009 ble valgt ut blant et stort antall søkere er: Toril Johannessen, Thomas Østbye, Marius Dahl og Merete Røstad.

Etter avsluttet forskningstokt har de deltakende kunstnerne hatt et opphold i Troms fylkeskultursenters gjesteatelier i Tromsø, der de har arbeidet med materialet fra forskningstoktet og vært i dialog med polarforskningsmiljøet i Tromsø. Som det foreløpige siste leddet i denne dialogen åpnes i januar utstillingen PolArt 2010 på Tromsø Kunstforening. Utstillingen blir stående til og med 7. mars.

Roger Solheim, statssekretær i Kulturdepartementet vil foreta den offisielle åpningen av utstillingen.
Den 24. januar samles politikere og forskere fra hele verden for å se utstillingen i forbindelse med Arctic Frontiers-konferansen som innledes med mottakelse på Tromsø Kunstforening.
 

Om kunstnerne:

Toril Johanessen (f. 1978)
avsluttet sin mastergrad ved Kunstakademiet i Bergen i 2008. På avgangsutstillingen fikk hun stor oppmerksomhet med prosjektet In Search of Iceland Spar og har siden hatt flere separatutstillinger. Johannessen har en svært forskningsbasert kunsttilnærming. Til PolArt jobber hun med å lage statistikk basert på undersøkelser hun gjør i ulike publikasjoner der hun søker etter bestemte ord og fraser og ser på forekomsten av disse gjennom en bestemt periode. Sentrale ord har vært “tverrfaglighet”,”klima”, “kunst og vitenskap”. Hun vil deretter forsøke å få funnene sine publisert i fagtidsskrifter – som igjen kan innlemmes i utstillingen. Slik biter kunst og vitenskap hverandre i halen og det tverrfaglige aspektet som preger hele prosjektet blir selv gjenstand for undersøkelse.

Thomas Østbye (f. 1979)
avsluttet sin utdannelse ved Den norske filmskolen i 2004 og har siden den gang mottatt en rekk priser for sine filmer. Han kan sies å jobbe i krysningspunktet mellom kunst og film, og hans arbeid er blant annet innkjøpt av Norsk kulturråd.
I forbindelse med toktet i Arktis har han behandlet forholdet mellom forgjengelighet og handlekraft. Hvilken forgjengelighet er det vi frykter? Hvilke forskjellige reaksjonsmønstre er mulige ovenfor denne? I videoinstallasjonen Change Mummified vil Østbye ta for seg tre åsteder for handlingsmekanismer relatert til klima, bla. det globale frøhvelvet på Svalbard. Tittelen tar utganspunkt i filmteoretiker Bazin sin definisjon av film som kunstart. Sammen med videoinstallasjonen står TARZAN (the self dies not, when the body is slain) med en skulptur av en døende Tarzan og et hermetisk lukket økosystem, laget i samarbeide med Janne Hoem.

Marius Dahl (f. 1969)
gikk ut av Kunsthøgskolen i Oslo i 1999. Han bor og arbeider i dag i Istanbul. Om motivasjonen for å være med på toktet i Arktis sier han: “Spranget fra den hvileløse metropolen jeg bor i og isødet i nord kan vel ikke bli stort større. Jeg tror det å oppleve dette ytterpunktet vil bidra til min forståelse av menneskets kapasitet til å beherske omgivelsene”. Dahl viser vakre bilder basert på sonarskanningen av havbunnen. Det vi ser er med andre ord visualisert lyd. Han bidrar også med en skulptur inspirert av en nedlagt gruvebygning på Svalbard. Han ble fasinert av at bygningen, til tross for at den var over hundre år gammel, hadde noe kontemporært over seg, en slags total funksjonalisme med svært skulpturelle kvaliteter.

Merete Røstad (f. 1975)
var i 2007 Røstad den første nordiske kunstneren som fullførte en master i Public Art ved det historiske Bauhaus Universitetet i Weimar, Tyskland. Røstad arbeider i dag fra sine studio i Berlin og Elverum. Hun er opptatt av kunst i offentlig rom og nye kunstneriske strategier, noe som også preger hennes bidrag til PolArt. Med prosjektet The Collective Memory in Artic Science ønsker hun å undersøke hvordan minnet kan bevege seg fra individuell persepsjon til kollektiv hukommelse. Dette prosjektet er særlig aktuelt sett i sammenheng med endringene som vil skje i Arktis de kommende år.
 

Stikkord: