ifram.no: Framsenterets innside tilgjengelig for alle

Jenny12_650x432.jpg

ifram.no er nettstedet for forskere, forvaltere og brukere av kunnskapen som produseres i Framsenteret. Her er det seniorforsker Marianne Frantzen, Akvaplan-niva, under feltarbeid på Bjørnøya. Foto: Jenny Bytingsvik, Akvaplan-niva. Frontfoto: Nicholas Warner, NILU.

-Framsenterets forskning skal være transparant. I og med at vår virksomhet i all hovedsak finansieres av det offentlige er det det offentliges interesse å vite hva vi driver med, sier forskningskoordinator ved Framsenteret og ansvarlig for ifram.no, Jo Jorem Aarseth.

skjermbilde_650x344.jpg

ifram.no inneholder informasjon som er nyttig for de som deltar i forskning der Framsenteret er en part. I tillegg til å være et viktig arbeidsvertøy er målet at siden skal være en ressursbase for forvaltning, beslutningstakere og andre interesserte. Her er det for eksempel mulig å se alle prosjektene som har har vært gjennomført eller pågår i regi av Framsenteret.

-Nå som vi har åpnet ifram.no vil vi også utvikle siden ytterligere, og det vil komme flere funksjoner og innhold etterthvert – i takt med ønske fra kjernebrukerne, sier Aarseth

-Formidling er nedfestet som en viktig del av virksomheten i Framsenteret, og ifram.no er en viktig del av formidlinga i Framsenteret. Vi har et oppdrag om å formidle både bredt og til mer spesifikke grupper. I så måte er målet at våre nettsider, framsenteret.no, framshorts.com og ifram.no, utfyller hverandre, sier formidlingskoordinator ved Framsenteret Helge M. Markusson.