Jaktundersøkelse om kortnebbgås

jakt web.jpg

Levanger, Nord-Trøndelag, september 2013: Ove Martin Gundersen, NINA – Norsk institutt for naturforskning  på gåsejakt. Forskerne i NINA har et prosjekt som studerer om jakt er et effektivt virkemiddel for å holde bestanden av kortnebbgås nede på et nivå som forhindrer at ikke alt for mye dyrka mark blir ødelagt når fuglene er på trekk. Foto: Ingunn Tombre, NINA – Norsk institutt for naturforskning.

I prosjektet «Grenseløse gjess» lanseres det i disse dager en spørreundersøkelse i Nord-Trøndelag. 

Målet med undersøkelsen er å få informasjon om hvordan grunneiere og jaktrettshavere i Levanger, Verdal, Inderøy, Steinkjer og Overhalla ser på jakt på kortnebbgås.Undersøkelsen skal finne ut hva som i dag gjøres for å tilrettelegge for jakt i disse kommunene. Det er også et mål å finne ut hvordan grunneiernes rolle i forvaltningen av gås kan styrkes.Om lag tusen invitasjoner for å delta i undersøkelsen er sendt ut. Du kan lese mer om denne på nettsidene til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.

Gåsa gjør stor skade

Kortnebbgåsa overvintrer i Danmark, Nederland og Belgia, og mellomlander i Norge på våren og høsten på vei til og fra hekkeplassene på Svalbard. Registreringer viser at bestanden er steget fra omkring 30 000 individer på 1990-tallet til et nivå på 76 000 i dag, og det er for øyeblikket stor oppmerksomhet rundt arten.

– Det økende antallet med gjess gjør skade på landbruksarealer langs trekkruten og på den sårbare tundravegetasjonen på Svalbard, sier Tombre.

Tilpasset forvaltning

Ingunn.jpg

Ingunn Tombre på feltarbeid med gås på Svalbard. Foto: NINA.

Bestanden er valgt ut som det første europeiske eksempel på en internasjonal såkalt adaptiv forvaltningsplan, hvor hensikten er å holde bestanden på et stabilt nivå på omkring 60 000 individer.

– Dette skal i de kommende år gjennomføres ved å øke jakten på bestanden på en kontrollert måte. Dette skal koordineres mellom Norge og Danmark, som har regulær jakttid på kortnebbgjessene, sier Tombre.

Den internasjonale planen er etablert i regi av Vannfuglavtalen under Bonn-konvensjonen.

Les mer: Kortnebbgås mot nye høyder 

Samarbeidsprosjekt

«Grenseløse gjess» ledes av NINA, og er et samarbeid med Norut Alta, NIKU og Århus Universitet. Prosjektet har en aktiv deltakelse av brukere, og spørreundersøkelsen ledes av Norut Alta i samarbeid med Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. 

Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd, Miljødirektoratet, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og Framsenteret.