Klimaendringer på Svalbard

Middeltemperaturen på Svalbard Lufthavn, Longyearbyen har økt med + 0,22 grader per tiår fra 1912 til 2007. Økningen er nesten tre ganger så stor som langtidstrenden for global middeltemperatur, og stor i forhold til norske fastlandsregioner, skriver artikkelforfatterne i denne kronikken. Foto: malin Daase, Norsk Polarinstitutt. Forsidefoto: Polarrev på Svalbard.Foto: Norsk Polarinstitutt.

Av seniorrådgiver John Richard Hansen og forskningsdirektør Kim Holmén, Norsk Polarinstitutt.

Vi dokumenterer i denne kronikken klimaendringer i norsk del av Arktis fra de siste 20 til 100 årene. Endringene bør vekke oppmerksomhet, og bidra til å bibeholde og nyansere debatten om årsak, virkning og klimatiltak langs de kalde kyster i nord. For debatt trenger vi! Norsk Polarinstitutt leder det nasjonale miljøovervåkningssystem for Svalbard og Jan Mayen (MOSJ). Systemet gjør oss i stand til å dokumentere klimaendringer. Målinger viser at isbreene på Svalbard smelter raskere enn før, og vil føre til havnivå-heving allerede i dette århundre. I 2010 seilte skip gjennom både Nordvest- og Nordøstpassasjen med kommersiell last uten store isproblemer. Disse forholdene kommer utvilsomt til å lede til effekter og for-andringer i økosystem og miljø. Hva viser så overvåkningen av klima i MOSJ?

Økt temperatur og nedbør

Middeltemperaturen på Svalbard Lufthavn, Longyearbyen har økt med + 0,22 grader per tiår fra 1912 til 2007. Økningen er nesten tre ganger så stor som langtidstrenden for global middeltemperatur, og stor i forhold til norske fastlandsregioner der økningen har vært på mellom 0,05 og 0,12 grader per tiår. Ned-børsmengden øker mer på Svalbard enn på fastlandet. Ved Svalbard Lufthavn har årsnedbøren i gjennom-snitt økt med 4 mm per tiår (2 % per tiår i forhold til perioden 1961-1990), mens den ved Bjørnøya har økt med 12,3 mm per tiår (3 % per tiår). På fastlandet har nedbørsmengdene økt med 0,3 til 1,9 % per tiår. Av de arktiske stasjonene er det kun Jan Mayen som viser en trend som er mindre enn 1,9 % økning per tiår. I Framstredet, nordvest av Svalbard, falt maksimumstemperaturen i havoverflaten svakt i perioden 1910 til 1970 fra omkring 6,2 til 5,8 °C. Trenden snudde rundt 1980, og fram til nå har det vært en bety-delig økning i havtemperaturen. I perioden 2005-2009 var maksimumstemperaturen vest for Svalbard ikke lavere enn 7,5 °C. Observasjoner i 2010 viser at maksimumstemperaturen har gått noe ned, men det er for tidlig å bedømme om dette er et trendbrudd eller tilfeldighet.

Mindre havis, isbreer og permafrost

Vanntemperaturene virker i kombinasjon med andre faktorer inn på havisen rundt Svalbard. Isdekket skrumpet inn i perioden 1979 til 2009 med 35-40 % for april måned da isarealet normalt er størst. Må-lingene av istykkelse rundt øya Hopen, sørøst av Svalbard, viser at den i gjennomsnitt har blitt redusert fra 1,20 m til 0,80 m i perioden 1966 til 2006. Satellittobservasjoner og sirkumpolare undersøkelser forteller oss at isdekket og tykkelsen er redusert betydelig over store deler av Arktis siden 1979. Årlige målinger av to breer ved Ny-Ålesund viser at breene har tapt ismasse hvert år helt siden de første målingene startet på slutten av 1960-tallet. Langtidstrenden for målte breer viser at avsmeltingen skjer i økende takt. Siden målingene start i 1936 har to overvåkede breer blitt ca. 15 m tynnere beregnet som et gjennomsnitt for hele breens areal. Fortynningsraten for perioden 2003-2005 var mer enn fire ganger gjennomsnittet for måleperioden 1936-1962. Permafrosten på Svalbard varmes opp i høyt tempo. Temperaturøkning på top-pen av permafrosten (på ca. 2 meter dybde) har i gjennomsnitt vært 0,7 °C per tiår ved målestasjonen i Longyearbyen, og er representativ for oppvarmingen de siste 25-30 år. For de siste årene viser analysene at temperaturstigningen i permafrosten er akselererende, og er nå beregnet til å være i gjennomsnitt ca 1,0 °C per tiår på overflaten. Dette er betydelig.

Utvidet vekstsesong

Analyse av satellittbilder tatt i perioden 1986 til 2009 indikerer en nokså klar trend mot betydelig tidligere start av vekstsesongen på store deler av Svalbard. Forsiktig tolket, er det en lineær trend på ca. 17 dager tidligere start på vekstsesongen siden slutten av 80-tallet og fram til i dag i Reindalen, rett sør for Long-yearbyen. Tidligere vår ses på størstedelen av Svalbard med unntak for de nordøstlige delene (Nordaust-landet). Endringer i vekstsesongen samsvarer med våre målinger av atmosfærisk stråling, og i Ny-Ålesund har tidspunktet for første snøfrie dag blitt framskyndet med 16 dager i løpet av de siste 30 årene. Oppvarmingen i våre områder pågår utvilsomt, og resultatene fra MOSJ avslører betydelige endringer i klimaet på Svalbard. Om disse endringene fortsetter, deler vi et stort ansvar for at vi er i ferd med å miste forutsetningene for en særegen og helt unik natur på Svalbard.

Rapporten «Status og utviklingstrekk for klimaindikatorer i norsk del av Arktis» finnes på våre nettsider www.npolar.no og www.mosj.npolar.no

 

Framsenterets kronikkserie:

 

16. desember 2010: Alf Håkon Hoel og Jan-Gunnar Winther: Fra marinebase til marin base?

8. desember 2010: Jan-Gunnar Winther: Hva gjør FNs klimapanel nå?

29. november 2010: Anne Jørgensen: Jorda er spinnvill

5. november 2010: Kjetil Sagerup og Geir Wing Gabrielsen: Er det trygt å spise fisk?

2. november 2010: Eva Fuglei: Fjellreven og fjellrypa – om et flaggskip og en skarv(e)rype

27. oktober 2010: Bjørn Fossli Johansen og Jan-Gunnar Winther: Mot et grønnere Russland?

27. september 2010: Mariann Mathisen og Harald Dag Jølle: Ishavsfangst og polarforskning

15. september 2010: Jan–Gunnar Winther: Polarnasjonen Kina

27, august 2010: Reinhold Fieler: Et moderne kappløp rundt Nordpolen

25. juni 2010: Jan Gunnar Winther: Når det umulige skjer

15. mai 2010: Jan-Gunnar Winther: Klima-strutser

30. april 2010: Helge M. Markusson: Viktig forskningssamling i nord

23. april 2010: Godfroid Jacques: Nytt senter gir unik mulighet til å bidra

14. april 2010: Arvid Hallén: Nordområdeforskningen i endring

6. april 2010: Jan-Gunnar Winther: Nansen-Amundsenåret 2010

8. mars 2010: Gunnar Jordfald og Inge Jan Henjesand: Kan hente hjem mer EU-forskning

4. mars 2010, Lars Fause: Svalbardtraktaten – 90 år og like aktuell

17. februar 2010,  Jan-Gunnar Winther, Tore Nepstad og Jarle Aarbakke: Renner tiden ut for et isgående fartøy?

1. februar 2010,  Helga Pedersen og Arne L. Haugen: Steinrike nordområder

27. januar 2010, Nalan Koc og Jan-Gunnar Winther:  Klima, vi er på rett spor

22. januar 2010, Salve Dahle og Reinhold Fieler:  Navet i nordområdepolitikken

20. januar 2010, Jan Gunnar Winther:  Blått polhav?

Stikkord: