Klima-loppemarked på Polarmiljøsenteret

Foto: Helle Goldman fra Norsk Polarinstitutt pakker ut pene klær som skal selges på loppemardet på Polarmiljøsenteret. Foto: Helge M. Markusson, Polarmiljøsenteret.

Lørdag 22. mai arrangeres det klima-loppemarked på Polarmiljøsenteret. Inntektene går til Regnskogfondet og deres arbeid for å bevare regnskogen og sikre regnskogsbeboernes rettigheter. En femtedel av de globale klimagassutslippene skyldes ødeleggelse av regnskog og andre tropiske skoger, dette påvirker igjen klimaet i Arktis, hvor store endringer er kartlagt de siste årene.

På Polarmiljøsenteret jobbes det mye med klimautfordringer – havis som smelter, isbre som minker, truede isavhengige arter – knyttet til våre polarområder i Arktis og Antarktis. Den geografiske avstanden fra oss i nord til tropiske skoger er lang, men endringer i regnskogen får konsekvenser for klimaet og livet her – og motsatt. Fra hver våre steder på kloden står vi ovenfor store naturmiljøutfordringer som påvirker det globale systemet.

På klima-loppemarkedet lørdag 22.mai kl. 10:00–15:00 vier vi inntektene til regnskogen og tilbyr:

 

Stikkord: