Jubel for nytt forskingsskip

Illustrasjon: Rolls Royce Marine (RRM)

Fartøyet skal benyttes til ekspedisjoner i islagte farvann hvor alle aktuelle disipliner innen marin forskning kan gjennomføres.

– Dette er en gledens dag for norsk forskning, sier direktør Jan-Gunnar Winther ved Norsk Polarinstitutt. Polarinstituttet, Havforskningsinstituttet og Universitetet i Tromsø har i flere år jobbet for å få dette til. Et isgående forskningsfartøy åpner nye muligheter for havforskning, klimaforskning og annen polarforskning både i Arktis og Antarktis. Dette gjør at Norge fortsatt vil være i front når det gjelder kunnskap om polarområdene, sier han.

Det nye isgående forskningsfartøyet, som skal eies av Norsk Polarinstitutt og drives av rederiavdelingen ved Havforskningsinstituttet, ligger inne i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2013.

Veldig glad

-Vi på Havforskningsinstituttet er veldig glad for at Regjeringen nå ønsker å bygge et nytt isgående forskningsfartøy, sier administrerende direktør Tore Nepstad.

Havforskningsinstituttet har hatt ansvar for å prosjektere fartøyet som blir et flaggskip i den norske forskningsfartøyflåten.

-Med tanke på utfordringene vi ser i våre polområder, er dette en viktig og riktig investering. Etter hvert som isdekket endres, vil vandringsmønsteret til de marine ressursene endres. Dette fartøyet vil bidra til å gi Havforskningsinstituttet det som kreves for å ivareta forskningen knyttet til de marine økosystemene i nordområdene, sier Nepstad.

Det nye isgående forskningsfartøyet, som skal eies av Norsk Polarinstitutt og drives av rederiavdelingen ved Havforskningsinstituttet, ligger inne i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2013.

Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell Bård framhever at skipet vil bli viktig i internasjonal miljøforskning.

– Vi må ha topp kunnskap om miljøet i polarområdene. Dette blir et miljøskip som vil bidra internasjonalt til tung kompetanse på miljø og klima, sier han til NRK.

Tverrfaglig

Brukstiden vil være fordelt mellom Universitetet i Tromsø, Norsk Polarinstitutt og Havforskningsinstituttet. Tromsø er hjemmehavn for fartøyet. Fartøyet har isbryterklasse og utholdenhet til å kunne gjennomføre langvarige ekspedisjoner i islagte farvann hvor alle aktuelle disipliner innen marin forskning kan gjennomføres. Fartøyet skal kunne dekke eksisterende og nye behov for tilstedeværelse, overvåking og datainnsamling i islagte og åpne farvann til alle årstider. Fartøyet gir mulighet til å overvåke miljø- og klimatilstanden i Arktis og Antarktis, og til å kunne drive forskning og undervisning i disse områdene på en trygg, miljøvennlig og forutsigbar måte.

Styrkes som polarnasjon

Rektor ved Universitetet i Tromsø, Jarle Aarbakke, er svært formøyd.

– Den nye båten har en klassifikasjon for operasjoner i is som ingen norske skip har i dag. Det gjelder de største vi har til nå; UiTs Helmer Hanssen og Havforskningsinstituttets G.O. Sars. Vi trenger mer kunnskap om isen og livet i iskanten. Dette livet som vi vet forandrer seg når isen trekker seg tilbake, påpeker Aarbakke.

– Det er helt avgjørende for havnasjonen Norge å ha det best tenkelige forskningsskipet, sier han til NRK., sier Støre og vedgår at skipet også en del av det å posisjonere Norge i nord:

Jonas Gahr Støre sier det nye forskningsfartøyet skal styrke Norge som polarnasjon.

– I Sjøforsvaret var det et begrep som het «Å vise flagget». Her bor vi, her bestemmer vi og her utvikler vi kunnskap. Det å vise frem et moderne forskningsskip, er et fint visittkort for Norge. Det vil være sjøfartsnasjonen, havfartsnasjonen og kunnskapsnasjonen Norge verdig

Forskningsfartøyet, med isklasse Polar 10 Icebreaker klassenotasjon, har minst 50 køyeplasser, stor lastekapasitet og tilstrekkelig utholdenhet til å kunne gjennomføre tokt av inntil 6 ukers varighet i islagte farvann. Fartøyet vil bli ca. 100 m langt og 21 m bredt.

Stikkord: